UKRAINA: 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście.

Narodowe Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945, Ministerstwo Kultury Ukrainy, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, Centralne Państwowe Kino- foto- fono- Archiwum Ukrainy im. G. S. Pszenicznego (Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного) zapraszają do odwiedzenia wystawy poświęconej pamięci ukraińskich więźniów największego obozu koncentracyjnego hitlerowskich Niemiec i tych, którzy go wyzwolili, otwartej uroczyście 26 stycznia 2015 r. na terenie kompleksu Narodowego Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Kijowie. Auschwitz – jeden z największych obozów zagłady hitlerowskich Niemiec, który utworzono na terytorium okupowanej Polski – stał się dla świata symbolem Holokaustu, ludobójstwa i terroru. Przez obóz mogło przejść co najmniej 1,3 mln osób, z czego 1,1 mln zostało zamordowanych. Oprócz Żydów i Polaków, których – spośród przedstawicieli różnych narodowości – w Auschwitz zginęło najwięcej, były też tysiące innych, w tym Ukraińcy, których przez Auschwitz przeszło około 15 tysięcy osób.

W dniach 17-21 stycznia 1945 roku hitlerowcy zbrodniarze zarządzili ewakuację w głąb Trzeciej Rzeszy ok. 60 tysięcy więźniów, którzy jeszcze byli zdolni do wyjścia. „Marsz śmierci”, do stacji kolejowej w Wodzisławiu Śląskim, pochłonął ok. 15 tysięcy ofiar, zmarłych i zamordowanych.

Jako pierwsi, obozowe bramy, 27 stycznia 1945 roku, otworzyli żołnierze 60 Armii 1 Frontu Ukraińskiego, 100 Lwowskiej Dywizji Strzeleckiej, z batalionu majora Anatolija Szapiro, znajdując około 7 tysięcy ocalałych więźniów.
Eksponaty wystawy pochodzą ze zbiorów Narodowego Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945, a także z Museum Pamięci Narodu Żydowskiego i Holokaustu na Ukrainie (w Dniepropietrowsku).
Wśród eksponatów – obrazy, rysunki i grafiki autorstwa artysty-malarza, żołnierza Armii Czerwonej, Zinowija Tołkaczewa, który jako jeden z pierwszych ujrzał Auschwitz po wyzwoleniu. Wstrząśnięty tym, co zobaczył, stworzył serię rysunków pt. „Auschwitz” i „Kwiaty Oświęcimia”.
Zwiedzający mogą obejrzeć także materiały dokumentalne z wyzwolenia Auschwitz i jego więźniów, jeńców wojennych, członków ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego, „Ostarbeiteren”, Żydów z Ukrainy.

Więcej:

Narodowe Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

Archiwa Ukrainy

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

MRA: Berlińska konferencja Sekcji Parlamentów i Partii Politycznych MRA

Sekcja Parlamentów i Partii Politycznych Międzynarodowej Rady Archiwów (SPP) organizuje w dniach 28 – 30 października 2015 r. w Berlinie konferencję pt.: „Archiwizacja WEBu – Media społeczne – Strategie komunikacji”.
Tematyka konferencji jest znanym w środowiskach archiwistów problemem „archiwum Internetu”. Problem nie jest nowy i, jak dotąd, nie jest jednoznacznie rozwiązany pomimo zajmowania się nim różnych instytucji o charakterze archiwalnym. Strony www są jednym z najszybciej rozwijających się obszarów aktywności społecznej. Technologiczna innowacyjność nie ustępuje szokującemu niekiedy zastosowaniu społecznemu, jak choćby postrzeganie świata jako globalnej wioski. Na płaszczyźnie naukowej instytucje przechowujące wiedzę chcą się nią dzielić. Digitalizują zasoby z którymi starają się dotrzeć do użytkownika. To jest zmiana jakości w relacji archiwum – użytkownik na takie, w których archiwum przestało być instytucja pasywną, czekającą na wizytę badacza. Teraz, dzięki technologii webowej, archiwa chcą wejść do domów.

