ROSJA: Wydawnictwo źródłowe pt. „Jak polskie podziemie zbrojne „pomagało” Armii Czerwonej zniszczyć nazistowskie Niemcy. 1944/45”

„Stosownie” do ogólnej sytuacji międzynarodowej, Federalna Agencja Archiwów Rosji pracuje nad przygotowaniem wielotomowego wydania dokumentów pt.: „ZSRR i polskie podziemie wojskowo-polityczne. Kwiecień 1943 – grudzień 1945”. Kolekcja ma zawierać unikatowe – jak wynika z zapowiedzi – dokumenty dotyczące historii stosunków sowiecko-polskich, odzwierciedlające ogólną sytuację wojskową i polityczną na zajmowanych przez Armię Czerwoną terenach Polski, Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi i Litwy.
Dobór zaprezentowanych archiwaliów i wynikający z nich obraz polskiego podziemia niepodległościowego wywołały zdecydowaną reakcję polskich historyków łącznie z oficjalnym oświadczeniem Instytutu Pamięci Narodowej.

Czytaj dalej „ROSJA: Wydawnictwo źródłowe pt. „Jak polskie podziemie zbrojne „pomagało” Armii Czerwonej zniszczyć nazistowskie Niemcy. 1944/45””