MRA: Oświadczenie w sprawie zniszczenia Centralnego Archiwum Miasta Gaza

Archiwa, w rejonach konfliktów, dzielą ryzyko destrukcji z innymi domenami ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  muzeami i bibliotekami, a także zabytkami architektury. W wyniku prowadzonej przez Izrael operacji wojskowej w Gazie, zniszczeniu uległ, pod koniec listopada 2023 r., budynek Centralnego Archiwum Miasta Gaza. Bezpowrotnie utracono dokumentację palestyńskiego dziedzictwa historycznego z ponad stu lat.

Czytaj dalej „MRA: Oświadczenie w sprawie zniszczenia Centralnego Archiwum Miasta Gaza”

UKRAINA: 24 grudnia – Dzień Pracowników Instytucji Archiwalnych

W dniu 26 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Dyrekcji ds. Eksploatacji Zespołu Budynków Centralnych Państwowych Instytucji Archiwalnych Ukrainy w Kijowie (Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України; ДЕКС ЦДАУ) odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracowników Instytucji Archiwalnych.

Czytaj dalej „UKRAINA: 24 grudnia – Dzień Pracowników Instytucji Archiwalnych”

MRA: Pierwsze stabilne wersje Records in Contexts

Krótko przez świętami Bożego Narodzenia, Daniel Pitti przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Opisu Archiwalnego (Expert Group on Archival Description (EGAD), poinformował o udostępnieniu pierwszych trzech części standardu opisu archiwalnego Records in Contexts w wersji 1.0.
Records in Contexts–Foundations of Archival Description (RiC-FAD) –  (RiC – Podstawy opisu archiwalnego),
Records in Contexts–Conceptual Model (RiC-CM) – RiC – Model Koncepcyjny
– Records in Contexts–Ontology (RiC-O) – (RiC-Ontologia), wersja będzie niebawem dostępna na stronie MRA .

Czytaj dalej „MRA: Pierwsze stabilne wersje Records in Contexts”

CZECHY: Tragedia na Uniwersytecie Karola

Tragedia, jaka wydarzyła się 21 grudnia 2023 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Karola w Pradze dotknęła też środowisko archiwalne. Jedną z 14 śmiertelnych ofiar strzelca w budynku przy placu Jana Palacha stała się dwudziestoletnia studentka archiwistyki i nauk pomocniczych historii oraz członkini Stowarzyszenia Czeskich Archiwistów Klára Holcová.

Czytaj dalej „CZECHY: Tragedia na Uniwersytecie Karola”

NIEMCY: Warto zaglądać – Archiwa w Niemieckiej Bibliotece Cyfrowej

Portale internetowe udostępniające dobra kultury narodowej są w Niemczech stałym elementem upowszechnia wiedzy  w ramach realizacji idei szerokiego dostępu społecznego  do zasobów instytucji życia publicznego. Niemieckie archiwa są również aktywnymi uczestnikami wielu europejskich portali udostępniających zasoby szeroko rozumianych dóbr kultury o charakterze ogólnym jak  Europena,  Archives Portal Europe, Apenet  oraz tematycznych, takich jak  np.  Monasterium, Bersnstein, Arche.  Cały też czas powstają nowe ciekawe inicjatywy. Projekt zainicjowany  został w 2010 r. przez  instytucje kultury i nauki posiadające duże doświadczenie w dziedzinie digitalizacji zasobów, mający na celu stworzenia Niemieckiej Biblioteki Cyfrowej  (Deutsche Digitale Bibliothek DDB). Projekt DDB zakończono w 2012 r.Od października 2012 do kwietnia 2017 był realizowany jako podprojekt DDB wyspecjalizowany w zakresie archiwistyki Archive Portal-D, który działa regularnie od maja 2017 roku i umożliwia ogólnoniemieckie i profesjonalne badanie materiałów archiwalnych.Uczestnikami projektu jest 13 instytucji działających w ramach „sieci współpracy” Kompetenznetzwerk, w tym 2 archiwa:  Bundesarchiv i  Landesarchiv Baden–Württemberg, a ponadto: Bayerische Staatsbibliothek, Bibliotheksservicezentrum Baden–Württemberg, Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum, , Deutsche Filminstitut, Deutsche Nationalbibliothek,, Max–Planck–Institutfür Wissenschaftsgeschichte, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Sächsische  Landesbibliothek – Staats– und Universitätsbibliothek Dresden, Stiftung Historische Museen Hamburg, Kulturamt der Stadt Düsseldorf i Stiftung Preußischer Kulturbesitsa. DDB prezentuje zasoby bibliotek, muzeów, archiwów wraz z inwentarzami archiwalnymi, instytucji naukowych, opieki nad zabytkami a także zbiory audiowizualne.

