MRA: Adelajda 2019 doroczna konferencja MRA

Na 21 – 25 października 2019 r., w australijskiej Adelajdzie (stolica Australii Południowej) zaplanowana została tegoroczna doroczna konferencja MRA. Organizatorami są Australijskie Stowarzyszenie Archiwistów (Australian Society of Archivists – ASA), Stowarzyszenie Archiwistów i Dokumentalistów Nowej Zelandii Te Huinga Mahra (Archives and Records Association of New Zealand Te Huinga Mahara – ARANZ), Miedzynarodowa RadaArchiwów oraz Oddział Pacyfiku Międzynarodowej Rady Archiwów (Pacific Regional Branch of the ICA – PARBICA).
Tematem konferencji jest „Projektowanie archiwów” (Designing the Archive / Concevoir les archives), przez co organizatorzy rozumieją „…promowanie refleksji nad tym, jak stosować humanistyczne koncepcje podejścia do archiwów i dokumentów oraz do zarządzania informacją i danymi, tak aby służyły korzyścią dla obywateli i użytkowników, zainteresowanych stron i samorządów.” (Notre objectif est de promouvoir une réflexion sur la manière d’appliquer des approches conceptuelles axées sur l’humain aux archives et aux documents d’activité et à la gestion de l’information et des données, et ce au profit des citoyens, des utilisateurs, des parties prenantes et des collectivités.). Konferencja powinna pokazać w jaki sposób zarządzamy dokumentacją i w jaki sposób wdrażamy nowe rozwiązania w technicznych środowiskach służących różnorodnym dziedzinom humanistycznym.

Organizatorzy proponują następujące obszary rozważań:
1. Współprojektowanie systemów zarządzania dokumentacją
2. Projektowanie systemów zarządzania dokumentacją w domenach twórczych, technicznych lub naukowych
3. Innowacje w archiwach cyfrowych nowej generacji
4. Tworzenie archiwów społecznościowych i lokalnych
5. Kreowanie zdolności do archiwizacji dokumentacji poprzez metodę „przez/ za pomocą projektu
6. Projektowanie przestrzeni w budynkach archiwów w celach przechowywania zasobu oraz edukacji i studiów nad nimi
7. Eksperymenty i prototypy
8. Projektowanie w dziedzinie zarządzania i archiwizacji aby odpowiedzieć na potrzebny użytkowników i obywateli.
9. Przechowywanie dokumentacji procesów twórczych
10. Kreatywność w obszarze archiwistyki

Równocześnie organizatorzy podkreślają, że rok 2019 jest Międzynarodowym Rokiem Języków Autochtonicznych, co w konsekwencji skutkuje pytaniem o to, jak archiwa i przechowywana przez nie dokumentacja mogą  wesprzeć działania ukierunkowane na ochronę, rewitalizacją i promocję rdzennych języków.

Przyjęto następujący harmonogram:
Do 28 lutego 2019 r. zamknięcie propozycji organizacyjnych konferencji
1 maja 2019 otwarcie rejestracji uczestników
19 – 25 października konferencja w Adelajdzie z następującym programem:
19 – 20 spotkanie władz MRA
21 warsztaty MRA i walne zgromadzenie ASA (Australian Society of Archivists )
22 – 24 trzydniowa konferencja i Zgromadzenie Ogólne MRA (22),
25 Szczyt MRA na temat zagadnień autochtonów.

Logo konferencji konferencji zostało przygotowane przez artrystkę Audrey Brumby, rdzenną mieszkankę Australii mówiącą w jezyku Anangu oraz projektanta Matthew Aldous z Indigenu Gallery Art of Australia z Adelejdy.

Więcej:

ICA Adelaide 2019 : Appel à contributions

ARANZ: Join us in Adelaide, South Australia, from 21 to 25 October 2019

ASA

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocłąw O/Bolesławiec