MRA: Pierwsze stabilne wersje Records in Contexts

Krótko przez świętami Bożego Narodzenia, Daniel Pitti przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Opisu Archiwalnego (Expert Group on Archival Description (EGAD), poinformował o udostępnieniu pierwszych trzech części standardu opisu archiwalnego Records in Contexts w wersji 1.0.
Records in Contexts–Foundations of Archival Description (RiC-FAD) –  (RiC – Podstawy opisu archiwalnego),
Records in Contexts–Conceptual Model (RiC-CM) – RiC – Model Koncepcyjny
– Records in Contexts–Ontology (RiC-O) – (RiC-Ontologia), wersja będzie niebawem dostępna na stronie MRA .

Nie opublikowano ostatniej z zaplanowanych części: Records in Contexts–Application Guidelines (RiC-AG) – RiC- Przewodnik stosowania. Prace nad tą, ostatnią częścią standardu, rozpoczną się w 2024 r. Natomiast RiC-Ontologia,  jest opracowana i ma zostać niebawem udostępniona.
Standardy dostępne są z kilku źródeł, podajemy adresy do strony Międzynarodowej Rady Archiwów.
Strona EGAD

Adam Baniecki
AP Wrocław O.Bolesławiec