KANADA: Access to Memory głównym kanadyjskim systemem informacji archiwalnej

Dnia 13 listopada 2015 r. uruchomiono portal Archiwa Canady  w nowej wersji, oparty o system Access to Memory. Objętych nim zostały archiwa wszystkich prowincji i terytoriów Kanady. Znalazło się w nim: 900 tys. opisów archiwalnych, 110 tys. opisów twórców, 170 tys. obiektów cyfrowych i 775 opisów przechowawców. Wyszukiwania informacji można prowadzić poprzez: opisy archiwalne, opisy twórców, przechowawców, tematy, miejsca i obiekty cyfrowe. Wyszukiwarka przetwarza dane niezwykle sprawnie. Interesującym jest to, że poszczególne prowincje mają własne systemy informacji, wszystkie oparte o AtoM, ale różniące się zarówno wyglądem, jak i głębią informacji.

Wiecej: Canadian Council on Archives launches ArchivesCanada.ca!

Adam Baniecki
AP Wrocław O/ Bolesławiec