WŁOCHY: San Benedetto del Tronto, InterPARES Summer School 2023

Analiza interakcji zachodzącej między sztuczną inteligencją (artificial intelligence) a dokumentacją we wszystkich jej aspektach powstawania, zarządzania i wykorzystania stała się domeną dysput akademickich. Aktywne włączenie się archiwistów w rozważania transdyscyplinarne, prowadzone głównie na pograniczu inżynierii oprogramowania, wymagało znaczącego przesunięcia punktu ciężkości w myśleniu archiwalnym i przekształcenia praktyki poprzez zaawansowane metodologie cyfrowe. Podejście proaktywne, możliwe dzięki synergii środowiska międzynarodowego, prezentuje projekt InterPARES Trust AI. Inicjatywa profesor Luciany Duranti służyć ma zaprojektowaniu, rozwojowi i wykorzystaniu sztucznej inteligencji na rzecz wspierania cyfrowej dostępności i przystępności dokumentacji. Zakłada ona trwałe partnerstwo podmiotów międzynarodowych, służące prowadzeniu badań teoretycznych i empirycznych oraz szkoleń, a także stworzenia sprzężenia zwrotnego między środowiskiem akademickim, instytucjami z zasobem archiwalnym, archiwistami i zarządcami dokumentacją oraz przedstawicielami innych dziedzin, zaangażowanych w rozwój AI. Wyniki badań prowadzonych w ramach InterPARES Trust AI są zaprezentowane uczestnikom Szkoły Letniej, odbywającej się w dniach 7-11 lipca br. w San Benedetto del Tronto we Włoszech.
Dzień pierwszy zdeterminowało Sympozjum „Artificial Intelligence to support the ongoing availability and accessibility of trustworthy public records – an overview of InterPARES Trust AI”. Jedenastu prelegentów z akademicką precyzją zarysowało cele, metody i rezultaty zakończonych lub pozostających w fazie realizacji projektów, które w sposób holistyczny objąć mają wszystkie aspekty archiwizacji wzbogaconej o komponent cyfrowy. Ich istotnym elementem jest odwołanie do procesów aktotwórczych, wpływających na powstawanie, zarządzanie i wykorzystanie (także ponowne) dokumentacji. Wymiary te – w założeniach – stanowiły punkt wyjścia dla strukturyzacji wiedzy, pozwalającej dookreślić miejsca praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji w archiwach. Model koncepcyjny zakłada bowiem kształtowanie przestrzeni przy pomocy nowoczesnej technologii AI i jej wypełnienie bogatą oraz różnorodną treścią cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Powyższe zamierzenia badawcze realizują 33 projekty InterPARES Trust AI, związane z nowoczesną archiwistyką cyfrową – przetwarzanie języka naturalnego, zastosowanie sieci neuronowych, implementacja AI chatbotów, nadzorowane i nienadzorowane uczenie maszynowe, techniki rozpoznawania jednostek nazwanych (NER).

Czytaj dalej „WŁOCHY: San Benedetto del Tronto, InterPARES Summer School 2023”

FRANCJA: Strona internetowa i forum Miedzynarodowego Archiwalnego Stażu Technicznego

Departament Kształcenia Naukowego i Technicznego Dyrekcji Archiwów Francji uruchomił stronę internetowa i forum Międzynarodowego Archiwalnego Stażu Technicznego (Stage technique international). Staż jest znany także w Polsce od wielu lat i liczni nasi archiwiści w ciagu kilkudziesięciu już lat istnienia doskonalili na nim swój warsztat pracy. Staż powstał w 1951r. i adresowany był do archiwistów mówiacych po francusku. Od 2001r. staż techniczny, adresowany generalnie do młodych archiwisów, uzupełniony został przez staż Courants adresowany do archiwistów z dużym stażem pracy.


fot. Stia

Zaproponowana strona zawiera informacje o obu typach stażu, sposobach zgłoszenia uczestnictwa oraz aktualności i informacje o minionych stażach. Zawiera też przestrzeń przeznaczoną dla dawnych uczestników, wymagajacą logowania. W obszarze zamknietym znajdują się działy: mój profil, promocja (promocja stażystów), obszar pedagogiczny, bibliografia, przydatne likni i zdjęcia. Na szczególną uwagę zasługuje zaproponowana przestrzeń edukacyjna gdzie znajduja się materiały z poszczególnych staży zarówno te, które opracowali wykładowcy, jak i prace samych stażystów. Materiały te, w chwili obecnej obejmują okres od 2007r do 2009 i są rodzajem panoramy obejmującej najnowsze osiągnięcia archiwistyki i kierunki jej rozwoju. Forum zaś ma stworzyć platformę wymiany informacji pomiedzy stażystami. Powstało nowe miejsce dzięki któremu możliwym będzie pogłębianie wiedzy o współczesnej archiwistyce.

STIA

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań
Stia 1991, Courants 2003.