UKRAINA: zmiany w regulaminie funkcjonowania instytucji archiwalnych

Rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy z dnia 2 marca 2023 r. (nr 839/5, zarejestrowanym w dniu 3 marca 2023 r. pod nr 391/39447) dokonano zmian w „Regulaminie funkcjonowania instytucji archiwalnych Ukrainy”: w podrozdziale 4.2.1 punktu 4.2 rozdziału 4 rozdziału VI ww. Regulaminu od tej chwili treść ustępów zostaje dostosowana do obowiązujących norm, a mianowicie zastępuje się wyraz „faszystowskich” słowem „nazistowskich”, słowa „Wielka Wojna Ojczyźniana” we wszystkich przypadkach zastępuje się słowami „druga wojna światowa”, a akapit siedemnasty otrzymuje następujące brzmienie: „przymusowe wysiedlenie ludności cywilnej do pracy przymusowej na terytorium Niemiec lub ich sojuszników, które prowadziły wojnę ze Związkiem SRR [Socjalistycznych Republik Sowieckich – EŁ], lub na terytorium innych okupowanych przez nich państw”.

Czytaj dalej „UKRAINA: zmiany w regulaminie funkcjonowania instytucji archiwalnych”

UKRAINA: Międzynarodowa Rada Archiwów nadal wspiera ukraińskie archiwa

Międzynarodowa Rada Archiwów (International Council on Archives),wraz z Państwową Służbą Archiwalną Ukrainy, przeprowadzą konsultacje z kierownikami archiwów, aby następnie wykorzystać doświadczenia ukraińskich archiwistów w zakresie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego w warunkach działań wojennych i okupacji.W tym roku Międzynarodowa Rada Archiwów zwolniła również Państwową Służbę Archiwalną Ukrainy z opłacania składki członkowskiej za rok 2023. MRA obiecała ukraińskim archiwom pomoc m.in. w dostarczeniu sprzętu do digitalizacji dokumentów.

Czytaj dalej „UKRAINA: Międzynarodowa Rada Archiwów nadal wspiera ukraińskie archiwa”

UKRAINA: Archiwa ukraińskie otrzymały pomoc z Niemiec

Państwowa służba archiwalna Ukrainy kontynuuje systematyczną współpracę z partnerami zagranicznymi, mającą na celu wspieranie archiwów Ukrainy oraz pomoc w zachowaniu narodowego dziedzictwa archiwalnego, zagrożonego zniszczeniem w wyniku zmasowanej agresji rosyjskiej.
20 stycznia 2023 r. dotarła do Kijowa pomoc z Niemiec, w postaci 20 specjalnych certyfikowanych szaf ognioodpornych z wielogodzinną ochroną przeciwpożarową. To efekt współpracy Ukrdzierżawu (Укрдержархів)z Federalną Administracją Kultury i Mediów (Bundesregierung für Kunst und Medien), Niemieckim Centrum Pomocy Instytucjom Artystycznym Ukrainy (Ukraine Art Aid Center), Archiwum Federalnym Niemiec w Koblencji (Bundesarchiv in Koblenz), Państwowym Archiwum Bawarii (BayerischesHauptstaatsarchiv), Federalnym Instytutem Historii i Kultury Niemców w Europie Wschodniej (Bundesinstitutfür Kultur undGeschichte im östlichen Europa) oraz Towarzystwem Niemiecko-Ukraińskim.

Czytaj dalej „UKRAINA: Archiwa ukraińskie otrzymały pomoc z Niemiec”

UKRAINA: Digitalizacja zasobu archiwów przyfrontowych

Wspólny projekt Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy i Centrum Pamięci o Holokauście – Babi Jar, polegający na digitalizacji dokumentów związanych z historią narodu żydowskiego i ukraińskiego, z końca XIX i początku XX wieku, został uruchomiony przez obie strony w grudniu 2022 roku i będzie kontynuowany do końca 2023 roku. Przede wszystkim digitalizowane są dokumenty z archiwów państwowych obszarów frontowych i przygranicznych z państwem agresorem. Projekt zakłada również ścisłą współpracę z partnerami zagranicznymi, których wsparcie finansowe pozwoli na wykonanie ponad miliona skanów. Od początku rosyjskiej napaści (24 lutego 2022 r.) archiwa ukraińskie są zagrożone ostrzałem rakietowymi innymi działaniami wojennymi – Archiwum Państwowe Obwodu Chersońskiego zostało przez okupantów ograbione (o czym informowaliśmy w Naukowym Portalu Archiwalnym), a budynki Archiwów Państwowych Obwodu Kijowskiego, Charkowskiego i Czernihowskiego – zniszczone.