Czytaj dalej „NIEMCY: Warto zaglądać – Archiwa w Niemieckiej Bibliotece Cyfrowej”

UKRAINA: Archiwa dokumentują rosyjską inwazję

O nowo utworzonym zbiorze pod nazwą „Kolekcja dokumentów dotyczących przebiegu wydarzeń w obwodzie połtawskim podczas masowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę”, w audycji radiowej w dniu 5 grudnia 2023 r. mówiła Tetiana Woskobijnyk, główny archiwista Wydziału Informacji i Udostępniania Dokumentów Archiwum Państwowego Obwodu Połtawskiego w Połtawie (wschodnia Ukraina). Z okazji Dnia Sił Zbrojnych Ukrainy, na antenie Ukraińskiego Radia „Połtawa” rozmawiano o nowo utworzonym zbiorze archiwaliów, który obejmuje okres od 2014 roku do chwili obecnej: wspomnienia żołnierzy ukraińskich, osób wewnętrznie przesiedlonych, które przybyły do regionu połtawskiego uciekając przed działaniami wojennymi, członków rodzin żołnierzy i wolontariuszy, i inne dokumenty. Tetiana Woskobijnyk zauważyła, że archiwa państwowe nie stoją na uboczu procesów społecznych i politycznych zachodzących w państwie.

Czytaj dalej „UKRAINA: Archiwa dokumentują rosyjską inwazję”

AUSTRIA: Swarovski Corporate Archiv – archiwum z blaskiem

Wattens to kilkutysięczna miejscowość w austriackim Tyrolu od ponad 120 lat jest siedzibą D. Swarovski KG jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie firm produkującej ekskluzywne wyroby jubilerskie z kryształu ołowiowego, wyroby optyczne i szlifierskie. Jej założycielem był Daniel Swarovski, który dorastał w małej wiosce położonej w północnych Czechach w Górach Izerskich, w centrum regionu słynącego z produkcji szkła i sztucznej biżuterii. Był czeladnikiem u swego ojca, a także u innych miejscowych rzemieślników, gdzie nauczył się szlifowania szkła. W 1892 roku opatentował maszynę, która po raz pierwszy umożliwiła perfekcyjną obróbkę kryształu. W 1895 roku wraz z rodziną, przeniósł się do Wattens w austriackim Tyrolu, aby ochronić swój wynalazek przed konkurencją. Jego syn Wilhelm doskonalił produkty firmy dążąc do doskonałości  i ostatecznie uzyskał szkło pozbawione pęcherzyków powietrza i smug. Kolejne pokolenia rodziny Swarovskich rozwijały firmę i utwierdzały jej światową renomę. Rozpoznawalne jest również logo firmy, które ewoluowało od alpejskiej szarotki po łabędzia.

Czytaj dalej „AUSTRIA: Swarovski Corporate Archiv – archiwum z blaskiem”

UKRAINA: Międzynarodowa pomoc w digitalizacji dziedzictwa audiowizualnego

Rok 2023 dla Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy to rok ważnych osiągnięć i owocnej współpracy z partnerami międzynarodowymi. Wspólnym wysiłkiem zapewnia się zachowanie i konserwację cennych dokumentów archiwalnych, odzwierciedlających historię tego kraju. Jednym z przykładów współpracy jest zakup, przez Centralne Archiwum Audiowizualne i Elektroniczne, najnowszego skanera dokumentów filmowych Cintel G3 HDR+, który był możliwy przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Funduszu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego w Strefach Konfliktów Zbrojnych ALIPH. Skaner do filmów, zainstalowany i skonfigurowany w listopadzie 2023 roku, na zamówienia użytkowników zeskanował już 25 filmów na taśmie 16 mm (łącznie 1250 minut) i 3 filmy na taśmie 35 mm (30 minut). Dodatkowo, w ramach planowanej digitalizacji, zeskanowano 2 filmy 16 mm (110 minut) i 8 filmów 35 mm (80 minut). Ukraińscy archiwiści wyrażają szczerą wdzięczność Międzynarodowej Fundacji ALIPH oraz innym międzynarodowym partnerom i darczyńcom za zaufanie i ogromny wkład w rozwój archiwistyki na Ukrainie, szczególnie w warunkach wojennych.

Czytaj dalej „UKRAINA: Międzynarodowa pomoc w digitalizacji dziedzictwa audiowizualnego”

SZWAJCARIA: Archiwa gospodarcze w Szwajcarii

Archiwa gospodarcze – temat praktycznie zupełnie pomijany i traktowany w polskiej archiwistyce marginalnie, w Szwajcarii znajduje swoje poczesne miejsce i jest przedmiotem zainteresowania środowiska archiwalnego. Temat jest szczególnie trudny ze względu na fakt, iż dotyczy sektora w zdecydowanej większości prywatnego, który ustawodawstwo archiwalne obejmuje  w sposób bardzo ograniczony, nawet w przypadku udziału właścicielskiego Skarbu Państwa (w warunkach polskich). Z drugiej strony występuje niewielkie zainteresowanie ze strony samych podmiotów gospodarczych kwestiami związanymi ze sposobami wartościowania dokumentacji, zabezpieczania i archiwizacji, nie mówiąc o trwałym przechowaniu jej części dla przyszłych pokoleń. O dziwo, nie jest to tylko problem występujący w naszym kraju, dostrzegają go również członkowie Szwajcarskiego Stowarzyszenia Archiwistów i Archiwistek (Verband Schweizerischer Archivare und Archivarinnen -VSA) i próbują wyjść temu zagadnieniu naprzeciw.

Czytaj dalej „SZWAJCARIA: Archiwa gospodarcze w Szwajcarii”