CZECHY: Przeniesienie archiwum z Zamrska do Hradca Kralove

Z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpiło przeniesienie głównej siedziby dotychczasowego Państwowego Archiwum Regionalnego w Zamrsku do Hradca Králové, czyli z małej mieściny na obrzeżach do stolicy województwa. Działanie to pociągnęło za sobą również zmianę nazwy tejże placówki, które nazywa się obecnie Státní oblastní archiv v Hradci Králové (Państwowe Archiwum Regionalne w Hradcu Kralove) i mieści się przy pod adresem: ul. Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové. Dotychczasowa siedziba dyrekcji stała się oddziałem nowego archiwum państwowego.
Państwowe Archiwum Regionalne w Zámrsku (SOA w Zámrsku) utworzone zostało w 1960 r. dla obsługi dwóch województw kralovehradeckiego i pardubickiego. Umieszczono je pałacu znajdującym się w liczącej niecałe 1000 mieszkańców miejscowości Zamrsku, leżącej w powiecie Ústí nad Orlicí, znajdującym się w województwie Pardubickim. Jednym słowem dość daleko od większych ośrodków miejskich i naukowo-kulturalnych. W tym rejonie tylko tu bowiem władza państwowa dysponowała odpowiednio dużym obiektem, jakim był przedmiotowy pałac.

Czytaj dalej „CZECHY: Przeniesienie archiwum z Zamrska do Hradca Kralove”