Sfragistyka: Sfragiści łączcie się! Projekt Sigillum.

W 1958 roku Międzynarodowa Rada Archiwów (International Council on Archives, MRA) powołała Międzynarodowy Komitet Sfragistyczny. Jego celem było promowanie badań nad ogromnym dziedzictwem sfragistycznym przechowywanym w europejskich archiwach. Wśród osób najbardziej zaangażowanych w tworzenie Komitetu byli francuscy badacze: historyk Robert-Henri Bautier i archiwista Yves Metman.

Czytaj dalej „Sfragistyka: Sfragiści łączcie się! Projekt Sigillum.”