KANADA: Access to Memory głównym kanadyjskim systemem informacji archiwalnej

Dnia 13 listopada 2015 r. uruchomiono portal Archiwa Canady  w nowej wersji, oparty o system Access to Memory. Objętych nim zostały archiwa wszystkich prowincji i terytoriów Kanady. Znalazło się w nim: 900 tys. opisów archiwalnych, 110 tys. opisów twórców, 170 tys. obiektów cyfrowych i 775 opisów przechowawców. Wyszukiwania informacji można prowadzić poprzez: opisy archiwalne, opisy twórców, przechowawców, tematy, miejsca i obiekty cyfrowe. Wyszukiwarka przetwarza dane niezwykle sprawnie. Interesującym jest to, że poszczególne prowincje mają własne systemy informacji, wszystkie oparte o AtoM, ale różniące się zarówno wyglądem, jak i głębią informacji.

Wiecej: Canadian Council on Archives launches ArchivesCanada.ca!

Adam Baniecki
AP Wrocław O/ Bolesławiec

MRA: Deklaracja Międzynarodowej Rady Archiwów w sprawie ICA – AtoM

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała deklarację na temat, wspieranego przez organizację, oprogramowania ICA-AtoM. W części pierwszej dokumentu przypomniano, że ICA-AtoM jest projektem rozwijanym od 2005 r., którego celem było dostarczenie powszechnie dostępnego oprogramowania, pozwalającego na publikację pomocy archiwalnych on-line w zgodzie z wypracowaną przez środowisko archiwalne metodyką zawartą w międzynarodowych standardach archiwalnych. Najpierw były to ISAD(G) i ISAAR(CPF), a później także ISDIAH i ISDF. Rozwijane oprogramowanie, w swoich założeniach, adresowane było do niedużych i średnich służb archiwalnych.
Od początku projekt wspierany był przez subwencję UNESCO, potem przez Duch Archives School, Archives de France i Archiwa Państwowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prócz tego eksperci  MRA nieodpłatnie konsultowali zgodność oprogramowania z międzynarodowymi standardami archiwalnymi. Sam projekt rozwijała kanadyjska firma Artefactual z Vancouver, która stworzyła ICA-AtoM i udostępniła go nieodpłatnie, jako oprogramowanie open source, użytkownikom.

Czytaj dalej „MRA: Deklaracja Międzynarodowej Rady Archiwów w sprawie ICA – AtoM”