MRA: Kultura na wojnie. Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA) wyraża solidarność z ukraińskimi archiwistami w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

Światowe środowisko archiwalne nie pozostaje obojętne wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę.Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA) wyraża solidarność z ukraińskimi archiwistami w obliczu zbrojnego napadu Rosji na Ukrainę. ICA wzywa rząd Rosji, aby uszanowałżycie i pracę całego środowiska w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, które pozostało w tym kraju. Wzywa do powstrzymania się od niszczenia archiwaliów i dóbr kultury w konfliktach zbrojnych, powołując się na Konwencję haską z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kultury.Archiwa są niezastąpionym dziedzictwem kulturowym i muszą być chronione wraz z profesjonalnym personelem, który rozumie ich znaczenie, strukturę i wykorzystanie, stwierdziła ICA w oświadczeniu z dnia 25 lutego 2022 r.
Oto jego tekst:

Czytaj dalej „MRA: Kultura na wojnie. Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA) wyraża solidarność z ukraińskimi archiwistami w związku z atakiem Rosji na Ukrainę”

MRA: Rzym 2022 – IX konferencja MRA

Międzynarodowa Rada Archiwów zapowiedziała na 19 – 23 września 2022 r. IX edycję dorocznej konferencji Rady pod hasłem „Archiwa wypełniają luki/fosy”  (Archives: Bridging the Gape / Archives: combler ces fossés). Konferencja odbędzie się w Rzymie przy bardzo poważny udziale organizacyjnym instytucji włoskich: ANAI, DGA i Biura Kongresowego Rzymu i Lacjum, także we współpracy z inicjatywami: SOS Archivi i Symposia Srl (Firma specjalizująca się w organizowaniu dużych przedsięwzięć o charakterze kongresowym).
Tezą konferencji  jest stwierdzenie, że współczesne społeczeństwa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej naznaczone są szeroko rozumianą różnorodnością. Współistnieją we wspólnej przestrzeni różne kultury, języki, instytucje, i technologie.  Rodzi to pojawianie się znaczących różnic biegnących poprzez poszczególne obszary życia współczesnych społeczeństw.

Czytaj dalej „MRA: Rzym 2022 – IX konferencja MRA”

MRA: 70 lecie Międzynarodowej Rady Archiwów

Rok 2018 jest dla Międzynarodowej Rady Archiwów rokiem jubileuszu siedemdziesięciolecia istnienia. Z tej okazji rada przygotowała wystawę pt.: „MRA: w czasie” (L’ICA au fil du temps). Wystawa proponuje podróż w czasie i spojrzenie na działania organizacji poprzez pryzmat działających w niej ludzi (fundatorów, przewodniczących, sekretarzy generalnych) oraz znaczących wydarzeń i działań w XX i XXI w.
W części pierwszej przypomniano sylwetki założycieli:
1. Solon Justus Buck, USA (1884 – 1962), jako pierwszy zdefiniował idee tworzące podstawy międzynarodowej organizacji archiwistów oraz określił etapy prowadzące do jej utworzenia.
2. Dirk Petrus Mariusz Graswinkel, Holandia (1888 – 1960), był pierwszym wiceprzewodniczącym MRA;
3. Vaclav Husa, Czechy (1906 – 1965), czeski historyk, wychowawca wielu pokoleń czeskich archiwistów. Od 1934 do 1949 r. pracował w Państwowej Szkole Archiwalnej w Pradze, a potem do 1951 r. na Fakultecie Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze.
4. Charles Hilary Jenckinson (Anglia) 1882 – 1961
5. Eugenie Martin – Chabet (Francja) 1880 – 1975
6. Emilio Re (Włochy) 1881 – 1967
7. Juliusz Jimeres Rueda (Meksyk)
8. Charles Samaran (Francja) 1879 – 1982
9. Asgaut Steinnes (Norwegia) 1892 – 1973, norweski archiwista i historyk. Specjalizował się w badaniu dziejów średniowiecza.

