MRA: Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w 2013 r.

Przypadający na 9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów będzie w tym roku obchodzony po raz szósty. na całym świecie.
Obchodzony będzie w różny sposób na który złożą się: wystawy, konferencje, wizyty, debaty i inne działania mające na celi promocję archiwów.
W komunikacie na ten temat MRA podkreśliła na jakie cele powinny się nastawić archiwa. Powinny one uświadomić szerokim odbiorcom wagę archiwów, ich cele, podstawy prawne i charakter. Decydentów zaś należy przekonywać, że dla sprawnego zarządzania istotne są dobrze funkcjonujące i nowoczesne archiwa.

9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów
Oficjalne logo
Międzynarodowego Dnia Archiwów

 

 

Czytaj dalej „MRA: Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w 2013 r.”