Dawne pismo – portal poświęcony nauce odczytywania dawnego pisma

Archiwum Narodowe w Krakowie uruchomiło portal internetowy www.dawnepismo.ank.gov.pl, który jest interaktywnym przewodnikiem do nauki paleografii i neografii.
Idea realizacji projektu narodziła się kilka lat temu. U jej podstaw stała chęć upowszechnienia wiedzy o paleografii oraz uatrakcyjnienia i unowocześnienia sposobu jej przekazywania. Duże znaczenie miała też obserwacja potrzeb współczesnych użytkowników archiwów, wśród których coraz częściej dominują osoby nieposiadające przygotowania do pracy z archiwaliami. Zgodnie z przyjętymi założeniami, strona nie stanowi naukowego ujęcia tematu, zamiast tego ma zachęcać do samodzielnego poszerzania wiedzy. Jednocześnie materiały udostępnione na stronie mogą być również wykorzystywane przez nauczycieli i wykładowców w prowadzonej przez nich pracy dydaktycznej na różnych poziomach szkolnictwa.

Strona została podzielona na trzy główne działy:

Czytaj dalej „Dawne pismo – portal poświęcony nauce odczytywania dawnego pisma”