Czytaj dalej „UKRAINA: Digitalizacja zasobu archiwów przyfrontowych”

UKRAINA: Konsultacje szefów służb archiwalnych Ukrainy i Polski w kwestiach współpracy dwustronnej

W dniu 19 grudnia 2022 r. odbyły się konsultacje online pomiędzy Szefem Służby Archiwów Państwowych Ukrainy Anatolijem Chromowem a Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Pawłem Pietrzykiem, których głównym tematem było wsparcie przez polskich kolegów archiwistów ukraińskich w warunkach wojny Rosji z Ukrainą, w szczególności udzielanie konkretnej pomocy, w tym w digitalizacji zbiorów archiwalnych, szkoleniu archiwistów ukraińskich na bazie polskich archiwów, wspieranie pozycji Archiwum Narodowego Ukrainy w międzynarodowych organizacjach archiwalnych, takie jak Europejska Grupa Archiwów AEG i Europejskie Biuro Archiwów Narodowych EBNA, Międzynarodowa Rada Archiwów itp.

Czytaj dalej „UKRAINA: Konsultacje szefów służb archiwalnych Ukrainy i Polski w kwestiach współpracy dwustronnej”

UKRAINA: Jak wygląda obrabowane przez Rosjan Archiwum Państwowe w Chersoniu

Po rozpoczęciu otwartej inwazji Rosji na Ukrainę,24 lutego 2022 r., pracownicy Archiwum Państwowego Obwodu Chersońskiego przeszli na pracę zdalną, a na miejscu pozostali tylko pracownicy ochrony. Ostatecznie kontrolę nad Archiwum utracono 29 lipca 2022 r., kiedy Rosjanie odebrali strażnikom klucze i wypędzili ich. Od tego czasu budynek był zamknięty, do października, kiedy Rosjanie zaczęli go plądrować, kradnąc i wywożąc materiały archiwalne oraz wyposażenie.

Korespondenci portalu „Суспільне”zrealizowaniu materiał filmowy pokazujący, jak sytuacja wygląda obecnie (stan na 12 grudnia 2022 r.), po odbiciu Chersonia z rąk najeźdźców.

Film: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TCN1GEowgcE&feature=share

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

UKRAINA: Japonia pomaga Centralnemu Państwowemu Archiwum Historycznemu Ukrainy we Lwowie

Unikatowy papier japońskiej firmy Awagami, służący do renowacji starych dokumentów, zostanie bezpłatnie przekazany Ukrainie. Jak poinformował Serhij Korsunskij, ambasador Ukrainy w Japonii: „W japońskiej prowincji Tokushima produkowany jest wyjątkowy papier awagami, którego archiwa na całym świecie używają do restaurowania dokumentów historycznych.Po ten papier ustawia się ogromna kolejka. Na prośbę Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, zaapelowaliśmy do władz prowincji i kierownictwa firmy o umożliwienie zakupu poza kolejnością 8500 arkuszy tego papieru. Wicegubernator prowincji Tokushima odwiedził dziś ambasadę i poinformował, że materiały te zostaną przekazane Ukrainie bezpłatnie.Jeszcze przed końcem roku pierwsza partia trafi do Polski, a następnie zostanie wysłana do Lwowa”.