Czytaj dalej „MRA: 70 lecie Międzynarodowej Rady Archiwów”

„Archiwa, harmonia i przyjaźń” 9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów

Od 2007 r. w świadomości światowej społeczności archiwistycznej zaczął funkcjonować Międzynarodowy Dzień Archiwów, jako święto archiwów i archiwistów z jednej strony, a okazja do budowania wizerunku archiwów, ukazywania ich roli jako przechowawców pamięci zbiorowej i wpływ tego faktu na budowanie otwartych społeczeństw rządzonych przez transparentne rządy. Data 9 czerwca doskonale się do tego nadawała ponieważ upamiętniała zorganizowanie się archiwistów z różnych krajów w 1948 r. w Paryżu w organizację o nazwie Międzynarodowa Rada Archiwów. Rozpoczął się długi proces wzajemnego uczenia się archiwistów od siebie, wspierania się, tworzenia wspólnych obszarów pracy i wymiany informacji. Zrodziły się programy wymiany międzynarodowej takie, jak realizowany od 1951 r. przez Dyrekcję Archiwów Francji, Międzynarodowy staż techniczny (Stage technique international d’archives). Wiedzę na nim uzyskują i sami dzielą się swoją wiedzą, archiwiści z całego świata, w tym wielu Polaków.


Czytaj dalej „„Archiwa, harmonia i przyjaźń” 9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów”

MRA: Doroczna konferencja w Gironie (Katalonia)

W dniach 11 – 15 października 2014 r. w katalońskiej Gironie obyła się doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów. Od czasu gdy XVII Międzynarodowy Kongres Archiwów w Brisbane podjął decyzję o zastąpieniu konferencji okrągłego stołu (CITRA) dorocznymi konferencjami, Girona była drugą. Konferencje są najważniejszym decyzyjnym ciałem MRA działającym pomiędzy kongresami. Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem „Archiwa i przemysł kulturalny”. Wraz z doroczną konferencją MRA odbyły się także: IX Europejska Konferencja Archiwów oraz XIII Dni „Obraz i badania naukowe” (Image and Research Seminar).
Pewna część istotnych dla międzynarodowej wspólnoty archiwistów dokumentów już została opublikowana na stronie MRA.
Komisja Programowa (PCOM) została poinformowana przez dyrektora archiwów państwowych Islandii Eirikur Gudmundssona o tytule przyszłorocznej konferencji dorocznej archiwów. Zgodnie z przyjętymi zasadami ustalenie tematu należy do gospodarza. W roku 2015 w dniach 18 – 22 września, gospodarzem będzie Reykjavik, a temat to: „Archiwa są jednym z filarów nowoczesnego społeczeństwa”. Innymi dwoma programowymi zagadnieniami będą: rozwój wielojęzycznej bazy danych terminologii archiwalnej oraz strategia dla Afryki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ostatnim czasie (od 2012 r.) pilotażowo MRA poprzez swoją Branżę Pacyfiku (PARBICA) wspieraną przez Francję wdrażała w Burkina Faso system zarządzania informacją oparty o records management (ISO 15489). System oparty jest na serii dokumentów- poradników o nazwie „Skrzynka z narzędziami” (Boît à outils). Pierwsze efekty przedstawione w 2012 r. w Brisbane były zachęcające. Tymczasem obecnie, 30 października 2014 r., w Burkina Faso doszło do wojskowego puczu i rozwiązania parlamentu. Interesujące zatem jest, jak dalej potoczą się losy tego projektu.

Czytaj dalej „MRA: Doroczna konferencja w Gironie (Katalonia)”

MRA: Komisja Programowa MRA (PCOM) i jej program do 2016 r.

