MRA: III Tydzień Archiwów 7-11 czerwca 2021

W dniach 7 – 11 czerwca 2021 r. odbywa się  III Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Tegoroczna impreza obchodzona jest pod hasłem #Wzmocnić Archiwa.
MRA zaproponowała trzy obszary refleksji:
1.    Jak archiwa, poprzez dostęp do informacji,  wzmacniają odpowiedzialność i transparentność rządów i gwarantują obywatelom ochronę prawa.
2.    W jaki sposób praca i współpraca w sieci pozwala nam wzmocnić archiwa i nasz zawód tak, aby pomóc nam osiągnąć  nasze i naszych instytucji cele, wspierając jednocześnie  branże partnerskie i pomagając im i opinii publicznej w zrozumieniu tego co my robimy.
3.    W jaki sposób powrócić do pytań o teorię i współczesną praktykę archiwalną aby przywrócić różnorodność i włączenie różnych punktów widzenia, podobnie jak różnych historii.

W ramach obchodów przewidziano kilkanaście webinariów. Spotkanie dotyczące tematu wiodącego odbędzie się 9 czerwca w języku hiszpańskim.

W Polsce 9 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów, którego hasłem jest: „Dziedzictwo dokumentacyjne, jego ochrona i upowszechnianie”.  W tym roku łączą się z IV edycją Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Główne obchody związane z wpisaniem na listę nowych polskich obiektów zorganizowano w Warszawie, w środę 9 czerwca o godz. 19:00 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Szczegółowe informacje o wpisanych w czwartej edycji obiektach: Pamięć Polski: Lista Krajowa Programu UNESCO „Pamięć Świata
Wykaz imprez zorganizowanych przez Archiwa Państwowe
UNESCO: Mémoire du monde / Memory of the World
Polska na światowej liście Pamięć Świata UNESCO

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

MRA: List Przewodniczącego MRA z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów

Przewodniczący Międzynarodowej Rady Archiwów Davied Fricker wystosował, z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, list… „do wszystkich”. Zachęca w nim do wykorzystania międzynarodowego święta dla promocji archiwów w swoim otoczeniu poprzez wskazanie ich roli w społeczeństwie. Archiwa powinny podejmować wszelkie działania promocyjne poprzez organizację wystaw, prelekcji, pokazy filmów, aby dotrzeć ze swoim przesłaniem „Archiwa, obywatelstwo i wielokulturowość” do jak najszerszego kręgu odbiorców. Zachęca do korzystania z materiałów reklamowych przygotowanych przez MRA oraz do przesyłania materiałów z indywidualnych działań archiwów do serwisu La carte de Monde.

Więcej: Message from David Fricker for the International Archives Day 2017

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

MRA: Apel o uczczenie Międzynarodowego Dnia Archiwów 9 czerwca 2017r.

Międzynarodowa Rada Archiwów zwróciła się z apelem do archiwistycznej wspólnoty całego świata o wspólne uczczenie Międzynarodowego Dnia Archiwów w piątek 9 czerwca 2017 r. Hasło obchodów ma być takie samo, jak Dorocznej Konferencji Archiwów, która odbedzie się w Meksyku w dniach 29 – 29 listopada 2017 (o szczegółach konferencji pisaliśmy w ArchNecie): „Archiwa, obywatelstwo i interkulturowość”.

W apelu MRA napisano: „W piątek 9 czerwca 2017 r. obchodźcie, w waszej instytucji, waszym przedsiębiorstwie, waszym biurze, Międzynarodowy Dzień Archiwów. Wykorzystajcie to światowe wydarzenie, aby przybliżyć wiedzę o archiwach, propagujcie wasze doświadczenie i doniosłość waszej pracy. Pokażcie, że zawód archiwisty i zarządzanie dokumentacją są przyjemne, nie nudne i użyteczne dla wszystkich.” (tłum. A.B.) Rada zaapelowała, aby jak najszybciej zarezerwować termin 9 czerwca. Proponuje zainspirować się z jednej strony hasłem wiodącym, z drugiej doświadczeniami z lat poprzednich, które udostępnia na swoich stronach. Poza szerokim kontekstem promocji archiwistyki radzi łączyć archiwistykę z kontekstem doskonalenia pracy na innych obszarach w instytucjach czy biurach i w ten sposób ukazywać użyteczność archiwistyki.

Czytaj dalej „MRA: Apel o uczczenie Międzynarodowego Dnia Archiwów 9 czerwca 2017r.”

