CZECHY: Przeniesienie archiwum z Zamrska do Hradca Kralove

Z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpiło przeniesienie głównej siedziby dotychczasowego Państwowego Archiwum Regionalnego w Zamrsku do Hradca Králové, czyli z małej mieściny na obrzeżach do stolicy województwa. Działanie to pociągnęło za sobą również zmianę nazwy tejże placówki, które nazywa się obecnie Státní oblastní archiv v Hradci Králové (Państwowe Archiwum Regionalne w Hradcu Kralove) i mieści się przy pod adresem: ul. Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové. Dotychczasowa siedziba dyrekcji stała się oddziałem nowego archiwum państwowego.
Państwowe Archiwum Regionalne w Zámrsku (SOA w Zámrsku) utworzone zostało w 1960 r. dla obsługi dwóch województw kralovehradeckiego i pardubickiego. Umieszczono je pałacu znajdującym się w liczącej niecałe 1000 mieszkańców miejscowości Zamrsku, leżącej w powiecie Ústí nad Orlicí, znajdującym się w województwie Pardubickim. Jednym słowem dość daleko od większych ośrodków miejskich i naukowo-kulturalnych. W tym rejonie tylko tu bowiem władza państwowa dysponowała odpowiednio dużym obiektem, jakim był przedmiotowy pałac.

Czytaj dalej „CZECHY: Przeniesienie archiwum z Zamrska do Hradca Kralove”

BIAŁORUŚ: nowa siedziba Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie

Z końcem października 2014 r., Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie przeniosło swoją siedzibę z XVIII-wiecznego budynku, w którym mieściło się od lat 80-tych XIX w., do nowej siedziby w zbudowanym od podstaw dla potrzeb archiwalnych, w trzykondygnacyjnym budynku, o łącznej powierzchni 3,5 tys. metrów kwadratowych, spełniającym wymogi przechowalnicze stawiane współczesnym budynkom archiwalnym, wyposażonym w nowoczesny system wentylacyjny, sygnalizacji przeciwpożarowe (budynek posiada system automatycznego gaszenia gazem), w sprzęt do konserwacji i digitalizacji dokumentów archiwalnych itd.


fot. Гродзенская праўда

Czytaj dalej „BIAŁORUŚ: nowa siedziba Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie”