POLSKA: Warszawa. Konferencja „Dni Digitalizatora” 2018

W dniach 18-19 września 2018 r. odbyła się w Warszawie 6. edycja Dni Digitalizatora, przygotowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe (poprzednie DD). Konferencja miała miejsce w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym (dalej: FINA). Analogicznie jak w latach ubiegłych, pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu digitalizacji. Omówiono również zmiany w zarządzeniu nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwów państwowych (dalej: zarządzenie), opracowane przez zespół powołany zarządzeniem nr 27 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 marca 2018 r.

Konferencję otworzył p.o. dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Radosław Kałużniak. Następnie głos zabrał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech Woźniak, który dziękując za zaangażowanie archiwów państwowych w zakresie digitalizacji, wskazał jednocześnie na kolejne ambitne zadania w tej dziedzinie.


Dni digitalizatora 2018, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak

Czytaj dalej „POLSKA: Warszawa. Konferencja „Dni Digitalizatora” 2018”