Dla parlamentów i partii politycznych jest internet ważnym narzędziem komunikowania się ze społeczeństwem. Zachowanie informacji o zawartości stron ma w relacjach społecznych znaczenie podstawowe.
Berlińska konferencja będzie się koncentrowała na następujących zagadnieniach:
– rola archiwów w świecie cyfrowym,
– wyzwania i zmiany w archiwach,
– archiwa w konfrontacji z prawem europejskim,
– role archiwistów i użytkowników,
– w jaki sposób zbiory dokumentów powinny być porządkowane i opisywane aby ułatwić do nich dostęp i jaka jest ich wartość,
– jak badania basujące na Internecie wpływają na zmianę warsztatu historyka i archiwisty,
– historia cyfrowa,
– publikacje cyfrowe,
– rola sieci narodowych i międzynarodowych,
– portale archiwistyk narodowych i międzynarodowych, zawartości i normalizacja.
Chętni do udziału i wygłoszenia referatów powinni przesłać abstrakty po angielsku (maksimum 2500) znaków do 1 marca 2015 r. na adres organizatorów.

Więcej: SPP Conférence, „L’archivage du Web – Médias sociaux – Stratégies de communication”, Berlin, Allemagne, 28-30 octobre 2015

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław/Oddział Bolesławiec

CZECHY: „Świat na kołach”

W dniach 17-18 kwietnia 2015 r. w Mladej Boleslaw odbędzie się bardzo ciekawa konferencja naukowa pt. „Na kołach w świat” (Po drogach nie tylko Czeskiego Raju i Poizerza). Będzie to już osiemnaste spotkanie z cyklu seminariów naukowych przygotowywanych przez Towarzystwo Czeskiego Raju im. Josefa Pekařa w Turnovie (Pekařova společnost Českého ráje v Turnově) oraz regionalne archiwa państwowe. Konferencja odbędzie się pryz wsparciu Czeskiego Towarzystwa Archiwalnego (České archivní společnosti). Asumptem do tegorocznej tematyki stała się 150 rocznica urodzenia Václava Laurina – pioniera czeskiego kolarstwa oraz automobilizmu, 120 rocznica powstania w Mladej Boleslaw firmy Laurin & Klement oraz 90 rocznicy od jej połączenia z pilzneńskimi zakładami „Škoda”.
Konferencja, której program jest już dostępny w Internecie, swoją tematyką obejmuje bardzo długi okres czasu, bo od średniowiecza aż do połowy XX wieku. W trzech blokach tematycznych wygłoszonych na niej zostanie 28 referatów i komunikatów, poświęconych: drogom i szlakom komunikacyjnym; dziejom firmy Laurin & Klement, w kontekście rozwoju przemysłu samochodowego w Czechach; a wreszcie kolarstwu i automobilizmowi, jako społecznemu fenomenowi.

Czytaj dalej „CZECHY: „Świat na kołach””

CZECHY: książka „O pracy kobiet”

Na czeskim rynku księgarskim ukazała się nowa książka, wydana staraniem Instytutu Masaryka i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk, pt. „O pracy kobiet”. Zawiera ona wybór różnorodnych tekstów źródłowych, pochodzących z XIX i XX wieku, ukazujących zmieniający się status, form pracy i zatrudniania kobiet, na różnorodnych płaszczyznach: etycznej, płciowej i klasowej. Zebrane tu materiały pobudzają do dyskusji i refleksji nad pracą kobiet oraz zmieniającym się do niej podejściem, determinowanymi przez płeć, podejście klasowe, religijne, a nawet regionalne. Wybory źródeł dokonały: Marie Bahenská, Libuse Heczková i Dana Musilová, pracownice naukowe archiwum Czeskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu w Hradcu Kralowym, mające już na swoim koncie inne publikacje o podobnej tematyce.
Pełen tytuł popracowania brzmi: „O ženské práci. Dobové (sebe) reflexe a polemiky”, red. Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová, wyd. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ISBN: 978-80-87782-34-7, cena 260,00 Kč. Książkę można zamówić mailem pod adresem: dedeciusova@mua.cas.cz , lub pod adresem: Pavla Dedeciusová, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czechy.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze

Więcej: O ženské práci

ČAS

Humanistyka cyfrowa – inauguracja działu

Rewolucja cyfrowa, powstanie Internetu spowodowało ogromne zmiany w odbiorze i oddziaływaniu wzajemnym informatyki z dobrami kultury. Zmiany te ciągle postępują, i to w rosnącym tempie. Ten nawał nowości może być przytłaczający, często niezrozumiały i może powodować chęć wycofywania się na znane, bezpieczne terytorium. Jednocześnie rozwój wzajemnych powiązań humanistyki i informatyki jest nieunikniony i czym szybciej zjawiska te zrozumiemy i zaakceptujemy, tym lepiej będziemy mogli korzystać z zasobów kultury w nowym środowisku.

Naukowy Portal Archiwalny ArchNet wchodzi we współpracę z Instytutem Józefa Piłsudskiego, na którego stronie publikowany jest Blog archiwistów i bibliotekarzy. Nowa pozycja portalu zatytułowana: „Humanistyka cyfrowa”, będzie starała się przestawić takie aspekty rewolucji cyfrowej, które mają znaczenie dla archiwów, bibliotek, dla osób i instytucji, których zadaniem jest wprowadzanie technologii w środowisku humanistów. Nasi użytkownicy dowiedzą się, między innymi dlaczego tak ważne są metadane i co jest na odwrotnej stronie zdjęcia cyfrowego. Co mają do siebie Iza, Sezam i Atom, jak radzić sobie z niesfornym komputerem przy pomocy herbaty. Nowy dział dostarczy także innych informacji i nowinek przydatnych w rozszerzaniu horyzontów wiedzy.

Blog za oceanem, jak i nowy dział  Archnetu prowadzi Marek Zieliński, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Autor jest prezesem i właścicielem firmy Zevax inc. oferującej usługi komputerowe, konsulting w zakresie oprogramowania, baz danych i integracji systemów komputerowych.  Autor od 1981 r. związany jest z nowojorskim prestiżowym instytutem polonijnym, od 2002 r. jest jego wiceprezesem. Mieszka i pracuje w Nowym Jorku.

Stały dostęp do artykułów działu Humanistyka Cyfrowa – górne menu serwisu, prawa strona.

Zapraszamy!

Archiwum, otwórz się!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprasza do poznania tajemnic największego archiwum na Śląsku. W niedzielę 9 czerwca, od godz. 14.00 do godz. 19.00 siedziba Archiwum przy ul. Pomorskiej 2 będzie otwarta dla wszystkich chętnych.
W programie imprezy przewidziano m.in.: pokaz digitalizacji akt i map, pokaz urządzeń i technik konserwacji archiwaliów, prezentacje multimedialne o historii i zasobie Archiwum, a także pierwszą publiczną prezentację nieznanego albumu o przedwojennym Wrocławiu, przekazanego przez Archiwum Miejskie w Getyndze. Jedynie w tym dniu pracownicy Archiwum oprowadzą gości po niedostępnych magazynach archiwalnych. Dzieci będą mogły samodzielnie wykonać pamiątkowe pieczęcie z wykorzystaniem tłoków pieczętnych ze zbiorów archiwalnych, natomiast dorośli otrzymają możliwość przeprowadzenia prostych zabiegów konserwatorskich własnych dokumentów rodzinnych, a także ich skanowania i retuszu pod okiem specjalistów. Zostaną zaprezentowane filmy o przebiegu epidemii ospy w 1963 r. we Wrocławiu oraz o historii gazownictwa na Dolnym Śląsku. Archiwiści będą także udzielali informacji o na temat przechowywania oraz zarządzania współczesną dokumentacją oraz o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, niezbędnej dla celów emerytalno-rentowych.
Archiwum Państwowe serdecznie zaprasza 9 czerwca w godz. 14-19 na ul. Pomorską 2.

Wstęp wolny.

US National Archives w sieciach społecznościowych

Archiwa Państwowe Stanów Zjednoczonych poinformowały na swoim profilu Facebook (sic!) o udostępnieniu nowego kanału swojej sieciowej aktywności – tym razem w konkurencyjnym serwisie Google+.

Google+ to platforma społecznościowa, która gromadzi obecnie ponad 100 milionów użytkowników z całego świata.
Oferuje wiele interesujących właściwości – m.in. wideokonferencje. Serwis organizuje użytkowników w tzw. kręgi – znajomych, czy zainteresowań.

Na stronach US National Archives znajdziemy: newsy związane z wydarzeniami w archiwach amerykańskich, informacje o wystawach, pracach badawczych, doradztwo w zakresie genealogii, informacje o zasobach archiwalnych i materiały dla nauczycieli. Często publikowane są oczywiście cyfrowe kopie archiwaliów uzupełnione  o interesujące opisy.

