CZECHY: Spotkanie heraldyków i genealogów w Brnie

Morawskie Stowarzyszenie Genealogiczne i Heraldyczne w Brnie (Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně) dnia 7 listopada 2009 r. (sobota) w godz. 9:45-15:00 organizuje „przedpołudniowe spotkanie naukowe” w cyklu – Matiné 2009 na temat „Materialne zabytki heraldyczne, metody i możliwości ich inwentaryzacji”. Organizatorzy przewidują referaty na temat aktualnych problemów z ewidencją materialnych źródeł heraldycznych, w powiązaniu z problemami metodyczne i technicznymi łączącymi się z ich opracowaniem. O pisanych źródłach heraldycznych organizatorzy maja zamiar zająć się w przyszłości.
Spotkanie dobędzie się w Sali wykładowej Biblioteki J. Mahena w Brnie (Knihovna J. Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno). Chęć uczestnictwa należy zgłosić do 15 października 2009 r. do Doc. PhDr Tomáša Krejčíka (Tomas.krejcik@osu.cz). Koszty pobytu każdy uczestnik pokrywa osobiście.

Wiecej w języku czeskim

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra