RUMUNIA: Wystawa „Epidemie w historii ziem rumuńskich. Świadectwa archiwalne”

Zapewne nie przez przypadek, taka właśnie wystawa, współorganizowana przez Archiwum Narodowe Rumunii i Narodowe Muzeum Historii Rumunii w Bukareszcie, została otwarta 28 października 2021 r. w siedzibie Muzeum. Wydarzenie jest częścią cyklu, który Archiwum Narodowe Rumunii organizuje z okazji „Dnia Archiwów”, obchodzonego co roku 31 października.
Wystawa opowiada dzieje epidemii, jakie na przestrzeni wieków dotykały obecne terytorium Rumunii, od epidemii dżumy, cholery, która pustoszyła kraj w XIX wieku, po epidemie ospy wietrznej, duru brzusznego i hiszpańskiej grypy pod koniec I wojny światowej. Prezentowane dokumenty ukazują, w jaki sposób ówczesne władze i inne instytucje reagowały na pojawianie się tych chorób, jakie były metody powstrzymania ich rozprzestrzeniania się i jakie ślady pozostawiły w społeczeństwie.

Więcej:

Arhivele Naționale ale României:,,Epidemii în istoria Țărilor Române. Mărturii documentare’’

oprac. Edyta Łaborewicz
AP we Wrocławiu O/Legnica

Potrzeba współpracy polsko-rumuńskiej. Echa Colloquia Jerzy Skowronek dedicata w Rumunii

Na stronie rumuńskich Archiwów Narodowych (ArhiveleNaţionale ale României) relacja z dorocznej konferencji  w Warszawie – „Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata”), która odbyła się w dniach 21-24 maja 2014 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W konferencji wziął udział dyrektor Archiwów Narodowych Rumunii IoanDrăgan. W zamieszczonej na stronie www informacji z konferencji, rumuńscy archiwiści podkreślają potrzebę ożywienia współpracy pomiędzy archiwami Polski i Rumunii (kwestia podniesiona przez prof. Władysława Stępniaka), natomiast w rozmowie z prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim omawiano problemy kontynuacji zbierania i publikowania dokumentacji z zasobu rumuńskich archiwów dot. polskich uchodźców w Rumunii w latach 1939-1947 (dotąd ukazały się dwa tomy pt. „Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty z narodowych archiwów Rumunii”. Tom 1-2).

Więcej: Întâlnire între instituțiile de Arhivă din România și Polonia.

oprac. Edyta Łaborewicz

AP Legnica