NIEMCY: Baader-Meinhof w Bundesarchiv

Akta procesu „Baader-Meinhof”, równo 40 lat od jego rozpoczęcia,  trafiły na półki Archiwum Federalnego w Niemczech.  Na początku lat 70-tych świat elektryzowały wiadomości o kolejnych zamach i aktach terroru,  w dostatniej  części Europy, których autorami byli bynajmniej nie islamscy terroryści. Był to jeden z najgłośniejszych procesów sądowych lat 70-tych,  jednej z najbardziej okrutnych i desperackich  lewackich grup terrorystycznych, czyli Frakcji Czerwonej Armii (niem. Rote Armee Fraktion, w skrócie RAF), zwanej także grupą Baader-Meinhof. Była to zachodnioniemiecka, skrajnie lewicowa organizacja terrorystyczna, odwołująca się do maoizmu, marksizmu i ich pochodnych. Swoje korzenie wywodziła z młodzieżowych ruchów przełomu lat 60 i 70-tych kwestionujących podstawy zachodniej demokracji, imperializm (ale tylko amerykański) oraz powierzchowność rozliczeń z nazizmem. W sposób oczywisty formacja ta wspierana była przez Związek Sowiecki. Sama grupa określała się jako antyimperialistyczna grupa miejskiej partyzantki zaangażowanej w zbrojny opór wobec rządu, któremu nieformalnie wypowiedziała wojnę, i  który oskarżała o wdrażanie modelu państwa faszystowskiego.

Czytaj dalej „NIEMCY: Baader-Meinhof w Bundesarchiv”