„Archiwa, harmonia i przyjaźń” 9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów

Od 2007 r. w świadomości światowej społeczności archiwistycznej zaczął funkcjonować Międzynarodowy Dzień Archiwów, jako święto archiwów i archiwistów z jednej strony, a okazja do budowania wizerunku archiwów, ukazywania ich roli jako przechowawców pamięci zbiorowej i wpływ tego faktu na budowanie otwartych społeczeństw rządzonych przez transparentne rządy. Data 9 czerwca doskonale się do tego nadawała ponieważ upamiętniała zorganizowanie się archiwistów z różnych krajów w 1948 r. w Paryżu w organizację o nazwie Międzynarodowa Rada Archiwów. Rozpoczął się długi proces wzajemnego uczenia się archiwistów od siebie, wspierania się, tworzenia wspólnych obszarów pracy i wymiany informacji. Zrodziły się programy wymiany międzynarodowej takie, jak realizowany od 1951 r. przez Dyrekcję Archiwów Francji, Międzynarodowy staż techniczny (Stage technique international d’archives). Wiedzę na nim uzyskują i sami dzielą się swoją wiedzą, archiwiści z całego świata, w tym wielu Polaków.


Czytaj dalej „„Archiwa, harmonia i przyjaźń” 9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów”

MRA: Archiwiści o sobie. Odzew na apel MRA

Odzew na apel Międzynarodowej Rady Archiwów do międzynarodowej wspólnoty archiwistów o nadesłanie zdjęcia obiektu archiwalnego związanego z miejscem pracy archiwisty był natychmiastowy, a jego rezultat niezmiernie interesujący. Co ważne, na apel odpowiedzieli archiwiści praktycznie z całego świata (zauważono zdjęcia nadesłane z Iranu, Papui-Nowej Gwinea, Trynidadu i Tobago, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Burundi, Surinamu). Ponieważ formuła apelu, jak się wydaje, była dość pojemna i stwarzała szerokie pole do interpretacji, co znaczy „obiekt związany z miejscem pracy archiwisty”, szeroko została też zrozumiana: nadesłano zarówno zdjęcia przedstawiające miejsce pracy archiwistów sensu stricto (budynki i pomieszczenia archiwów), jak i fotografie szczególnie cennych czy spektakularnych obiektów z zasobu archiwalnego. Z polskich instytucji archiwalnych zareagowały: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (logo i opis akcji „Zostań rodzinnym archiwistą”) i Archiwa Państwowe w Bydgoszczy i Poznaniu (fotografie najstarszych, XII-wiecznych dokumentów z zasobu).
Przesyłane materiały od 9 czerwca fotografie z opisem są umieszczane na stronie Photo Page MRA

Oprac. Edyta Łaborewicz

AP Legnica

POLSKA: „Powszechna Deklaracja Archiwów w doświadczeniach archiwów państwowych”- konferencja w NDAP

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie odbyła się konferencja: „Powszechna Deklaracja Archiwów w doświadczeniach archiwów państwowych”. Wybór powszechnej deklaracji jako tematu konferencji, w dniu obchodzonym jako święto archiwów w wielu już państwach swiata, nie był przypadkowy. Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Rady Archiwów w Oslo, we wrześniu 2010 r., dokument, jest rodzajem manifestu ideowego całej międzynarodowej społeczności archiwalnej. Deklaracja mówi czym są archiwa, jaką rolę odgrywają w społeczeństwie i jakie stawiają sobie cele oraz co jest im niezbędne do ich realizacji.
Powszechna deklaracja archiwów została opublikowana w wielu językach. Tekst dostępny jest na stronie internetowej MRA, tekst polski natomiast opublikowało Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Pod opublikowanym na stronie MRA tekstem deklaracji każdy archiwista może się podpisać. Ten symboliczny gest jest ważny, ponieważ zawierania nie tylko credo ideowe archiwistów, ale także oczekiwania wobec rządów państw i decydentów, od których postawy wobec archiwów zależy realizacja celów deklaracji. Archiwa bowiem, będąc „depozytariuszem rozstrzygnięć, działań i pamięci” są równocześnie gwarantem demokracji i rządów prawa, a poprzez własną archiwów aktywność intelektualną i aktywność ich użytkowników,  wnoszą olbrzymi wkład w budowanie świadomości obywatelskiej.

Czytaj dalej „POLSKA: „Powszechna Deklaracja Archiwów w doświadczeniach archiwów państwowych”- konferencja w NDAP”

MRA: Międzynarodowy Dzień Archiwów ’14 na Litwie

W 2014 roku Międzynarodowy Dzień Archiwów w archiwach Litwy obchodzony jest w dniach 9-10 czerwca. „Otwarte drzwi” i liczne atrakcje zapowiada wiele instytucji archiwalnych: wystawy omateriałów archiwalnych i wystawy wirtualne o różnorodnej tematyce, w zależności od specyfiki zbiorów, zwiedzanie na co dzień niedostępnych magazynów i pracowni. M.in. Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (Lietuvos valstybės istorijos archyvas) w dniu 10 czerwca (godz. 11 i 15) proponuje zwiedzanie wystawy „Wielkie Księstwo Litewskie – genealogia szlachty”, a Litewskie Archiwum Specjalne w Wilnie (Lietuvos ypatingasis archyvas, przechowujące dokumentację z lat 1940-1991 – z okresu b. Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej) – wystawę przygotowaną dla uczczenia 65. rocznicy masowych sowieckich deportacji z terenu Litwy, Łotwy i Estonii (z marca 1949 r.), dziewięć lat wcześniej anektowanych przez ZSRR.

Więcej:Lietuvos Vyriausiojo Archyvarto Tarnyba

oprac. E. Łaborewicz

AP Wrocław/O Legnica

SŁOWACJA: Wystawa o rzemiośle w Narodowym Archiwum w Bratysławie

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Archiwów bratysławskie Narodowe Archiwum Słowacji (mieszczące się przy Drotárskiej ceste 42) urządza Dzień Otwartych Drzwi, poświęcony tym razem tradycyjnemu rzemiosłu. Wszystkie związane z tym wydarzenia przewidziano w ciągu dwóch dni 10 i 12 czerwca 2014 roku.
Dnia 10 czerwca w sami ekspozycyjnej Archiwum Narodowego, o godz. 15:30 nastapi uroczyste otwarcie wystawy, której tytuł można oddać jako „Rzemiosło – to się opłaca…”. W oryginale jest to przysłowie brzmiące: „Remeslo má zlaté dno…” (dosłownie „rzemiosło ma złote dno”), co w tradycji polskiej oddaje się przez powiedzenie: „rzemiosło ma skromny początek, ale złoty koniec”. Jednym słowem każdy, kto ma w rękach dobry fach, może być pewien swojego dobrobytu w przyszłości.
Na wystawie przedstawiony zostanie rozwój organizacji rzemieślniczych począwszy od utworzenia gildii, poprzez pierwsze manufaktury (m.in. fajansu i kamionki z Holic i Bratysławy), aż do wykształcenia się fabryk znanych współcześnie. Bardzo interesujące są projekty mebli i dzieł sztuki znanego architekta Dušana Jurkoviča (1868-1947) uważanego za twórcę nowoczesnej architektury słowackiej, który posiadał pewne związki z Polską, pracując m.in. w Krakowie podczas I wojny światowej i projektując tu cmentarze wojenne w dla zachodniej Galicji. Archiwalia uzupełniają trójwymiarowe wytwory rzemieślnicze.

Czytaj dalej „SŁOWACJA: Wystawa o rzemiośle w Narodowym Archiwum w Bratysławie”

MRA: Międzynarodowy Dzień Archiwów- apel rady

Międzynarodowa Rada Archiwów zaapelowała do międzynarodowej wspólnoty archiwistów o nadesłanie zdjęcia obiektu archiwalnego z wiązanego z miejscem pracy archiwisty. Przesłane materiały zostaną umieszczone na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Pomysł realizowany jest przez Sekcją Archiwów Miejskich, Lokalnych i Terytorialnych (SLMT – ICA) Międzynarodowej Rady Archiwów.

Prócz tego należy przesłać opis obiektu oraz rozpowszechnić informację o przedsięwzięciu w swoim środowisku archiwalnym. Projektem kieruje Pani Langelaar z Rotterdamu.

Zgodnie z pomysłem strona zostanie uruchomiona w dniu święta, 9 czerwca.

Jest dostępna pod adresem: http://www.internationalarchivesday.org

Oprac. Adam Baniecki

AP Lubań

CZECHY: Międzynarodowy Dzień Archiwów – specjalna strona internetowa

W obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów (MDA), ustanowionego przez Międzynarodową Radę Archiwalną w 2007 r. z okazji 60 rocznicy powstania tego gremium – powołanego, przypomnijmy, 9 czerwca 1948 r. – czeskie archiwa włączyły się znacznie wcześniej niż polskie, bo już w 2009 r. i od razu na skalę masową. Nic dziwnego zatem, że nasi południowi sąsiedzi zdążyli wytworzyć już pewne stałe praktyki oraz narzędzia dotyczące tego święta. Jednym z nich jest specjalna strona internetowa.Zadania zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących akcji, organizowanych przez czeskie archiwa i instytucje pokrewne, w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów, podjęło się Stowarzyszenie Czeskich Archiwistów (Česká archivní společnost – w skrócie ČAS), które w tym celu założyło specjalną stronę internetową, zwaną „Dzień archiwów” (Mezinárodní den archivů) Można tam dowiedzieć się o wszystkich poczynaniach podjętych w tym roku, ale i w latach poprzednich, przez czeskie archiwa w ramach MDA.

Czytaj dalej „CZECHY: Międzynarodowy Dzień Archiwów – specjalna strona internetowa”