UKRAINA: Ukraińskie biblioteki i archiwa w walce z rosyjską inwazją

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Anatolij Chromow, szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy, wziął udział w spotkaniu on-line, przygotowanym z pomocą amerykańskich kolegów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, w którym jedenastu przedstawicieli ukraińskich bibliotek i archiwów wypowiadało się na temat aktualnej sytuacji tychże instytucji i infrastruktury informacyjnej podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mówiąc o Państwowej Służbie Archiwalnej Ukrainy jako instytucji realizującej politykę państwa w sferze archiwalnej, A.Chromow podkreślił, że „Ukraina jest jednym z krajów Europy i ochrona archiwów jest ważna, ponieważ przechowuje ona 86 mln jednostek zawierających dokumenty od XII w. do chwili obecnej, i jest to nie tylko historia Ukrainy, ale także innych narodów Europy, historia świata ”. Historia Ameryki również – takie osoby, jak Antony Blinken(sekretarz stanu USA) czy Victoria Nuland (asystent sekretarza stanu), mają swoje korzenie na Ukrainie – wiele dokumentów w ukraińskich archiwach dotyczy genealogii znanych osób ze Stanów Zjednoczonych, z kręgów rządowych, show-biznesu, Hollywood itd.

Czytaj dalej „UKRAINA: Ukraińskie biblioteki i archiwa w walce z rosyjską inwazją”

UKRAINA: Wykluczyć archiwa rosyjskie z Międzynarodowej Rady Archiwów!

Państwowa Służba Archiwalna Ukrainy zwróciła się do Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Rady Archiwów o rozważenie kwestii pozbawienia członkostwa w MRA Federalnej Agencji Archiwalnej Federacji Rosyjskiej oraz państwowych instytucji archiwalnych Federacji Rosyjskiej.
„Uważamy, że działania Rosarchiwu, jako członka Międzynarodowej Rady Archiwów, szkodzą jego reputacji i nie spełniają głównych zadań i celów organizacji, zgodnych z dokumentami programowymi (ustęp d artykuł 4 rozdział IV Konstytucji MRA). W związku ze straszliwą agresją rządu rosyjskiego na Ukrainę, bezprawnym przywłaszczeniem ukraińskiego dziedzictwa przez rosyjskie archiwa od 2014 r. i obecnie, wzywamy wszystkich naszych partnerów do poparcia naszego apelu do MRA i rozwiązania umów o współpracy z Federalną Agencją Archiwów i państwowymi archiwalnymi instytucjami Federacji Rosyjskiej”.

Więcej:

ВИКЛЮЧИТИ РОСІЙСЬКІ АРХІВИ ІЗ ЧЛЕНІВ МІЖНАРОДНОЇ РАДИ АРХІВІВ!

oprac. Edyta Łaborewicz
APWrocław O/Legnica

ROSJA: Wystawa pt. „W celu wzmocnienia prawa i porządku…”

14 stycznia 2022 r. w Sali Wystaw Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej (Российского государственного архива социально-политической истории, w skrócie РГАСПИ, pol. RGASPI) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy historyczno-dokumentalnej poświęconej 300-leciu prokuratury Rosji pod tytułem „W celu wzmocnienia prawa i porządku…”, zorganizowanej na podstawie Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 24.03.2021 nr 163 „O obchodach 300-lecia prokuratury rosyjskiej” oraz planu głównych wydarzeń dla przygotowania i przeprowadzenie w 2022 r. obchodów 300-lecia prokuratury rosyjskiej, zatwierdzonych zarządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 21.06.2021 r. Głównymi organizatorami wystawy są Federalna Agencja Archiwalna, Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej oraz Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej, natomiast eksponaty pochodzą z zasobu kilku rosyjskich archiwów centralnych.

Czytaj dalej „ROSJA: Wystawa pt. „W celu wzmocnienia prawa i porządku…””

ROSJA: wystawa „Fiodor Dostojewski. 200 lat w kulturze światowej”

Od 17 grudnia 2021 r. w Sali Wystaw Rosyjskiego Państwowego Archiwum Literatury i Sztuki w Moskwie (Российский государственный архив литературы и искусства, РГАЛИ) można oglądać wystawę historyczno-dokumentalną pt. „F.M. Dostojewski. 200 lat w kulturze światowej” („Ф.М. Достоевский. 200 лет в мировой культуре”), poświęconą życiu i twórczości wielkiego pisarza.
Wystawa zbiegła się w czasie z 200. rocznicą jego urodzin (11 listopada 1821 r.).
Organizatorami wystawy, oprócz RGALI, były Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej, Rosyjskie Państwowe Archiwum Dokumentów Filmowych i Fotograficznych oraz Departament Historyczno-Dokumentalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji.

Czytaj dalej „ROSJA: wystawa „Fiodor Dostojewski. 200 lat w kulturze światowej””

NIEMCY: Petycja przeciwko rozwiązaniu rosyjskiego„Memoriału”

Istnienie Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyczno-Oświatowego, Dobroczynnego i Obrony Praw Człowieka „Memoriał” jest poważnie zagrożone.11 listopada 2021 r. Memoriał otrzymał wezwanie z Sądu Najwyższego Rosji do stawienia się tam 25 listopada 2021 r. Biuro Prokuratora Generalnego wniosło o rozwiązanie Memoriału, który oskarża się o wielokrotne naruszanie ustawy o zagranicznych agentach. W tym samym czasie moskiewski sąd będzie decydował o rozwiązaniu Centrum Praw Człowieka „Memoriał”.
Memoriał, któremu grozi rozwiązanie, jest jedną z ostatnich znaczących organizacji rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, która od momentu powstania w 1989 r. konsekwentnie prowadzi wraz ze swoimi licznymi organizacjami w Rosji, w innych krajach byłego Związku Radzieckiego oraz w krajach zachodnich, kampanię na rzecz udokumentowania zbrodni stalinowskich, w szczególności zjawiska jakim był GUŁag  z siecią łagrów, krytycznego spojrzenia na całą historię Związku Radzieckiego oraz przestrzegania praw człowieka na terytorium byłego ZSRR. Zdecydowanie nie wpisuje się to w politykę historyczna prowadzoną przez obecnych władców Rosji.
Memoriał i jego działacze otrzymali kilka międzynarodowych nagród za swoją pracę na polu historycznym i naukowym oraz w dziedzinie praw człowieka, w tym Nagrodę im. Sacharowa Parlamentu UE w 2009. Organizacja ta,dzięki swojemu zaangażowaniu w obronę praw człowieka i krytycznej analizie radzieckiej/rosyjskiej przeszłości,od lat jest bardzo niewygodna (to eufemizm) dlabprezydenta W. Putina. Na podstawie ustawy z 2012 r. o „agentach zagranicznych” rosyjska prokuratura, z inicjatywy reżimu  W. Putina, dąży do zamknięcia Memoriału, podobnie jak wcześniej wielu innych organizacji pozarządowych.

Czytaj dalej „NIEMCY: Petycja przeciwko rozwiązaniu rosyjskiego„Memoriału””

ROSJA: Archiwalna wystawa on-line „Wszyscy jesteśmy z dzieciństwa”

Na internetowej stronie Rosyjskiego Archiwum Państwowego w mieście Samara (Российский государственный архив в г. Самаре.) – wirtualna wystawa „Wszyscy jesteśmy z dzieciństwa”, opracowana w ramach wydarzeń poświęconych Dekadzie Dzieciństwa (2018-2027), ogłoszonych Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 29 maja 2017 r.
Data otwarcia wystawy nie jest przypadkowa, bowiem 19 października w Rosji obchodzony jest Ogólnorosyjski Dzień Licealisty, upamiętniając otwarcie – 19 października 1811 r. –Cesarskiego Liceum Carskie Sioło; w 2021 roku wypada 210. rocznica jego założenia.
Jak dokładne są nasze wspomnienia z dzieciństwa? Czy można przekazać dzisiejszym dzieciom, jak wyglądało dzieciństwo przedszkolaka i ucznia w czasach sowieckich? – pytają autorzy wystawy. Wspomnienia to pojedyncze wydarzenia: zabawy na podwórku, wędrówki nad rzekę, ulubione i niekochane lekcje szkolne, zimowe zabawy, wędrówki z przyjaciółmi i wiele więcej. W naszej pamięci wszystko pozostaje bez zmian – młodzi rodzice, bracia, siostry i najlepsi przyjaciele, a także najwspanialsze lata szkolne.

Czytaj dalej „ROSJA: Archiwalna wystawa on-line „Wszyscy jesteśmy z dzieciństwa””

UKRAINA: Dokumenty z archiwów krymskich są już dostępne on-line

16 lipca 2021 r. podczas konferencji prasowej w siedzibie Ukrinform w Kijowie (Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»), szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow zaprezentował dostęp on-line do dokumentów archiwalnych Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol. „Wspólnie z amerykańską korporacją Family Search International stworzyliśmy osobny dział na oficjalnej stronie Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy z dostępem on-line do około 400 tys. kopii dokumentów Narodowego Zasobu Archiwalnego instytucji archiwalnych Autonomicznej Republiki Krym” – powiedział A. Chromow. Poinformował również o działaniach Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w zakresie ochrony i udostępniania archiwalnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy na czasowo okupowanym terytorium Autonomicznej Republiki Krymu.

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa podkreśliła znaczenie Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w zakresie zachowania i zapewnienia dostępu do dokumentów krymskich archiwów oraz podzieliła się najnowszymi decyzjami państwa ukraińskiego w kontekście deokupacji Krymu. „Z pewnością kwestie przechowywania i gromadzenia dokumentów krymskich, zarówno władz publicznych, jak i osób fizycznych i prawnych, są ważne dla polityki państwa w zakresie wysiedlenia i reintegracji tymczasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola” – powiedział Stały Przedstawiciel Prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu Anton Korinewicz.

Czytaj dalej „UKRAINA: Dokumenty z archiwów krymskich są już dostępne on-line”

ROSJA: Jak rozpoczęła się era kosmiczna – dokumenty mówią

Źródło: Как начиналась космическая эра: рассказывают документы12 kwietnia 2021 r., w Dniu Kosmonautyki, w sali wystawowej Rosyjskiego Państwowego Archiwum Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Moskwie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej 60. rocznicy lotu Jurija Gagarina – pierwszego załogowego lotu w przestrzeń kosmiczną. Wystawa – wynik współpracy wielu rosyjskich archiwów – składa się z trzech bloków tematycznych, opowiadających o tym, jak przeprowadzono szkolenie pierwszej grupy kosmonautów, jak odbył się historyczny lot 12 kwietnia 1961 r. i jaka była reakcja świata na to wydarzenie, oraz jak Gagarin był witany w różnych krajach świata (po swoim wyczynie odwiedził prawie 30 państw, stając się swego rodzaju ambasadorem dobrej woli Związku Sowieckiego). Centralne miejsce na ekspozycji zajmują meldunki z pracy urządzeń łączności podczas lotu 12 kwietnia 1961 r., zapis rozmów astronauty z naziemnymi punktami kontroli lotów od momentu wejścia do kokpitu statku „Wostok” do wylądowania, instrukcje obsługi „Wostoka” i jego dokumentacja naukowo-techniczna.

Więcej: Как начиналась космическая эра: рассказывают документы

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

WĘGRY: Dzień Pamięci Ofiar Komunizmu: publikacja bazy danych o deportowanych

W Dniu Pamięci Ofiar Komunizmu, 25.02.2021 r., Węgierskie Archiwum Narodowe opublikowało ogromną bazę danych o Węgrach deportowanych w czasie II wojny światowej do Związku Sowieckiego.

Przed prawie dwoma laty, 8 kwietnia 2019 r. Węgierskie Archiwum Narodowe i Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe (RGVA) zawarły porozumienie dotyczące digitalizacji kart rejestracyjnych (w jęz. rosyjskim „учётная карточка”) węgierskich żołnierzy i cywilów schwytanych przez Armię Czerwoną podczas II wojny światowej i deportowanych w charakterze jeńców wojennych i internowanych do Związku Sowieckiego, a następnie przekazanie kopii cyfrowych tej dokumentacji Węgierskiemu Archiwum Narodowemu. Strona rosyjska przygotowała również (w języku rosyjskim) opisy kopii dokumentów przekazanych do Węgierskiego Archiwum Narodowego, zawierające najważniejsze informacje z kart rejestracyjnych, które można było powiązać z każdą osobą.

Czytaj dalej „WĘGRY: Dzień Pamięci Ofiar Komunizmu: publikacja bazy danych o deportowanych”

ROSJA: Moskwa – wernisaż wystawy „Wojna polsko-sowiecka 1919-1921. Traktat pokojowy w Rydze”

Dnia 16 marca 2021 r. w Sali Wystawowej Archiwów Federalnych w Moskwie – wernisaż wystawy historyczno-dokumentalnej „Wojna polsko-sowiecka 1919-1921. Traktat pokojowy w Rydze” oraz okrągły stół poświęcony konfrontacji zbrojnej i dyplomatycznemu rozwiązaniu konfliktu między Rosją Sowiecką a Polską.
Organizatorami wystawy są: Federalna Agencja Archiwalna, Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społecznej i Politycznej oraz Rosyjskie Towarzystwo Historyczne, a w jej przygotowaniu wzięły udział m.in.: Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, Rosyjskie Państwowe Archiwum Dokumentów Filmowych i Fotograficznych, Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej, Rosyjskie Państwowe Archiwum Literatury i Sztuki, Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Współczesnej, Rosyjskie Państwowe Archiwum Dokumentów Dźwiękowych, Departament Historyczno-Dokumentalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Departament Archiwów i Ewidencji Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białorusi, Archiwum Państwowe Republiki Białorusi, Białoruskie Państwowe Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki, Białoruskie Państwowe Archiwum Dokumentów Filmowych i Fotograficznych, Państwowe Archiwum Obwodu Mińskiego i wiele innych.

Czytaj dalej „ROSJA: Moskwa – wernisaż wystawy „Wojna polsko-sowiecka 1919-1921. Traktat pokojowy w Rydze””