MRA: Udostępnienie Centrum Zasobów

Dnia 20 stycznia 2022 r. Międzynarodowa Rada Archiwów zakomunikowała, na swojej stronie internetowej, o otwarciu i udostępnieniu zrestrukturyzowanego Centrum Zasobów (Le Centre de Ressources / Resource Centre). Ta bardzo ważna inicjatywa i decyzja MRA uczyni dostępnym, dla szerokiego audytorium odbiorców, dorobek publikacji MRA. Na zasoby te składają się między innymi standardy międzynarodowe (od ISAD(G) do Records in Contexts), wytyczne, zestawy narzędzi, kodeks etyki (Kodeks deontologiczny archiwów –  dostępny w 24 językach , bibliografie i studia przypadków. Zasoby te są zorganizowane w nową uproszczoną tematyczną strukturę. Udostępnione publikacje są efektem wieloletnich prac grup roboczych i eksperckich oraz sekcji i oddziałów MRA.

Myślą przewodnią projektu było ułatwienie wyszukiwania konkretnych informacji  użytkownikom. W tym celu przygotowano nową stronę główną z nową oprawą graficzną. Nowym pomysłem jest dział „Zasób miesiąca (La „ressource du mois”). W ten sposób, każdego miesiąca, prezentowany jest jakaś interesująca część zasobu intelektualnego MRA tak, aby ułatwić odkrywanie jego bogactwa, ale także wiązać  zamieszczane informacje z aktualnymi problemami środowiska archiwistycznego. W zaproponowanych działach poszczególne publikacje udostępniane są w oficjalnych tłumaczeniach.

Mamy zatem działy:

Czytaj dalej „MRA: Udostępnienie Centrum Zasobów”

POLSK: Publikacja elektroniczna Archiwum Państwowego w Opolu

60-lecie Archiwum Państwowego w Opolu zaowocowało w 2013 r. 2-tomową publikacją pt. „Otwarty skarbiec pamięci”. Pierwszy tom miał tytuł „Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu”, drugi – „Bogactwo zasobu i przygoda poznania”. Zapoczątkowały one serię wydawniczą OPERA EXTRAORDINARIA, w której w ciągu kilku lat ukazało się 11 publikacji. Kilku książkom towarzyszyły ich wersje elektroniczne na CD-ROM, zaś w 2018 roku wydana została publikacja z pewnością niezwyczajna – „Informator o zasobie do 1945 roku” (red. S. Marchel, A. Starczewska-Wojnar, B. Sypko, Opole). Z tej okazji serii nadano podtytuł Opera Extraordinaria Interretialis. Klasyczny język łaciński nawiązuje w nim do bytu internetowego. Jest to o tyle istotne, że treść informatora dostępna jest w postaci aplikacji zamieszczonej on-line na stronie Archiwum Państwowego w Opolu.
Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego serii prof. Mirosław Lenart, dyrektor AP w Opolu, wyjaśnia we wstępie symbolikę elementów graficznych – awersu i rewersu monety antycznej, przedstawiającej Ariadnę i zwoje nici prowadzącej do kłębka. Podobnie archiwum – za pomocą tego informatora chce prowadzić użytkownika do poszukiwanych dokumentów.

Czytaj dalej „POLSK: Publikacja elektroniczna Archiwum Państwowego w Opolu”

POLSKA: „Archiwista Polski”, nr 2 (70) 2013

Studia i materiały
Zuzanna Jaśkowska (UAM) w tekście pt. “Hiszpańskie archiwa w sieci – Portal de Archivos Españoles (PARES)” przedstawia portal, który działa od 2007 r.; gromadzi i udostępnia informacje o zasobie 11 państwowych archiwów hiszpańskich oraz zamieszcza skany materiałów archiwalnych (w 2012 r. 30 mln skanów). Niestety, interfejs portalu jest tylko w języku hiszpańskim, co dość znacznie utrudnia dostęp do niego użytkowników zagranicznych. Na PARES można korzystać też z tematycznych baz danych, dot. m.in. ruchów migracyjnych w Ameryce oraz hiszpańskiej wojny domowej.

