Dawne pismo – portal poświęcony nauce odczytywania dawnego pisma

Archiwum Narodowe w Krakowie uruchomiło portal internetowy www.dawnepismo.ank.gov.pl, który jest interaktywnym przewodnikiem do nauki paleografii i neografii.
Idea realizacji projektu narodziła się kilka lat temu. U jej podstaw stała chęć upowszechnienia wiedzy o paleografii oraz uatrakcyjnienia i unowocześnienia sposobu jej przekazywania. Duże znaczenie miała też obserwacja potrzeb współczesnych użytkowników archiwów, wśród których coraz częściej dominują osoby nieposiadające przygotowania do pracy z archiwaliami. Zgodnie z przyjętymi założeniami, strona nie stanowi naukowego ujęcia tematu, zamiast tego ma zachęcać do samodzielnego poszerzania wiedzy. Jednocześnie materiały udostępnione na stronie mogą być również wykorzystywane przez nauczycieli i wykładowców w prowadzonej przez nich pracy dydaktycznej na różnych poziomach szkolnictwa.

Strona została podzielona na trzy główne działy:

1. Blok Pismo w przeszłości przeznaczony jest dla osób, które chciałyby wzbogacić swoją wiedzę w tradycyjny sposób. Znajdą tu krótkie artykuły ilustrowane przykładami oraz wskazówki bibliograficzne.
2. Blok Ćwiczenia praktyczne to stale poszerzany zestaw ćwiczeń obejmujących teksty z różnych okresów. Ich rozwiązywanie zostało oparte na specjalnie zaprojektowanym mechanizmie, który pozwala dowolnie powiększać dokument przeznaczony do odczytania, informuje o popełnionych pomyłkach, proponuje zestawienia błędów i prawidłowych rozwiązań. Użytkownik może indywidualnie dobrać ćwiczenia do własnych potrzeb, korzystając z opcji filtrowania i sortowania według określonych kryteriów (okresu historycznego lub roku wystawienia, języka i tytułu dokumentu). Do każdego ćwiczenia przyporządkowane jest graficzne oznaczenie stopnia trudności, co dodatkowo pozwala dostosować naukę do własnych potrzeb.
3. Blok Gry i zabawy słowami, zawiera zestaw różnych gier o stopniowanej trudności, wśród nich m.in. krzyżówki, puzzle, czy zabawę, w której należy połączyć w parę słowo i pasujący do niego obrazek. Każda z nich wiąże się z odczytywaniem fragmentów tekstu lub pojedynczych słów. Najbardziej nietypowym elementem tej części strony jest zabawa o nazwie Wirtualne skryptorium, w którym użytkownik może wpisać własną treść, która zostanie wyświetlona jako tekst napisany ręką historycznego pisarza (do przygotowania wyświetlanych liter posłużyły oryginalne dokumenty z różnych epok).
Założeniem projektu jest stały rozwój strony, uzupełnianie treści o nowe ćwiczenia i gry. Wszystkie archiwalia, w oparciu o które zostały one zaprojektowane, pochodzą z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.

W 2016 r. uruchomione zostały kolejne funkcjonalności (wersja angielska i niemiecka strony oraz newsletter) oraz zaprezentowana została nowa odsłona graficzna strony.
Dawne pismo jest otwarte na każdą formę współpracy pozwalającą realizować edukacyjny charakter projektu i zmierzającą do jeszcze szerszego rozpowszechniania wiedzy na temat zagadnień poruszanych na stronie. Osoby zainteresowane współpracą i wymianą doświadczeń zapraszamy do kontaktu mailowego.

Anna Sokół, Aldona Warzecha,
redaktorzy strony Dawne pismo
Archiwum Narodowe w Krakowie

Adres internetowy strony: http://www.dawnepismo.ank.gov.pl/