Międzynarodowa Rada Archiwów wydała we wrześniu, kolejny 28 numer informatora Flash. Jest to dość nieregularnie ukazujący się periodyk mający za cel informowanie międzynarodowej społeczności archiwistów o działaniach rady. Nowy, 28 numer, otworzył tekst wiceprezydenta MRA do spraw programowych Henrego Zuber: „PCOM tworzy strategię jutra”. PCOM, czyli Komisja Programowa rady, jest organem odpowiedzialnym za animację i koordynacje programu rady. Komisja nakreśliła cztery priorytety na okres do kolejnego Kongresu MRA w 2016 r. :
1.Koordynację grup eksperckich niezbędnych dls rozwoju norm i narzędzi, obejmujących całą gamę obszarów kompetencyjnych archiwistyki.
2. Utworzenie rejestru projektów, który da szczegółowa informację na temat projektów w toku, i zakończonych oraz ich efektów.
3. Modernizacja strony internetowej MRA tak, aby stała się ona głównym miejscem dostępu do informacji o zasobach rady dla archiwistów.
4. Uruchomienie programu Strategii Międzynarodowej Rady Archiwów dla Afryki. Strategia miałaby obejmować szerokie spektrum zagadnień począwszy od zarządzania dokumentacją , a skończywszy na problemach fizycznego przechowywania dokumentów oraz zagadnieniach zawodowego przygotowania archiwistów. Takie projekty są już realizowane np w Burkina Faso.

Czytaj dalej „MRA: Komisja Programowa MRA (PCOM) i jej program do 2016 r.”

MRA: Archiwiści o sobie. Odzew na apel MRA

Odzew na apel Międzynarodowej Rady Archiwów do międzynarodowej wspólnoty archiwistów o nadesłanie zdjęcia obiektu archiwalnego związanego z miejscem pracy archiwisty był natychmiastowy, a jego rezultat niezmiernie interesujący. Co ważne, na apel odpowiedzieli archiwiści praktycznie z całego świata (zauważono zdjęcia nadesłane z Iranu, Papui-Nowej Gwinea, Trynidadu i Tobago, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Burundi, Surinamu). Ponieważ formuła apelu, jak się wydaje, była dość pojemna i stwarzała szerokie pole do interpretacji, co znaczy „obiekt związany z miejscem pracy archiwisty”, szeroko została też zrozumiana: nadesłano zarówno zdjęcia przedstawiające miejsce pracy archiwistów sensu stricto (budynki i pomieszczenia archiwów), jak i fotografie szczególnie cennych czy spektakularnych obiektów z zasobu archiwalnego. Z polskich instytucji archiwalnych zareagowały: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (logo i opis akcji „Zostań rodzinnym archiwistą”) i Archiwa Państwowe w Bydgoszczy i Poznaniu (fotografie najstarszych, XII-wiecznych dokumentów z zasobu).
Przesyłane materiały od 9 czerwca fotografie z opisem są umieszczane na stronie Photo Page MRA

Oprac. Edyta Łaborewicz

AP Legnica

MRA: Katalonia gospodarzem dorocznej konferencji MRA w 2014 r.

Krótko po zakończeniu brukselskiej dorocznej konferencji Międzynarodowej Rady Archiwów znamy  datę, miejsce oraz tematykę przyszłorocznego spotkania archiwistów. Gospodarzem będzie miasto Girona, znane turystom z lotniska obsługującego Barcelonę, stolicę Katalonii. Przyszłorocznym tematem wiodącym konferencji będzie: „Archiwa a przemysły kultury i kreatywności” (Archives et industries culturelles et créatives”). Konferencja ma poruszać zagadnienia relacji pomiędzy archiwami a sektorem przemysłu zajmującego się szeroko pojętą kulturą i kreatywnością. W szczególności zaplanowano poruszenie następujących zagadnień:
1. Sektor przemysłu kultury i kreatywności i strategie współpracy z archiwami.
2. Działania i inicjatywy.
3. Dostęp do informacji.
4. Zarządzanie wielkimi repozytoriami, ochrona autentyczności w chmurze.
5. Projekt open data.
6. Modele zarządzania dla przechowywania i ochrony danych cyfrowych.
7. 175 lecie fotografii.

