MRA: Powołanie Grupy Ekspertów ds Ludności Autochtonicznej (EGIM)

W listopadzie 2018 r. w trakcie Międzynarodowego Kongresu Archiwów w  Yaoundé w Kamerunie Komisja Programowa Międzynarodowej Rady Archiwów postanowiła powołać Grupę Ekspertów ds. Ludności Autochtonicznej (Expert Group on Indigenous Matters -EGIM). Inspiracją dla zajęcia się zagadnieniami ochrony archiwalnej kultur autochtonicznych jest Deklaracja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Praw Ludności Tubylczej z 13 września 2007 r. (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) on 13 September 2007.) Na poczatku 2019 r., złożony z przedstawicieli ludów tubylczych z całego świata, komitet ad hoc przygotowywał dokumenty programowe, które miały stać się podstawą do działania nowopowołanego ciała MRA. 25 października 2019 r. na dorocznej konferencji MRA w Adelajdzie w Australii doszło po raz pierwszy do spotkania, określonego przez organizatorów jako szczyt w sprawach autochtonicznych (tubylczych).  Szczyt został zorganizowany we współpracy Międzynarodowej Rady Archiwów, Archiwów Narodowych Australii, a koordynowała go nowoutworzona grupa ekspertów.

Czytaj dalej „MRA: Powołanie Grupy Ekspertów ds Ludności Autochtonicznej (EGIM)”

AUSTRALIA: SPK – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii.

Za początek powstania organizacji uważa się datę 2 lipca 1950 roku, zwołano wówczas zebranie byłych żołnierzy, którego celem było zapoczątkowanie działań zmierzających do powołania organizacji (inicjatywa B. Korpowskiego). Zebranie założycielskie odbyło się 12 sierpnia 1950 roku w sydneyskiej Warringham Hall – I Zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii. Za założycieli Oddziału Stowarzyszenia uważa się wszystkich uczestników tego Zjazdu: J. Adamski, B. Augustynowicz, T. Bańkowski, S. Borowiak, Cz. Borsak, S. Charyński, M. Czudowski, J. Jędrzejczak, J. Dunin-Karwicki, H. Kopeć, B. Korpowski, A. Korthals, J. Korthals, Z. Kubiak, K. Merka, E. Miller, T. Połeć, W. Wziątek, J. Zarański

SPK w Australii było częścią ogólnoświatowej Federacji, której główna siedziba znajdowała się w Londynie, obecnie jest samodzielnym Stowarzyszeniem. Członkowie SPK zorganizowani są w, Kołach, które znajdują się w głównych australijskich miastach. Koła podlegają Zarządowi Krajowemu (ZK), którego siedziba znajduje się obecnie w Brisbane (Queensland). Funkcję prezesa ZK pełni Jan Tkaczyk, wiceprezesem jest dr Włodzimierz Wnuk, koordynator polskojęzycznego radia etnicznego 3ZZZ.

W 2019 roku rozpoczęto porządkowanie oraz inwentaryzację dokumentacji SPK, która przechowywana jest w Brisbane, siedzibie Zarządu Krajowego i Koła Nr 8 oraz w Melbourne, Polish Museum and Archives Inc. (MAPA).
Poza siedzibą MAPA znajduje się jeszcze dokumentacja Kół z Geelong, Launceston, Hobart, Sydney oraz Perth.

Czytaj dalej „AUSTRALIA: SPK – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii.”

MRA: Adelajda 2019 doroczna konferencja MRA

Na 21 – 25 października 2019 r., w australijskiej Adelajdzie (stolica Australii Południowej) zaplanowana została tegoroczna doroczna konferencja MRA. Organizatorami są Australijskie Stowarzyszenie Archiwistów (Australian Society of Archivists – ASA), Stowarzyszenie Archiwistów i Dokumentalistów Nowej Zelandii Te Huinga Mahra (Archives and Records Association of New Zealand Te Huinga Mahara – ARANZ), Miedzynarodowa RadaArchiwów oraz Oddział Pacyfiku Międzynarodowej Rady Archiwów (Pacific Regional Branch of the ICA – PARBICA).
Tematem konferencji jest „Projektowanie archiwów” (Designing the Archive / Concevoir les archives), przez co organizatorzy rozumieją „…promowanie refleksji nad tym, jak stosować humanistyczne koncepcje podejścia do archiwów i dokumentów oraz do zarządzania informacją i danymi, tak aby służyły korzyścią dla obywateli i użytkowników, zainteresowanych stron i samorządów.” (Notre objectif est de promouvoir une réflexion sur la manière d’appliquer des approches conceptuelles axées sur l’humain aux archives et aux documents d’activité et à la gestion de l’information et des données, et ce au profit des citoyens, des utilisateurs, des parties prenantes et des collectivités.). Konferencja powinna pokazać w jaki sposób zarządzamy dokumentacją i w jaki sposób wdrażamy nowe rozwiązania w technicznych środowiskach służących różnorodnym dziedzinom humanistycznym.

