AUSTRIA: Swarovski Corporate Archiv – archiwum z blaskiem

Wattens to kilkutysięczna miejscowość w austriackim Tyrolu od ponad 120 lat jest siedzibą D. Swarovski KG jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie firm produkującej ekskluzywne wyroby jubilerskie z kryształu ołowiowego, wyroby optyczne i szlifierskie. Jej założycielem był Daniel Swarovski, który dorastał w małej wiosce położonej w północnych Czechach w Górach Izerskich, w centrum regionu słynącego z produkcji szkła i sztucznej biżuterii. Był czeladnikiem u swego ojca, a także u innych miejscowych rzemieślników, gdzie nauczył się szlifowania szkła. W 1892 roku opatentował maszynę, która po raz pierwszy umożliwiła perfekcyjną obróbkę kryształu. W 1895 roku wraz z rodziną, przeniósł się do Wattens w austriackim Tyrolu, aby ochronić swój wynalazek przed konkurencją. Jego syn Wilhelm doskonalił produkty firmy dążąc do doskonałości  i ostatecznie uzyskał szkło pozbawione pęcherzyków powietrza i smug. Kolejne pokolenia rodziny Swarovskich rozwijały firmę i utwierdzały jej światową renomę. Rozpoznawalne jest również logo firmy, które ewoluowało od alpejskiej szarotki po łabędzia.

Czytaj dalej „AUSTRIA: Swarovski Corporate Archiv – archiwum z blaskiem”

SZWAJCARIA: Archiwa gospodarcze w Szwajcarii

Archiwa gospodarcze – temat praktycznie zupełnie pomijany i traktowany w polskiej archiwistyce marginalnie, w Szwajcarii znajduje swoje poczesne miejsce i jest przedmiotem zainteresowania środowiska archiwalnego. Temat jest szczególnie trudny ze względu na fakt, iż dotyczy sektora w zdecydowanej większości prywatnego, który ustawodawstwo archiwalne obejmuje  w sposób bardzo ograniczony, nawet w przypadku udziału właścicielskiego Skarbu Państwa (w warunkach polskich). Z drugiej strony występuje niewielkie zainteresowanie ze strony samych podmiotów gospodarczych kwestiami związanymi ze sposobami wartościowania dokumentacji, zabezpieczania i archiwizacji, nie mówiąc o trwałym przechowaniu jej części dla przyszłych pokoleń. O dziwo, nie jest to tylko problem występujący w naszym kraju, dostrzegają go również członkowie Szwajcarskiego Stowarzyszenia Archiwistów i Archiwistek (Verband Schweizerischer Archivare und Archivarinnen -VSA) i próbują wyjść temu zagadnieniu naprzeciw.

Czytaj dalej „SZWAJCARIA: Archiwa gospodarcze w Szwajcarii”

NIEMCY: Liczy się nie tylko zysk finansowyi stal –ważna jest również pamięć. Projekt digitalizacji zdjęć fabrycznych Thyssen Hütte 1953-1965

thyssenkrupp Corporate Archives w Duisburgu przejmuje i przechowuje dokumenty o znaczeniu prawnym i historycznym z Grupy thyssenkrupp i byłej Grupy Thyssen wraz z jej spółkami zależnymi i holdingami, Hoesch Group i Stiftung zur Industriegeschichte Thyssen  jako powiernik wiedzy i pamięci o historii gospodarczej Nadrenii. Obejmuje ona działalność koncernu w całym Zagłębiu Ruhry, od firmy Hoesch w Dortmundzie po budowniczego pieców koksowniczych Dr. C. Otto w Bochum i Rheinstahl Group w Essen oraz August Thyssen Hütte i Niederrheinische Hütte w Duisburgu.

Archiwum firmowe trwale zabezpiecza dokumenty, mapy i plany, filmy i fotografie, nośniki cyfrowe, plakaty i medale od połowy XIX wieku do współczesności, aby można było wykorzystać je do badań historycznych oraz rozumienia teraźniejszości i przyszłości.

