UKRAINA: Konsultacje szefów służb archiwalnych Ukrainy i Polski w kwestiach współpracy dwustronnej

W dniu 19 grudnia 2022 r. odbyły się konsultacje online pomiędzy Szefem Służby Archiwów Państwowych Ukrainy Anatolijem Chromowem a Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Pawłem Pietrzykiem, których głównym tematem było wsparcie przez polskich kolegów archiwistów ukraińskich w warunkach wojny Rosji z Ukrainą, w szczególności udzielanie konkretnej pomocy, w tym w digitalizacji zbiorów archiwalnych, szkoleniu archiwistów ukraińskich na bazie polskich archiwów, wspieranie pozycji Archiwum Narodowego Ukrainy w międzynarodowych organizacjach archiwalnych, takie jak Europejska Grupa Archiwów AEG i Europejskie Biuro Archiwów Narodowych EBNA, Międzynarodowa Rada Archiwów itp.

Czytaj dalej „UKRAINA: Konsultacje szefów służb archiwalnych Ukrainy i Polski w kwestiach współpracy dwustronnej”

UKRAINA: Jak wygląda obrabowane przez Rosjan Archiwum Państwowe w Chersoniu

Po rozpoczęciu otwartej inwazji Rosji na Ukrainę,24 lutego 2022 r., pracownicy Archiwum Państwowego Obwodu Chersońskiego przeszli na pracę zdalną, a na miejscu pozostali tylko pracownicy ochrony. Ostatecznie kontrolę nad Archiwum utracono 29 lipca 2022 r., kiedy Rosjanie odebrali strażnikom klucze i wypędzili ich. Od tego czasu budynek był zamknięty, do października, kiedy Rosjanie zaczęli go plądrować, kradnąc i wywożąc materiały archiwalne oraz wyposażenie.

Korespondenci portalu „Суспільне”zrealizowaniu materiał filmowy pokazujący, jak sytuacja wygląda obecnie (stan na 12 grudnia 2022 r.), po odbiciu Chersonia z rąk najeźdźców.

Film: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TCN1GEowgcE&feature=share

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

UKRAINA: Japonia pomaga Centralnemu Państwowemu Archiwum Historycznemu Ukrainy we Lwowie

Unikatowy papier japońskiej firmy Awagami, służący do renowacji starych dokumentów, zostanie bezpłatnie przekazany Ukrainie. Jak poinformował Serhij Korsunskij, ambasador Ukrainy w Japonii: „W japońskiej prowincji Tokushima produkowany jest wyjątkowy papier awagami, którego archiwa na całym świecie używają do restaurowania dokumentów historycznych.Po ten papier ustawia się ogromna kolejka. Na prośbę Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, zaapelowaliśmy do władz prowincji i kierownictwa firmy o umożliwienie zakupu poza kolejnością 8500 arkuszy tego papieru. Wicegubernator prowincji Tokushima odwiedził dziś ambasadę i poinformował, że materiały te zostaną przekazane Ukrainie bezpłatnie.Jeszcze przed końcem roku pierwsza partia trafi do Polski, a następnie zostanie wysłana do Lwowa”.

Źródło:

Центральний державний історичний архів України, м.Львів отримає унікальний папір awagami

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

UKRAINA: E-wystawa: „Świat mnie łowił, ale mnie nie złapał”

