MRA: Pierwsze stabilne wersje Records in Contexts

Krótko przez świętami Bożego Narodzenia, Daniel Pitti przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Opisu Archiwalnego (Expert Group on Archival Description (EGAD), poinformował o udostępnieniu pierwszych trzech części standardu opisu archiwalnego Records in Contexts w wersji 1.0.
Records in Contexts–Foundations of Archival Description (RiC-FAD) –  (RiC – Podstawy opisu archiwalnego),
Records in Contexts–Conceptual Model (RiC-CM) – RiC – Model Koncepcyjny
– Records in Contexts–Ontology (RiC-O) – (RiC-Ontologia), wersja będzie niebawem dostępna na stronie MRA .

Czytaj dalej „MRA: Pierwsze stabilne wersje Records in Contexts”