Czytaj dalej „NIEMCY: Liczy się nie tylko zysk finansowyi stal –ważna jest również pamięć. Projekt digitalizacji zdjęć fabrycznych Thyssen Hütte 1953-1965”

NIEMCY: Archiwum Historyczne Kruppa w pięknej oprawie

Krupp -nazwa i tradycja tej firmy, jej właścicieli i rodziny są nierozerwalnie związane z Essen i  Villą Hügel. Co więcej, miejsce to reprezentuje styl życia wielkiego mieszczaństwa, a tym samym epokę niemieckiej historii. Dla Alfreda Kruppa von Bohlen und Halbach-Stiftung szczególną misją jest zachowanie tego miejsca i otaczającego je parku dla teraźniejszości i przyszłości.Trzy instytucje – jeden cel: Fundacja Alfrieda Kruppa von Bohlen und Halbach, Archiwum Historyczne Kruppa – również należące do Fundacji Kruppa – oraz Kulturstiftung Ruhr współpracują z powodzeniem, aby utrzymać dla przyszłości archiwum gospodarcze koncernu Kruppa mieszczące się właśnie w tym pięknym obiekcie- udostępnienie społeczeństwu zbiorów koncernu jako dziedzictwa historycznego Niemiec. To miejsce jest równie symbolem etosu ludzi wielkiego kapitału przemysłowego w Niemczech, którzy poza pomnażaniem majątku, mieli na uwadze również dobro społeczne. O zbiorach archiwalnych w 1871  Alfred Krupp, syn założyciela koncernu,powiedział : „Chciałbym, aby to  nie zostało utracone”.

Czytaj dalej „NIEMCY: Archiwum Historyczne Kruppa w pięknej oprawie”

NIEMCY: Archiwum Gospodarcze Berlina i Brandenburgi – wspieranie badań naukowych i pragmatyzm

Archiwum Gospodarcze Berlin-Brandenburgia mające swoją siedzibę w Berlinie  (Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv e.V.  BBWA) już po raz trzeci ogłosiło konkurs na opracowanie naukowe dotyczące  historii gospodarczej Berlin-Brandenburgii.  BBWA adresuje swoją ofertę głównie do studentów i absolwentów uniwersytetów i wyższych szkół zawodowych. Nagroda ma na celu wesprzeć badania nad historią gospodarczą tego regionu i zachęcić do badań interdyscyplinarnych nie tylko z zakresu historii ale również  literatury, socjologii, ekonomii biznesu, czy historii sztuki.
W ramach konkursu przyjmowane będą  opracowania w formie pracy magisterskiej, dyplomowej, lub licencjackiej.  Najważniejszym kryterium jest ich tematyka – powinny odnosić się do historii gospodarczej w regionie Berlina i Brandenburgii. Prace powinny dotyczyć zagadnień gospodarczych, korporacyjnych i społecznych, odzwierciedlać stan badań oraz wzbogacać wiedzę  z zakresu regionalnej historii gospodarczej. Prace, które analizują źródła archiwalne, są szczególnie mile widziane. Ceremonia wręczenia nagród oraz konferencja prasowa dotycząca konkursu odbędą się po zakończeniu projektu, czyli w listopadzie 2019 roku. Najlepsze prace zostaną opublikowane w odpowiedniej formie. Ponadto zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 1000 Euro.
Patronat nad nagrodą objął Klaus Wowereit, były burmistrz Berlina.

Czytaj dalej „NIEMCY: Archiwum Gospodarcze Berlina i Brandenburgi – wspieranie badań naukowych i pragmatyzm”

NIEMCY: Archiwa gospodarcze w Turyngii – spadek po komunizmie w nowej rzeczywistości

Turyngia ma bardzo bogatą historię gospodarczą. Duże znaczenie odgrywało tu tradycyjnie od wieków kultywowane górnictwo, przemysł włókienniczy, metalowy, drzewny, hutnictwo  szkła i  wyrób porcelany. Tu zlokalizowane były także  nowe gałęzie przemysłu rozwinięte w XIX i XX wieku, takie jak przemysł elektryczny, chemiczny, maszynowy optyczny. Po wielu z tych firm, które działały do 1945 roku, nie pozostało  zbyt wiele dokumentów. Ich działalność nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w istniejących obecnie archiwach gospodarczych.  Są tego dwa powody: po pierwsze ze względu na nacjonalizację dużej części gospodarki  w systemie socjalistycznym, w NRD podobnie jak w Polsce, zasoby archiwalne prywatnych podmiotów  sprzed 1945 roku,  stały się własnością państwa i obecnie, znajdują się w zbiorach archiwów państwowych.  Z drugiej strony, firmy które przetrwały zmiany polityczne  1989 roku, w niewielkim stopniu były gotowe stawić czoła własnej tradycji, z jej blaskami i cieniami. Tylko dwie spośród takich firm stworzyły własne archiwa o charakterze publicznym. Należą do nich m. in. Zakłady Carl Zeiss Jena i huta szkła Jenaer Glaswerk.

