Warsztat archiwisty, materiały dotyczące dokumentacji osobowej

UWAGA: W Repozytorium ArchNetu, w dziale Warsztat Archiwisty, prezentujemy wystąpienie Bartłomieja Torończaka pt.: „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych staw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.” Jest to prezentacja referatu wygłoszonego na zebraniu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy w dniu 2 grudnia 2016 r.

Przejdź do repozytorium