Czytaj dalej „MRA: Katalonia gospodarzem dorocznej konferencji MRA w 2014 r.”

MRA: Flash 26/2013

 

Ukazał się lipcowy numer informatora Flash. Periodyk jest co pół roku (ukazuje się w lipcu i grudniu) przynosi informacje z działalności Międzynarodowej Rady Archiwów. Omawiany numer poświęcony jest w w większej części działalności FIDA (Fund for Archival Development, Fundusz Rozwoju Archiwów). Fundusz został powołany przed laty w celu wsparcia rozwoju archiwów i archiwistyki w krajach rozwijających się. W latach 2005- 2008, w związku z kryzysem finansowym, jaki przezywała Międzynarodowa Rada Archiwów, praktycznie nie funkcjonował. W 2009 r. wyłoniono nowe władze FIDA, na czele którego stanęła była dyrektor archiwów narodowych Wielkiej Brytanii Sarah Tyacke. Fundusz rozpoczął swoją prace rozporządzając kwotą lekko przekraczającą 100 tys. euro. W jej ramach rozpoczęto realizacje kilku programów, w tym ochronę spuścizny audiowizualnej Afryki podjęta przez branżę regionalną ESARBICA ( Branża Afryki Wschodniej i Południowej). Zorganizowano szkolenia dla uniwersytetów i archiwów Zimbabwe, Botswany, Kenii, Mozambiku i Namibii. FIDA wsparł także podjęty w Mozambiku program budowy strategii zarządzania dokumentami i archiwizacją o nazwie SNAE (Narodowy System Archiwów Państwowych – The National System of State Archives). Poza Afryką, FIFA sfinansował także kształcenie dla archiwisty z Fidżi w archiwach Nowej Zelandii oraz projekt kształcenia archiwistów Wysp Salomona.

Czytaj dalej „MRA: Flash 26/2013”

MRA: Ochrona danych osobowych. Protest Stowarzyszenia Archiwistów Francuskich.

Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała protest Stowarzyszenia Archiwistów Francuskich skierowany przeciwko przyjęciu przez Komisje Europejską prawa nr COM (2012) final z 25 stycznia 2012 (2012/011 COD) „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. W dniach 14 i 15 marca 2013 r. Komitet Wykonawczy MRA został zapytany przez Stowarzyszenie Archiwistów Francuskich o stanowisko MRA w tej sprawie. Międzynarodowa Rada Archiwów podziela obawy wyrażone przez Francję w zakresie takim, czy europejska legislacja nie otworzy drogi wiodącej w kierunku masowego niszczenia danych osobowych bez wartościowania, których olbrzymia część posiada trwały walor administracyjny i historyczny. Archiwiści całego świata dalecy są od przeciwstawiania sie prawu do ochrony życia prywatnego. Prawo do dostępu do informacji równoważyć powinno prawo do anonimowości życia prywatnego. Stowarzyszenie Archiwistów Francuskich na swoim Forum w Anger, w kwietniu br.,  wyraziło sprzeciw wobec nowego prawa i zamieściło petycję skierowana do Europejczyków aby zapobiec jego wprowadzeniu. Szczegółowe omówienie powstałego zagrożenia pióra Gillaume de Morant pt: Europa: Archiwiści w gotowości (Europe: les archivistes en alerte), który ukazał się na łamach Revue française de généalogie nr 205. wskazuje na charakter tych zagrożeń. Proponowane przez Komisje europejską prawo wprowadza pojęcie „Prawo do bycia zapomnianym i usunięcia danych” (art. 17)

Czytaj dalej „MRA: Ochrona danych osobowych. Protest Stowarzyszenia Archiwistów Francuskich.”