Następnie Piotr Bewicz (UMK) w artykule “Appraisal and disposal. Dyskurs archiwistyczny o selekcji archiwalnej na łamach “The American Archivist” omawia kilka artykułów, które w znaczący sposób odzwierciedlają poglądy i koncepcje dot. selekcji archiwistów amerykańskich oraz znanej archiwistki niemieckiej Angeliki Menne-Haritz. Jest to niezwykle ciekawy tekst, przedstawiający także praktyczne aspekty podejmowanych w Ameryce działań w zakresie oceny i selekcji dokumentacji.

Czytaj dalej „POLSKA: „Archiwista Polski”, nr 2 (70) 2013”

Bibliografia o ISAD(G)

POLSKA

1. Adam Baniecki, iSAD(G)- Światowy system wielopoziomowego opisu materiałów archiwalnych. Wprowadzenie do zagadnienia. w: ARCHEION 2005 CVIIII, Konserwacja, s.241- 261

ŚWIAT

1. Catherine Dhérent, Un nouvel outil électronique pour la description des fonds d’archives et collections spécialisées, l’EAD, w Culture et recherche, mai- juin 2000, nr 78.

Bardzo ważny tekst, wart przetłumaczenia na jezyk polski, ukazujący zależności pomiędzy ISAD(G)jako normą opisu zawartości materiału archiwalnego a narzędziami elektronicznymi DTD EAD, pozwalającymi przełożyć ISAD(G) na język zrozumiały przez przeglądarki internetowe tj na język html.

2. Guidelines for the translation of standards of the Committee on Descriptive Standards , ICA

3. Nederlandse vertaling van ISAD(G)

4. INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS- Materiały z 66 dorocznej konferencji generalnej, Jerozolima 13- 18 sierpnia 2000. – Eeva Murtomaa, Podría tratarse del inicio de una buena amistad”: comparación de la descripción y acceso a objetos de interés entre bibliotecas y archivos Niezwykle ciekawy materiał w języku hiszpańskim porównujący ISAD(G) z ISBD(G) (General International Standard Bibliographic Description, ISBD(G)- Ogólny Międzynarodowy Standard Opisu Bibliograficznego). Tekst zawiera tabelę z porównującą pola opisu obu standardów.

5. Bill Landis, ISAD(G): Thinking About How It Works for Us, Descriptive Notes, Winer 2001

6. Dyrektor Archiwów Francji, CIRCULAIRE DITN/RES/2005/005 z 13 czerwca 2005r w sprawie normalizacji opisu archiwistycznego. Okólnik wprowadzający ISAD(G) do francuskiej archiwistyki. Bardzo ważny załącznik: Séminaire INP Normalisation de la description archivistique du 6 au 8 avril 2005 Synthèse et restitution des travaux pratiques par Françoise Banat-Berger et Claire Sibille

Włoskie uwagi do ISAD(G). teksty w języku włoskim

1. Stefano Vitali, Le proposte italiane per la revisione dell’International Standard of Archival Description (General), (tezy opublikowane w „Rassegna degli Archivi di Stato”, LVIII (1998), 1, pp. 89-95)

2. Proposte di integrazione e modifica dello standard internazionale di descrizione ISAD (G) Sformułowane przez włoską administrację archiwalną i Stowarzyszenie Archiwistów Włoskich z okazji pięciolecia standardu, tezy opublikowane w: Rassegna degli Archivi di Stato, LVIII (1998), 1, pp. 114-121

3. Daniela Bondielli e Stefano Vitali, Descrizioni archivistiche sul web: la guida on-line dell’Archivio di Stato di Firenze,
2001 (revisione: Dicembre 2002)- plik pdf, 15s.

Bibliografia

1. red. A. Laszuk, Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator, Warszawa 1998, ISBN 83-86643-57-9

2. T. Brzózka, Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen in Polen / Niemieckie księgi stanu cywilnego w Polsce 1898- 1945, Frankfurt am Main- Berlin 2000, ISBN 3- 8019-5674-1

3. Franz Josef Burghardt, Familienforschung, Meschede 2003, ISBN 3-926089-03-2)

4. Roots in Sweden: the genealogist’s guide to the Swedish archives, Riksarkivet, 1997.

5. oprac. S. Pijaj, Archiwa rodzinno- majątkowe w zbiorach państwowych we Lwowie: informator, Warszawa 1995. Polskie Dziedzictwo Kulturalne. seria B. Wspólne Dziedzictwo

6. Archivi di famiglie e di persone : materiali per una guida. T. 1. Abruzzo-Liguria / a cura Giovanni Pesiri [et al.], coordinamento di Gabriella de Longis Cristaldi. T. 2. Lombardia- Sicilia / a cura di Giovanni Pesiri [et al.]. – Roma : Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991-1998. – XX, 280; XVIII, 404 p. – (Pubblicazioni degli Archivi di Stato : strumenti ;112, 113)

7. M. Pawiński, Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIXw. ARCHEION CIV, 2002, ss.203-211

8.Phlippe Christol, Retrouver ses ancêtres polonais, Archives & Culture, Paris 2011

9. Anna Laszuk, P. Christol, Retrouver ses ancêtres polonais, Archives & Culture, Paris 2011 )(Recenzja)
Francuskie Wydawnictwo Archives & Culture przystąpiło do publikacji poradników genealogicznych dla osób chcących prowadzić poszukiwania w różnych krajach. Do Polski zaprasza Philippe Christol, który w prezentowanej publikacji przedstawia nie tylko metody poszukiwań, lecz także Polskę, jej historię i język.Książka Philippe’a Christola jest ciekawym spojrzeniem badacza
praktyka z innego kraju, zawierającym niespotykane wcześniej elementy. Podkreślić należy, że autor zmierzył się nie tylko z teorią archiwistyki i praktyką prowadzenia kwerend, ale też z wieloma zagadnieniami różnorodności Polski – historycznej, geograficznej, językowej, narodowościowej, wyznaniowej itp. Zawarł w poradniku także własne spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania polskich archiwów, czym można zainteresować ich pracowników. Można przy tym mieć nadzieję, że poradnik ten nie będzie traktowany przez poszukiwaczy jako jedyne źródło informacji o Polsce, a kolejne jego wydanie zostanie odpowiednio poprawione.

10. Philippe Christol, Odpowiedź na recenzję Anny Laszuk
Philippe Christol, autor poradnika dla osób poszukujących informacji o przodkach wywodzących się z Polski pt. „Retrouver ses ancêtres polonais”  zapoznał się z recenzją zamieszczoną w dziale Genealogia / Bibliografia. Przygotował polemiczną odpowiedź w której z tłumaczy, do kogo kierował swoją publikację i jaki poziom wiedzy posiadają potencjalni czytelnicy. Zwraca uwagę, że w większości nie są to fachowcy, niewiele o Polsce wiedzą, a jeśli mają doświadczenia, to w archiwach francuskich i z tego wynikają czynione przez autora odwołania. Zapowiada uwzględnienie wielu uwag w kolejnym wydaniu poradnika, które ukaże się w tym roku. A przy okazji z wielkim znawstwem czyni porównania i zwraca uwagę na różnice, nie tylko terminologiczne, występujące w archiwach francuskich i polskich.

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

1. Guide des sources genealogique au Canada, Ottawa 2001, wyd. IV, format pdf

2. Dictionary of Canadian Biography Online / Dictionnaire bibliographique du Canada en ligne

3. Wytyczne do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego wydane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 12 grudnia 2014 r.

