CZECHY: Seminarium konserwatorów zabytków pisanych i historyków w Opawie

Mające już długoletnią tradycję spotkania naukowe konserwatorów – w tym konserwatorów papieru i innych materiałów, na których wytwarzane są źródła archiwalne – już po raz 16 odbędą się w Czechach. Tym razem miejscem spotkania będzie Opawa, która gościć będzie licznych badaczy i konserwatorów w dniach 23-26 maja 2016 roku. Seminarium poświęcone będzie renowacji zabytków pisanych.
Tegoroczne seminarium zostanie zorganizowane przez: Krajowe Archiwum Państwowe w Opawie, tamtejsze Muzeum Śląskie, Archiwum Narodowe w Pradze, Departament Archiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, Instytut Technologii Chemicznej i Odnowy Zabytków Chemiczno-Technologicznej Szkoły Wyższej w Pradze oraz Czeskie Towarzystwo Informacyjne – Oddział przy Archiwum Narodowym.
Tematyka referatów i dyskusji podczas seminarium będzie skupiała się przede wszystkim na następujących zagadnieniach:
– praktyczna restauracja i konserwacja;
– badania w dziedzinie konserwacji i ochrony dziedzictwa piśmienniczego;
– materiały i środki służące renowacji oraz konserwacji;
– problemy etyczne renowacji i konserwacji;
– kwestia ekspozycji, dostępu i wykorzystania zabytków pisanych;
– doświadczenie z zagranicznych staży i wyjazdów naukowych;
– kształcenie konserwatorów.

Czytaj dalej „CZECHY: Seminarium konserwatorów zabytków pisanych i historyków w Opawie”