ROSJA: Archiwa państwowe podporządkowane prezydentowi

Prezydent Rosji Władimir Putin w dniu 4 kwietnia 2016 r. podpisał dekrety: o podporządkowaniu Federalnej Agencji Archiwów Rosji bezpośrednio prezydentowi Rosji (ze względu na szczególną wartość dla państwa rosyjskiego przechowywanych przez archiwa federalne materiałów archiwalnych), i o powołaniu A. Artizowa na szefa Federalnej Agencji Archiwów.
Dekrety weszły w życie z dniem podpisania.

Więcej:

Informacje:

Портал «Архивы России»

– kremilin.ru: Встреча с руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым

Dokumenty:

1. Указ о Федеральном архивном агентстве

2. Указ о руководителе Федерального архивного агентства

oprac. Edyta Łaborewicz

AP Wrocław O/Legnica