Czytaj dalej „MRA: Adelajda 2019 doroczna konferencja MRA”

MRA: Zagubieni w chmurze – sympozjum UNESCO – PERSIST

Stolica Australii Canberra gościła 3 października 2018 r. międzynarodowe sympozjum poświęcone, rozwijanemu od 2013 r., pod patronatem UNESCO, programowi Persist (Platform to Enhance the Sustainability of the Information Society Transglobally / Platforma zwiększania stabilności społeczeństwa informacyjnego w sposób transglobalny). Jest to rodzaj przewodnika służący doborowi cyfrowego dorobku ludzkości do wieczystego przechowywania oraz organizację zabezpieczenia, przechowywania i udostępniania dawnego oprogramowania. Wersję roboczą opracowanych przez IFLA wytycznych dotyczących zawartości oprogramowania zaprezentowano w 2015 r. na dorocznej konferencji MRA w Reykjaviku. O projekcie dyskutowała MRA przy okazji kongresu w Seulu w Korei w 2016 r. i w trakcie tegorocznej konferencji archiwów w Jaunde w Kamerunie. Istotą projektu jest założenie, że naturą dziedzictwa cyfrowego jest cecha szybkiego starzenia się technologii, co skutkuje ryzykiem utraty do niego dostępu. Istnieje, zatem konieczność opracowania strategii niezbędnych do identyfikacji tej części cyfrowego dziedzictwa, które ma wartość historyczną tak, jak ma to miejsce w przypadku informacji w formie tradycyjnej lub cyfrowej.

Czytaj dalej „MRA: Zagubieni w chmurze – sympozjum UNESCO – PERSIST”

MRA: Zamknięcie dorocznej konferencji MRA w Jaunde

W dniu 28 listopada 2018 r. została zamknięta doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów. Przyjęte rezolucje nie są na razie upublicznione. Najciekawszym dokumentem będzie strategiczny program działania rady na lata 2019 – 2022 przyjęty przez Komitet Wykonawczy MRA 25 listopada 2018 r. Niestety nie wiele o nim wiemy. Wiadomo, że znajdą się w nim priorytety dotyczące Afryki. Zadecydowano, że rok 2019 będzie w archiwach „Rokiem Afryki”. W jego ramach będą realizowane dwa podstawowe zadania. Pierwszym jest uczulenie rządów na problemy archiwistyki, drugim zaś kształcenie i doskonalenie archiwistów w terenie. Z komunikatu Komitetu Wykonawczego wiadomo także, że omawiano zagadnienia współpracy z UNESCO i realizację, będącego pod opieką tejże organizacji, projektu Persist, a także wsparcie inicjatyw szwajcarskiej organizacji Swiss Peace dotyczących ochronie spuścizny historycznej na wypadek katastrof i konfliktów. Następna konferencja doroczna Konferencja MRA odbędzie się w 2019 r. w Adelaidzie w Australii.

Wiecej: Réunion du Comité exécutif de l’ICA à Yaoundé i Clôture de la Conférence ICA Yaounde 2018

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

AUSTRALIA: Zachować własne dzieje dla przyszłych pokoleń

W ramach przeprowadzanego przez Australijskie Biuro Statystyczne (Australian Bureau of Statistics) 9 sierpnia 2016 r. spisu ludności każdy Australijczyk, odpowiadając pozytywnie na sześćdziesiąte pytanie, zapewnia zachowanie informacji o sobie dla przyszłych pokoleń. Odpowiedź pozytywna jest wyrażeniem zgody na przekazanie informacji spisowych Archiwum Państwowemu Australii (National Archives of Australia), które włączy je do swojego zasobu. Dane nie będą udostępniane nikomu (włącznie z agencjami wszelakiej maści) przez 99 lat. Po tym terminie zostaną upublicznione. Taka możliwość istnieje już od 2001 r. Inicjatywa cieszy się zainteresowaniem, a ilość osób chcących włączyć informacje o sobie do narodowego zasobu archiwalnego rośnie. W kolejnych spisach ludności odsetek pozytywnych odpowiedzi na sześćdziesiąte pytanie przedstawiała się następująco: 2001- 52,7%, 2006 – 56,1%, 2011- 60,6%.

