MRA: Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w 2013 r.

Przypadający na 9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów będzie w tym roku obchodzony po raz szósty. na całym świecie.
Obchodzony będzie w różny sposób na który złożą się: wystawy, konferencje, wizyty, debaty i inne działania mające na celi promocję archiwów.
W komunikacie na ten temat MRA podkreśliła na jakie cele powinny się nastawić archiwa. Powinny one uświadomić szerokim odbiorcom wagę archiwów, ich cele, podstawy prawne i charakter. Decydentów zaś należy przekonywać, że dla sprawnego zarządzania istotne są dobrze funkcjonujące i nowoczesne archiwa.

9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów
Oficjalne logo
Międzynarodowego Dnia Archiwów

 

 

 

Sektor prywatny i publiczny zaś, powinien być uświadamiany o niezbędności i korzyściach płynących z przechowywania własnego zasobu. Takie cele mają charakter globalny. Obraz korzyści jakie niosą społeczeństwom nowoczesne i dobrze zorganizowane archiwa daleko wykracza poza cele realizowane przez poszczególne archiwistyki narodowe.
Międzynarodowa Rada Archiwów na swojej stronie internetowej podała kilka przykładów aktywności archiwów narodowych.
W Algierii główne obchody odbędą się w centrum uniwersyteckim w Oranie. Odbędzie się tam sesja naukowa pt: „Archiwa w administracji algierskiej:  terminologia i praktyki.” W Belgii tamtejsze Stowarzyszenie Archiwistów Frankofońskich Belgii będzie koordynować szereg działań odbywających się w różnych archiwach i instytucjach archiwalnych. W związku z obchodami wydano broszurę będącą przewodnikiem po imprezach zorganizowanych przez poszczególne ośrodki archiwalne.
Kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, będą obchodziły wspólnie święto archiwów, na zorganizowanej w Narva- Jõesuu w Estonii,  konferencji naukowej pt: „Wyzwania cyfrowe, perspektywy bałtyckie”. Konferencja zajmie się szerokim spektrum zagadnień związanych z dokumentem elektronicznym, zarządzaniem mim i przechowywaniem.

 


Plakat libański obchodów
9 czerwca 2013.

Po raz pierwszy Międzynarodowy dzień Archiwów będzie obchodzony w Libanie. Obchody będą polegały na otwarciu dla szerokiej publiczności, pomiędzy 8 a 10 czerwca, archiwów i instytucja z zasobem archiwalnym w Bejrucie.Na Malcie obchody odbędą się poprzez realizację wielu różnych form aktywności archiwów począwszy od szkolnych wycieczek po archiwach, skończywszy na kluczowym dla maltańskich obchodów wydarzeniu, seminarium pt: „Archiwista w świecie cyfrowym, waga permanentnego doskonalenia zawodowego.”  Kluczowe pytanie sprowadzono do zagadnienia, czy zawód współczesnego archiwisty nie został zdominowany przez zagadnienia technologiczne. Archiwiści maltańscy zaprosili do zaprezentowania głównych tez, tak postawionego pytania, leadera współczesnej archiwistyki cyfrowej Uniwersytetu Victoria w Wellington na Nowej Zelandii.
W Maroku, w stolicy Rabacie, odbędzie się archiwalny okrągły stów, pod auspicjami UNESCO, poświęcony Uniwersalnej Deklaracji o Archiwach.
W Hiszpanii, główne obchody odbędą się w Katalonii, w Gironie w Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI). Tematem wiodącym będzie temat: „Dlaczego mamy zachować pamięć o nas? czyli jak przechowywać dokumentację osobową w XXI w.? Postawione pytanie potraktowane zostało w sposób szerokie. Obejmuje zagadnienia gromadzenia danych o osobach w kontekście urzędowym i genealogicznym odnoszącym się do różnych typów nośników informacji takich jak np: filmy czy faktografie.
Oczywiście obchody święta archiwów odbędą się w większej ilości państw niż wskazane przez MRA. Także w Polsce poszczególne archiwa przygotowują różnorodne działania mające promować archiwistykę i archiwa.

Na podstawie materiałów MRA

oprac. Adam Baniecki