Ukraińskie archiwa państwowe 2 grudnia 2022 r. zaprezentowały internetową wystawę z okazji 300. rocznicy urodzin wybitnego ukraińskiego filozofa-myśliciela, pisarza, nauczyciela, muzyka, znawcy starożytności i poligloty – Hryhorija Skoworody (ukr. Григорій Савич Сковорода).
W niezwykle trudnym dla państwa ukraińskiego czasie idea wolności osobistej, którą wyznawał Hryhorij Skoworoda, stanowiąca część kodu kulturowego Ukraińców, jest niezwykle aktualna i ważna. „Dziś walczymy o ukraińską tożsamość, nie tracąc przy tym człowieczeństwa, godności i miłości. Dlatego filozofię naszego myśliciela Hryhorija Skoworody należy bardziej niż kiedykolwiek przedstawiać opinii publicznej”. Na wystawie pokazywane są rękopisy, pierwodruki, grafiki, w szczególności wizerunki oryginałów i kopii dzieł Hryhorija Skoworody, np.zbioru wierszy „Ogród pieśni nabożnych” („СадБожественньІпесней”) wydanego w 1757 r., prozy: „Bajek charkowskich” („Басніхарковскія”) z lat 60. XVIII w., „Przyjacielskiej rozmowy o pokoju ducha” („Дружескійразговор о душевноммире”, 1773-1774), „Rozmowynazwanej alfabet, albo abecadło pokoju”” („Разговор, называемыйалфавит, илибукварьмира”, 1774), oraz inne dokumenty dotyczące drogi życiowej, twórczości i spuścizny epistolarnej filozofa, przechowywane w archiwach państwowych Ukrainy.

Czytaj dalej „UKRAINA: E-wystawa: „Świat mnie łowił, ale mnie nie złapał””

UKRAINA: Anatolij Chromow odwiedził wyzwolony Chersoń

Szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow w dniu 23 listopada 2022 r. odwiedził Państwowe Archiwum Obwodu Chersońskiego. Spotkał się z jego pracownikami i podziękował im za ofiarną pracę. Podczas spotkania z zespołem ustalono, jakie kroki powinny być podjęte jako pierwsze dla wznowienia działalności Archiwum. Anatolij Chromow położył nacisk na konieczność szybkiego sporządzenia wykazu zespołów archiwalnych skradzionych przez rosyjskich okupantów i dokonał przeglądu magazynu archiwalnego drugiego budynku chersońskiego Archiwum (budynek pierwszy został wyszabrowany przez Rosjan, o czym pisaliśmy na naszym portalu). Następnie A. Chromow spotkał się z szefem Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jarosławem Januszewiczem i omówił kwestię ogrzewania pomieszczeń archiwum oraz wyposażenia go w generator prądu. Podjęto również kwestię ewakuacji zasobu archiwalnego w bezpieczniejsze rejony Ukrainy, w celu jego dalszej digitalizacji.

Czytaj dalej „UKRAINA: Anatolij Chromow odwiedził wyzwolony Chersoń”

UKRAINA: Rosjanie nadal niszczą i plądrują ukraińskie archiwa (stan na 1 listopada 2022 r.)

Z pierwszego budynku Archiwum Państwowego Obwodu Chersońskiego okupanci rosyjscy kradną i wywożą w nieznanym kierunku sprzęt biurowy, maszyny i najcenniejsze dokumenty z XVIII i XIX wieku z Narodowego Funduszu Archiwalnego Ukrainy. Poinformował o tym szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow na podstawie informacji dostarczonych przez archiwistów obwodu chersońskiego. Złodzieje ukradli też dokumenty z jednostek archiwalnych sądów, rady miejskiej i РАЦС (organów rejestracji aktów stanu cywilnego). „Okupanci powtarzają „wyczyny” swoich poprzedników podczas okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. Wszyscy zamieszani w tę zbrodnię zostaną zidentyfikowani i ukarani” – napisał Anatolij Chromow na swojej stronie na Facebooku.

Więcej:

Державна архівна служба України  Росіяни продовжують нищити та розкрадати українські архіви

https://www.facebook.com/archives.ua

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

UKRAINA: Otwarcie nowo utworzonego Centralnego Państwowego Archiwum Stowarzyszeń Publicznych i Ukrainików

W dniu 17 października 2022 r. rozpoczęło pracę Centralne Państwowe Archiwum Stowarzyszeń Publicznych i Ukrainików (Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки, ЦДАГОУ). Zespół pracowników uroczyście wzniósł przed budynkiem flagę państwową Ukrainy.