Źródło:

Центральний державний історичний архів України, м.Львів отримає унікальний папір awagami

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

UKRAINA: E-wystawa: „Świat mnie łowił, ale mnie nie złapał”

Ukraińskie archiwa państwowe 2 grudnia 2022 r. zaprezentowały internetową wystawę z okazji 300. rocznicy urodzin wybitnego ukraińskiego filozofa-myśliciela, pisarza, nauczyciela, muzyka, znawcy starożytności i poligloty – Hryhorija Skoworody (ukr. Григорій Савич Сковорода).
W niezwykle trudnym dla państwa ukraińskiego czasie idea wolności osobistej, którą wyznawał Hryhorij Skoworoda, stanowiąca część kodu kulturowego Ukraińców, jest niezwykle aktualna i ważna. „Dziś walczymy o ukraińską tożsamość, nie tracąc przy tym człowieczeństwa, godności i miłości. Dlatego filozofię naszego myśliciela Hryhorija Skoworody należy bardziej niż kiedykolwiek przedstawiać opinii publicznej”. Na wystawie pokazywane są rękopisy, pierwodruki, grafiki, w szczególności wizerunki oryginałów i kopii dzieł Hryhorija Skoworody, np.zbioru wierszy „Ogród pieśni nabożnych” („СадБожественньІпесней”) wydanego w 1757 r., prozy: „Bajek charkowskich” („Басніхарковскія”) z lat 60. XVIII w., „Przyjacielskiej rozmowy o pokoju ducha” („Дружескійразговор о душевноммире”, 1773-1774), „Rozmowynazwanej alfabet, albo abecadło pokoju”” („Разговор, называемыйалфавит, илибукварьмира”, 1774), oraz inne dokumenty dotyczące drogi życiowej, twórczości i spuścizny epistolarnej filozofa, przechowywane w archiwach państwowych Ukrainy.

Czytaj dalej „UKRAINA: E-wystawa: „Świat mnie łowił, ale mnie nie złapał””

UKRAINA: Anatolij Chromow odwiedził wyzwolony Chersoń

Szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow w dniu 23 listopada 2022 r. odwiedził Państwowe Archiwum Obwodu Chersońskiego. Spotkał się z jego pracownikami i podziękował im za ofiarną pracę. Podczas spotkania z zespołem ustalono, jakie kroki powinny być podjęte jako pierwsze dla wznowienia działalności Archiwum. Anatolij Chromow położył nacisk na konieczność szybkiego sporządzenia wykazu zespołów archiwalnych skradzionych przez rosyjskich okupantów i dokonał przeglądu magazynu archiwalnego drugiego budynku chersońskiego Archiwum (budynek pierwszy został wyszabrowany przez Rosjan, o czym pisaliśmy na naszym portalu). Następnie A. Chromow spotkał się z szefem Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jarosławem Januszewiczem i omówił kwestię ogrzewania pomieszczeń archiwum oraz wyposażenia go w generator prądu. Podjęto również kwestię ewakuacji zasobu archiwalnego w bezpieczniejsze rejony Ukrainy, w celu jego dalszej digitalizacji.

Czytaj dalej „UKRAINA: Anatolij Chromow odwiedził wyzwolony Chersoń”

UKRAINA: Rosjanie nadal niszczą i plądrują ukraińskie archiwa (stan na 1 listopada 2022 r.)

Z pierwszego budynku Archiwum Państwowego Obwodu Chersońskiego okupanci rosyjscy kradną i wywożą w nieznanym kierunku sprzęt biurowy, maszyny i najcenniejsze dokumenty z XVIII i XIX wieku z Narodowego Funduszu Archiwalnego Ukrainy. Poinformował o tym szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow na podstawie informacji dostarczonych przez archiwistów obwodu chersońskiego. Złodzieje ukradli też dokumenty z jednostek archiwalnych sądów, rady miejskiej i РАЦС (organów rejestracji aktów stanu cywilnego). „Okupanci powtarzają „wyczyny” swoich poprzedników podczas okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. Wszyscy zamieszani w tę zbrodnię zostaną zidentyfikowani i ukarani” – napisał Anatolij Chromow na swojej stronie na Facebooku.

Więcej:

Державна архівна служба України  Росіяни продовжують нищити та розкрадати українські архіви

https://www.facebook.com/archives.ua

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica