ROSJA: Smuta w Rosji, Potop w Rzeczypospolitej

Federalna Agencja Archiwów Rosji informuje (22 marca 2016 r.)  o wydaniu, przy wsparciu Rosyjsko-Polskiego Centrum Dialogu i Pojednania, materiałów z polsko-rosyjskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Moskwie w dniach 24-26 października 2012 r., pt. „Smuta w Rosji i Potop w Rzeczypospolitej: próba przezwyciężenia kryzysu państwa w XVII wieku”.

Komunikat FAR

Российско-польский центр диалога и согласия

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

oprac. E. Łaborewicz

AP Legnica