Czytaj dalej „NIEMCY: Archiwa gospodarcze w Turyngii – spadek po komunizmie w nowej rzeczywistości”

AUSTRIA: Swarovski Corporate Archiv – archiwum z połyskiem.

W krajach niemieckojęzycznych duża cześć archiwów gospodarczych zrzeszona jest w Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare (VdW), które funkcjonuje od 1957 roku i zrzesza około 400 przedsiębiorstw i instytucji. Stowarzyszenie wydaje od 1967 roku swój specjalistyczny kwartalnik „Archiv und Wirtschaft”, który omawia ważne  zagadnienia z zakresu postępowania z dokumentacją instytucji gospodarczych, historii gospodarczej i biznesowej. Zawiera także recenzje publikacji i aktualne informacje na temat konferencji, szkoleń i wystaw.
W najnowszym numerze kwartalnika znajdziemy kilka ciekawych artykułów poświęconych źródłom historycznym dotyczącym reklamy, jej rozwoju i zmian jakim podlegała na przestrzeni dziejów. Niestety dla użytkowników sieciowych VdW udostępnia na przynętę, zwyczajowo tylko jeden artykuł z każdego numeru  – można uznać że najbardziej reprezentatywny dla numeru. Tym razem jest to tekst poświęcony źródłom historycznym dotyczącym reklamy luksusowych marek na przykładzie firmy Swarovski.

Czytaj dalej „AUSTRIA: Swarovski Corporate Archiv – archiwum z połyskiem.”

SZWAJCARIA: Archiwa gospodarcze w przestrzeni publicznej Szwajcarii.

Archiwa gospodarcze – temat praktycznie zupełnie pomijany i traktowany w polskiej archiwistyce marginalnie, w Szwajcarii znajduje swoje poczesne miejsce i jest przedmiotem zainteresowania środowiska archiwalnego. Temat jest szczególnie trudny ze względu na fakt, iż dotyczy sektora w zdecydowanej większości prywatnego, który ustawodawstwo archiwalne obejmuje  w sposób bardzo ograniczony, nawet w przypadku udziału właścicielskiego Skarbu Państwa (w warunkach polskich). Z drugiej strony występuje niewielkie zainteresowanie ze strony samych podmiotów gospodarczych kwestiami związanymi ze sposobami wartościowania dokumentacji, zabezpieczania i archiwizacji, nie mówiąc o trwałym przechowaniu jej części dla przyszłych pokoleń. O dziwo, nie jest to tylko problem występujący w naszym kraju, dostrzegają go również członkowie Szwajcarskiego Stowarzyszenia Archiwistów i Archiwistek (Verband Schweizerischer Archivare und Archivarinnen -VSA) i próbują wyjść temu zagadnieniu naprzeciw.
Od 1994 roku przy VSA działa grupa robocza do spraw prywatnych archiwów gospodarczych (Arbeitsgruppe Archive der privaten Wirtschaft), która zajmują się zagadnieniami związanymi z przejmowaniem, opracowaniem i zabezpieczaniem dokumentacji  prywatnego sektora gospodarczego. Duży problem stanowi jednak deficyt profesjonalnie działających archiwów wyspecjalizowanych w przechowywaniu tego typu dokumentacji. Innym niekorzystnym czynnikiem jest z kolei fakt, iż firmy szwajcarskie nie są zainteresowane długotrwałym przechowywaniem swojej dokumentacji. Wyjątek stanowi tu dokumentacja, która posłużyła do badań powołanej w 2001 roku komisji Bergiera badającej postawę Szwajcarii w czasie drugiej wojny światowej.

Czytaj dalej „SZWAJCARIA: Archiwa gospodarcze w przestrzeni publicznej Szwajcarii.”