Czechy: Międzynarodowa konferencja poświęcona pamięci pedagoga Matouše Collina z Chotěřiny (1516-1566)

W 2016 roku przypadają dwie rocznice związane z ważną postacią czeskiej kultury, a mianowicie 450-lecie śmierci oraz 500-lecie urodzin wielkiego czeskiego humanisty oraz pedagoga (Mateusza Collina) Matouše Collina (Mateusza Collina) z Chotěřiny (ur. 1516 w Kouřim, zm. 4 czerwca 1566 w Pradze). Z tej okazji zorganizowana zostanie dwudniowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2016 roku w rodzinnym mieście Collina, czyli w Kouřim. Konferencję organizują: Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze (Státní oblastní archiv v P), Fundacja Historii Kultury w Europie Środkowej (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě) oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Karola w Pradze (Ústav hudební vědy FF UK v Praze), we współpracy z miastem Kouřim.
Kouřim – miejsce konferencji – jest 2-tysięcznym miasteczkiem, położonym 18 km na zachód od Kolína w środkowych Czechach, o dziejach sięgających VII wieku, posiadającym zabytkowe centrum z ciekawymi średniowiecznymi zabytkami.
Zakres tematyczny konferencji ma obejmować zarówno życie jak i dzieło samego Mateusza Collina, a także liczne aspekty jego spuścizny twórczej dotyczącej edukacji i kultury Czechach sprzed bitwy pod Białą Górą (1620). Organizatorzy oczekują na propozycje referatów do następujących tematów:
• postać Mateusza Collina (życie i praca);
• regionalny kontekst życia Collina i jego czasów (edukacja mieszczańska, kultura i życie codzienne w XVI wieku w Kouřim, Kolinie i Kutnej Horze);
• Mateusz Collinus a humanistyczna i muzyczna kultura renesansowa w Czechach;
• Mateusz Collinus a kultura humanistyczna w kraju i za granicą;
• Mateusz Collinus a Uniwersytet Karola w Pradze;
• szkolnictwo partykularne;
• druk i humanistyczna kultura książki w Czechach;
• humanistyczny teatr w Czechach.

Czytaj dalej „Czechy: Międzynarodowa konferencja poświęcona pamięci pedagoga Matouše Collina z Chotěřiny (1516-1566)”