Zgodnie z Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 28 czerwca 2022 nr 732 „O optymalizacji systemu Centralnych Archiwów Państwowych”, połączone zostały Centralne Archiwum Państwowe Stowarzyszeń Publicznych Ukrainy i Centralne Archiwum Państwowe Ukrainików za Granicą, w wyniku czego powstało nowe centralne archiwum państwowe, będące prawnym następcą wyżej wymienionych instytucji. Strona internetowa CDAGOU znajduje się w fazie organizacji, dlatego aktualnych informacji o działalności nowego archiwum należy szukać na jego oficjalnej stronie w mediach społecznościowych. Bardziej szczegółowe informacje, w szczególności o zbiorach Archiwum, dostępne są pod linkami https://cdago.gov.uahttps://tsdazu.archives.gov.ua

Więcej:

Відбулося відкриття новоутвореного Центрального державного архіву громадських об’єднань та україніки

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

Ukraina: Wojna trwa, ale przybywa kopii cyfrowych

Na portalu „Міжархівний пошуковий портал” (adres wyszukiwarki: https://searcharchives.net.ua) dostępnych jest już (na połowę października 2022 r.) około 2 mln skanów dokumentów archiwalnych. Liczba odwiedzających stronę dynamicznie rośnie – według danych firmy Archival Information Systems, od momentu uruchomienia odwiedziło ją już 180 000 użytkowników. Liderami pod względem geografii odwiedzin pozostają obywatele Ukrainy, wśród obcokrajowców z portalu głównie (tradycyjnie) korzystają obywatele USA, Polski, Niemiec, Izraela i innych.

Czytaj dalej „Ukraina: Wojna trwa, ale przybywa kopii cyfrowych”

UKRAINA: Masowa digitalizacja dokumentów w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie

W drugiej połowie sierpnia 2022 r. rozpoczęła się długo oczekiwana digitalizacja dokumentów w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, w ramach współpracy centralnych i regionalnych archiwów państwowych z korporacją FamilySearch International (USA). Program digitalizacji przewidziany jest na lata 2022-2025 i obejmuje skopiowanie 41 015 jednostek archiwalnych. Planowane jest stworzenie cyfrowych kopii ksiąg metrykalnych różnych wyznań, akt dotyczących spraw emigracyjnych, dokumentów działalności szkół – od podstawowych po wyższe, seminariów nauczycielskich, inwentarzy cerkwi i kościołów oraz dokumentacji rodów magnackich (dla przypomnienia: 2 czerwca 2020 r. szef Ukrdierżarchiwa Anatolij Chromow podpisał Memorandum o współpracy między Państwową Służbą Archiwów Ukrainy a Family Search International Corporation (USA), którego celem jest digitalizacja dokumentów Narodowego Archiwum Ukrainy o charakterze genealogicznym i utworzenie funduszu na korzystanie z takich dokumentów).

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie podpisało umowę o współpracy z Familysearch 19 listopada 2021 r.

Źródło: Масштабне оцифрування документів стартувало у Центральному державному історичному архіві України, м. Львів

oprac.

Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

UKRAINA: Tajne archiwa ZSRR na Ukrainie otwarte, w Rosji nadal utajnione

Szef Państwowych Archiwów Ukrainy (Укрдержархіву) Anatolij Chromow, w dniu 5 sierpnia 2022 r. wziął udział w programie Radia Ukraińskiego, poświęconego uczczeniu pamięci ofiar Wielkiego Terroru stalinowskiego z lat 1937-1938, który był przyczyną największej ilość ofiar śmiertelnych wśród niewinnej ludności. Mówiąc o dostępności tych dokumentów w archiwach Ukrainy i zamknięciu dostępu do nich w Federacji Rosyjskiej, podkreślił, że dziś Ukraina jest jednym z najbardziej otwartych pod tym względem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż dostęp do archiwów byłego KGB nie wymaga od obywateli udowadniania pokrewieństwa z represjonowanymi i pozwala na swobodne badanie szerokiego wachlarza dokumentów zachowanych na Ukrainie. Na dziś, informacje o 92 835 ofiarach represji politycznych na Ukrainie są już dostępne na portalu Укрдержархіву w bazie danych „Українськиймартиролог ХХ cт.” („Ukraińska Martyrologia XX w.”), która jest na bieżąco aktualizowana.

Czytaj dalej „UKRAINA: Tajne archiwa ZSRR na Ukrainie otwarte, w Rosji nadal utajnione”