UKRAINA: „Opadłe liście Powstania Listopadowego” – zaproszenie na film

30 listopada 2021 r. w Państwowym Archiwum Obwodu Kijowskiego w Kijowie, z okazji 190. rocznicy wybuchu polskiego Powstania Listopadowego 1830-1831, odbędzie się prezentacja i pokaz filmu „Opadłe liście Powstania Listopadowego”, stworzonego przez Archiwum Państwowe Obwodu Kijowskiego na podstawie dokumentów archiwalnych dotyczących przebiegu powstania na terenie Prawego Brzegu Ukrainy, roli i losu poszczególnych uczestników wydarzeń oraz skutków powstania dla dalszej historii narodów, które w niej uczestniczyły. Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele: Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy, Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, uczelni wyższych Ukrainy, Instytutu Polskiego w Kijowie, państwowych instytucji archiwalnych i bibliotecznych Ukrainy oraz Polsko-Ukraińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

 Więcej:

Державному архіві Київської області: “Опале листя Листопадового повстання”

oprac. Edyta Łaborewicz

AP we Wrocławiu O/Legnica