MRA: Powołanie Grupy Ekspertów ds Ludności Autochtonicznej (EGIM)

W listopadzie 2018 r. w trakcie Międzynarodowego Kongresu Archiwów w  Yaoundé w Kamerunie Komisja Programowa Międzynarodowej Rady Archiwów postanowiła powołać Grupę Ekspertów ds. Ludności Autochtonicznej (Expert Group on Indigenous Matters -EGIM). Inspiracją dla zajęcia się zagadnieniami ochrony archiwalnej kultur autochtonicznych jest Deklaracja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Praw Ludności Tubylczej z 13 września 2007 r. (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) on 13 September 2007.) Na poczatku 2019 r., złożony z przedstawicieli ludów tubylczych z całego świata, komitet ad hoc przygotowywał dokumenty programowe, które miały stać się podstawą do działania nowopowołanego ciała MRA. 25 października 2019 r. na dorocznej konferencji MRA w Adelajdzie w Australii doszło po raz pierwszy do spotkania, określonego przez organizatorów jako szczyt w sprawach autochtonicznych (tubylczych).  Szczyt został zorganizowany we współpracy Międzynarodowej Rady Archiwów, Archiwów Narodowych Australii, a koordynowała go nowoutworzona grupa ekspertów.

Czytaj dalej „MRA: Powołanie Grupy Ekspertów ds Ludności Autochtonicznej (EGIM)”

MRA: Adelajda 2019 doroczna konferencja MRA

Na 21 – 25 października 2019 r., w australijskiej Adelajdzie (stolica Australii Południowej) zaplanowana została tegoroczna doroczna konferencja MRA. Organizatorami są Australijskie Stowarzyszenie Archiwistów (Australian Society of Archivists – ASA), Stowarzyszenie Archiwistów i Dokumentalistów Nowej Zelandii Te Huinga Mahra (Archives and Records Association of New Zealand Te Huinga Mahara – ARANZ), Miedzynarodowa RadaArchiwów oraz Oddział Pacyfiku Międzynarodowej Rady Archiwów (Pacific Regional Branch of the ICA – PARBICA).
Tematem konferencji jest „Projektowanie archiwów” (Designing the Archive / Concevoir les archives), przez co organizatorzy rozumieją „…promowanie refleksji nad tym, jak stosować humanistyczne koncepcje podejścia do archiwów i dokumentów oraz do zarządzania informacją i danymi, tak aby służyły korzyścią dla obywateli i użytkowników, zainteresowanych stron i samorządów.” (Notre objectif est de promouvoir une réflexion sur la manière d’appliquer des approches conceptuelles axées sur l’humain aux archives et aux documents d’activité et à la gestion de l’information et des données, et ce au profit des citoyens, des utilisateurs, des parties prenantes et des collectivités.). Konferencja powinna pokazać w jaki sposób zarządzamy dokumentacją i w jaki sposób wdrażamy nowe rozwiązania w technicznych środowiskach służących różnorodnym dziedzinom humanistycznym.

Czytaj dalej „MRA: Adelajda 2019 doroczna konferencja MRA”