US National Archives w sieciach społecznościowych

Archiwa Państwowe Stanów Zjednoczonych poinformowały na swoim profilu Facebook (sic!) o udostępnieniu nowego kanału swojej sieciowej aktywności – tym razem w konkurencyjnym serwisie Google+.

Google+ to platforma społecznościowa, która gromadzi obecnie ponad 100 milionów użytkowników z całego świata.
Oferuje wiele interesujących właściwości – m.in. wideokonferencje. Serwis organizuje użytkowników w tzw. kręgi – znajomych, czy zainteresowań.

Na stronach US National Archives znajdziemy: newsy związane z wydarzeniami w archiwach amerykańskich, informacje o wystawach, pracach badawczych, doradztwo w zakresie genealogii, informacje o zasobach archiwalnych i materiały dla nauczycieli. Często publikowane są oczywiście cyfrowe kopie archiwaliów uzupełnione  o interesujące opisy.

Archiwa amerykańskie udzielają się na wszystkich znaczących platformach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze, Google+ a także posiadają dział blogów specjalistycznych National Archives Blog Sites.

Link: National Archives w Google+

Bazy danych o zasobach

CZECHY

Całość zasobu archiwów czeskich oraz innych instytucji gromadzących materiały biblioteczne i naukowe. Użytkownik może prowadzić poszukiwania w jednym z czterech języków: czeskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Wiele możliwości filtrowania kwerend.


FRANCJA

Baza danych której celem jest objęcie całości zasobu archiwów Francji. Obecnie obejmuje dwa elementy: archiwa prywatne i archiwa fotograficzne:

BORA


NIEMCY

Zasoby Bundesawrchv w Koblencji podzielone zostały na sześć działów obsługiwanych przez sześć przeglądarek. Są to następujące działy:

Dział B obejmuje zasób dotyczący Republiki Federalnej Niemiec

Dział R obejmuje zasób dotyczący Rzeszy Niemieckiej

Dział DDR obejmuje zasób dotyczący Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Dział MA obejmuje Archiwum Militarne

Dział FA archiwum filmowe- obecnie nie ma w nim bazy danych

SAMPO obejmuje różne środki ewidencyjne opracowane w ramach projektu MIDOSA

Całość udostępniona tylko w języku niemieckim.

 


NORWEGIA

Hovedkatalog for Arkivverket – Katalog główny zasobów Archiwum Królewskiego i Archiwum Państwowego w Oslo. System oparty na wdrażanej właśnie bazie danych ASTA. Baza danych bardzo sprawnie działająca w zakresie tematycznych poszukiwań. System zaopatrzony w przewodnik użytkownika.


POLSKA

Trzy bazy danych przygotowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

SEZAM– obejmuje spisy zespołów wszystkich polskich archiwów państwowych oraz kilku instytucji naukowych, które przystąpiły do projektu. Baza powiązana z bazą IZA, co pozwala na penetrację zasobu do poziomu inwentarza zespołu.

IZA– Baza danych inwentarzy archiwalnych- uzupelniana

PRADZIAD– Baza danych o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych w polskich archiwach państwowych