Czytaj dalej „AUSTRALIA: Zachować własne dzieje dla przyszłych pokoleń”

FRANCJA – AUSTRALIA: Wspólny, archiwistyczny projekt badawczy

W dniu 27 kwietnia 2016 r. przy okazji australijskiej wizyty rządowej we Francji doszło do podpisania i zainaugurowania wspólnego projektu o nazwie: „Emigracja, eksploracja, pamięć: wspólna historia Francji i Australii”. Ze strony francuskiej dokument podpisał Minister Kultury i Komunikacji Pani Audrey Azoulay, stronę australijską reprezentowa Generalny Gubernator Związku Australijskiego Sir Peter Cosgrove. W delegacji australijskiej brał udział Dyrektor Generalny Archiwów Państwowych Australii Dawid Fricker. Program ma być realizowany poprzez seminaria i wspólne pracę opartą na zasobie archiwalnym obu państw. Obejmie zagadnienia wymiany dyplomatycznej, handlowej, artystycznej i politycznej, z naciskiem na dotarcie do dotąd nieeksplorowanych archiwaliów.

Czytaj dalej „FRANCJA – AUSTRALIA: Wspólny, archiwistyczny projekt badawczy”

AUSTRALIA: Dotknij i zobacz! Nowoczesna technika w służbie archiwów

Australia, kontynentem emigrantów, dziś tworzących nowoczesny naród. Szczególny boom osadniczy przezywała po zakończeniu II Wojny Światowej do późne lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku. Od 2009 r. Narodowe Archiwa Australii rozwijają program – wystawę multimedialną zatytułowaną „Pamięć Narodu” (Memory of Nation) poświęconą kształtowaniu się narodu australijskiego z integrujących się przybyszy z różnych stron świata.Wystawa obejmuje szerokie spektrum zjawisk społecznych oglądanych poprzez zasób. Zaprezentowano ponad 170 tysięcy dokumentów migracyjnych, a także zjawiska będące „akcentami” epoki takimi jak okładki albumów muzycznych i księżek (np. Lolita Nabokowa) zakazanymi przez rząd australijski w 1960 r., czy też wydruk królewskiego menu z wizyty Królowej Elżbiety II z 1954 r.Wystawa ujmuje także wcześniejsze zjawiska jak problem niekontrolowanego rozrostu populacji królików w latach trzydziestych, który zagroził ekosystemowi kontynentu.

Czytaj dalej „AUSTRALIA: Dotknij i zobacz! Nowoczesna technika w służbie archiwów”

MRA: Materiały kongresu w Brisbane z 2012 r. opublikowane online

Ukazały się dwa ostatnie numery periodyku Międzynarodowej Rady Archiwów „COMA”, oba poświęcone materiałom prezentowanym w trakcie Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Brisbane w Australii w 2012 r. Pierwsza wolumin (Comma 2012:2) zebrał teksty ukazujące zagadnienia ewolucji technicznych i funkcjonalnych archiwów w XXI w. Drugi numer (Comma 2013:1) zebrał teksty poświęcone identyfikacji środowiska archiwalnego z punktu widzenia samego zawodu archiwisty oraz użytkowników.
Polskim akcentem jest, opublikowane w numerze 2013:1, wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Władysława Stępniaka, Identity: Can archives and archivists contribute to fostering and preserving local, regional, and national identities?
Oba numery wydane przez Liverpool University Press.

Czytaj dalej „MRA: Materiały kongresu w Brisbane z 2012 r. opublikowane online”

AUSTRALIA: „Shell-shocked: Australia po rozejmie”

11 listopada 1918 roku, około godziny 5.00 rano w pociągu pod miastem Compiègne (ok. 80 km na północ od Paryża), podpisano rozejm. Oznaczało to koniec konfliktu, w którym około dwieście tysięcy Australijczyków straciło życie, zostało rannych lub okaleczonych, a całe pokolenie cierpiało na nerwicę frontową (ang. shell schock). Po zakończeniu I wojny światowej, żołnierze wrócili do domu w odmiennej rzeczywistości.
Wystawa „Shell-shocked: Australia po rozejmie” pokazuje, jak przez kolejnych 20 lat społeczność radziła sobie z przewlekłymi skutkami wojny.
Poczuć żal i niepewność matki, która przez 2 lata nie mogła dowiedzieć się o losie swojego syna …
Odkryć, co przyniosła przyszłość dla dzielnej sanitariuszki rannej w terenie, kiedy sama stała się  ofiarą …
Towarzyszyć w drodze żołnierzom, którzy po okropnościach bitwy przesiedlali się …

Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem rządu australijskiego, Deparment Veterans’ Affairs oraz Visions of Australia.

Więcej: Shell-shocked: Australia after Armistice
Wystawa dostępna w okresie od 30 sierpnia 2013 roku do 6 sierpnia 2014 roku.
Objazd wystawy sponsoruje Visions of Australia.

oprac. Dorota Czech
AP Częstochowa