Archiwa amerykańskie udzielają się na wszystkich znaczących platformach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze, Google+ a także posiadają dział blogów specjalistycznych National Archives Blog Sites.

Link: National Archives w Google+

Invenio: kolekcje cyfrowe open source prosto z CERN

Invenio rodem z genewskiego CERN to obiecujący dwulatek w kategorii wolnodostępnego oprogramowania do tworzenia bibliotek cyfrowych i cyfrowych repozytoriów w sieci WEB. Zastosowane w pakiecie rozwiązania technologiczne w sposób całościowy zaspokajają wymagania stawiane najnowocześniejszym systemom zarządzania bibliotekami cyfrowymi – począwszy od wprowadzenia obiektu, poprzez klasyfikację, indeksowanie, zabezpieczanie – do udostępniania.

Invenio oparte jest na wiodących standardach – Open Archives Initiative metadata harvesting protocol (OAI-PMH) dla metadanych i MARC21 jako podstawowy dla danych bibliograficznych.

System od początku projektowano jako wysokowydajny i elastyczny z myślą o obsłudze i zarządzaniu zasobami liczącymi po kilka milionów rekordów. Natywnie obsługuje on serwer wewnętrzny dokumentacji CERN, na którym od 2002 roku skatalogowano ponad milion rekordów bibliograficznych związanych z fizyką wysokich energii, na które składają się artykuły naukowe, książki, czasopisma, fotografie, nagrania video itp.  W pracach nad rozwojem tego, jakże interesującego, oprogramowania oprócz samego CERN, biorą udział prestiżowe jednostki badawcze związane z fizyką cząstek  jak np.: niemiecka DESY, EPFL, FNAL, czy wydział akceleratorów Uniwersytetu Stanforda –  SLAC.

Ważną i miłą informacją będzie z pewnością to – iż Invenio dostępne jest w 25 językach – w tym polskim.

Więcej na temat: Digitalz.pl

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945

Archiwum Akt Nowych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wystąpiły z inicjatywą zorganizowania konferencji naukowej „Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945” poświęconej oryginalnym dokumentom wytworzonym w latach 1939-1945 w strukturach Armii Krajowej, Delegatury Rządu RP na Kraj, Kierownictwa Walki Cywilnej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz organizacji scalonych z AK.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2012 r. w Warszawie.

Program konferencji

Więcej informacji – link

ICA-Atom 1.3 już jest!

Z lekkim opóźnieniem – ale jest! 9 miesięcy po opublikowaniu wydania 1.2 – 27 sierpnia udostępniono kolejną wersję Systemu Opisu Archiwalnego ICA-Atom. Co nowego w wersji 1.3?

  • Pełnotekstowe indeksowanie i wyszukiwanie w dokumentach PDF.
  • Eksport i import opisów (ISAD i RAD), haseł wzorcowych, dopływów w formacie CSV z poziomu interfejsu WWW i linii poleceń.
  • Rozbudowane zarządzanie dostępem publicznym do wybranych elementów opisu
  • Rozbudowane funkcje bezpieczeństwa systemu m.in – logowanie z użyciem protokołu https (wymaga certyfikatu SSL po stronie serwera), ograniczanie dostępu do określonego adresu IP.
  • Zoptymalizowano sprawność indeksowania danych wyszukiwarki – który to proces przebiega obecnie szybciej od 10 do 100 razy.
  • Zupełnie nowy układ organizacji wpisów w układzie „drzewa”.
  • Sortowanie pozycji metodą „przeciągnij i upuść”.
  • Pełnotekstowe przeszukiwanie w dopływów.

ICA-Atom 1.3

To tylko najistotniejsze nowości. Dodano nowe języki interfejsu: m.in. Gruziński, Japoński, Indonezyjski i Tajski. Rozwinięto i poprawiono lokalizacje dla języków: duńskiego, polskiego, portugalskiego, słoweńskiego, hiszpańskiego i francuskiego.

Poprawiono również, ponad 60 błędów, które ujawniono w poprzedniej edycji.

Źródło:

ICA-Atom wydanie 1.3

Do pobrania:

Wersja 1.3 – pakiet instalacyjny dla serwera Apache, PHP 5.3, MySQL

 

Opracował:

Tomasz Broniszewski
Digitalz.pl