Bibliografia polska

  1. red. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, Warszawa 2001, ISBN 83-86643-68-4
  2. red. D. Nałęcz, Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich tom I, Szczecin 12- 13 września 2002, Toruń 2003, ISBN 83-89115-04-2 Poblikacja zawiera następujące działy: a. Komputerowe zarządzanie dokumentacją archiwalną b. Archiwa zakładowe c. Archiwa instytucji kulturalnych i naukowych d. Archiwa kościelne e. Konserwacja archiwaliów f. Systemy erukacji archiwistów
  3. red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań 1998, ISBN 83-232-0893-X, wyd. III
  4. red. A. Biernat i A. Laszuk, Archiwa państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, Warszawa 1998, DiG, ISBN 83-86643-17-X, ISBN 83-7181-029-6
  5. Daria Nałęcz, Europejska polityka dostępu do dokumentacji i archiwów, Warszawa 2004
  6. Ewa Rosowska, Archiwa w polityce Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2004

Bibliografie narodowe/Bibliographies nationaux

Bibliografia włoska/Bibligrafia italiana

 

1. XV International Congress on ArchivesVienna, 23-29 agosto 2004 Relazioni a cura di Carla Cioglia, Paola Ciandrini, Pierpaolo Caputo, Valeria Ronchini

Bibliographie canadienne / Bibliografia kanadyjska

1. Archives, mode d’emploi. Guide pratique a l’intention des chercheurs

1. Using Archives. A Practical Guide for Researchers

Archiwa. Praktyczny przewodnik dla korzystających. Teksty w językach francuskim i angielskim.

 


Bibliographie française / Bibliografia francuska

1. red Jean Favier, La pratique archivistique française, Paris 1993, Archives National Podstawowy i najważniejszy podręcznik archiwistyki francuskiej pod redakcją prześwietnego, wieloletniego dyrektora Archiwów Francji Pana Jean Favier. Poszczególne rozdziały tej ponad sześćset stronicowej pracy wyszły spod piór wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Obecnie nakład wyczerpany. Zapowiadane jest wznowienie na połowę 2004r.

2.Coeuré i Vincent Duclert, Les archives, Paris 2001, ISBN 2-7071-3569-0 Niewielka, licząca 123s., sympatycznie napisana książeczka omawiająca w popularny sposób problemy francuskiej archiwistyki. Główny nacisk położyli autorzy na współczesną archiwistykę datującą się od ustawy archiwalnej wprowadzonej we Francji 3 grudnia 1979r. Publikacja zawiera cenną bibliografię podstawowych prac francuskich poświęconych archiwistyce.

 


Bibliografia czeska

1. Bibliografia publikacji Katedry nauk pomocniczych i archiwistyki Uniwersytetu Karola w Pradze / Katedra pomocných věd historických a archivního studia Polecamy szczegolnie poręcznik do paleografii, dostępny także on-line: Zdeňka Hledíková – Jaroslav Kašpar, Paleografická čítanka I – obrazová část, II – textová část, Praha 1978, CVII + 278 s oraz Jaroslav Kašpar, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, Praha 1976, 348 s.; 2. vydání, 2 sv., Praha 1979, 291 + 93 s.; 3. vydání, 2 sv., Praha 1987, 144 + 218 s.

2. Od 1920 r. wszystkie czeskie gminy (miasta i wsie), a także urzędy państwowe i samorządowe, szkoły, zakłady pracy i inne instytucje, zobowiązane są ustawowo do prowadzenia własnych kronik, których poszczególne tomy po zapisaniu trafiają do archiwów państwowych. 
Wostatnim czasie czeski parlament pracuje nad nową ustawą w tym zakresie, dotyczącą wyłącznie kronik gminnych: prawo o kornikach miejscowości. Przewiduje się wprowadzenia ustawy w życie z początkiem 2006 r.
TEKST USTAWY O KRONIKACH format MS Word

oprac Ivo Łaborewicz


Bibliografia niemiecka

Nowości Bundesarchiv