CZECHY: Kolokwium o epidemiach zorganizowane w Archiwum w Pradze

W ramach cyklu Kolokwiów Naukowych, organizowanych przez Archiwum Stołecznego Miasta Pragi w najbliższy czwartek, 23 listopada 2023 r., odbędzie się konferencja nt. „Miasta i epidemie w Czechach – od średniowiecza do XIX w. (Města a epidemie v českých zemích – od středověku na práh 19. století), którego program jest już dostępny.
Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Archiwum miasta Pragi (Archiv hl. města Prahy), mieszczącego się w dzielnicy Chodovec, ul. Archivní 6. Rejestracja uczestników w godzinach 8:45 – 9:20. Wystąpienia podzielono na cztery bloki. Po każdym przewidziana jest dyskusja, a następnie przerwa na kawę lub inny posiłek. W ramach pierwszego z nich odbędzie się w godzinach 9:30 – 11:20. Planowane są cztery wystąpienia:
Karel Černý (Instytut Historii Medycyny i Języków Obcych, I Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pradze), „Morze zarazy: Konceptualizacja epidemii od średniowiecza do rewolucji mikrobiologicznej”,
Robert Šimůnek (Instytut Historyczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej), „Anomalna (?) epidemia lat 1520/1521”,
Jana Vojtíšková (Instytut Historii Uniwersytetu w Hradcu Králové), „Liczba ofiar epidemii dżumy przed Białą Górą jako problem badawczy”
Marek Brčák (Instytut Historii Wielkiej Brytanii i Archiwum Wielkiej Brytanii) – Jiří Wolf (Muzeum Miasta Duchcova) – Alena Bočková (Centrum Językowe, Wydział Sztuki Wielkiej Brytanii w Pradze), „Kapucyni i ich rola podczas epidemii dżumy na ziemiach czeskich we wczesnej epoce nowożytnej”

Czytaj dalej „CZECHY: Kolokwium o epidemiach zorganizowane w Archiwum w Pradze”

CHINY/TYBET. Archiwiści zaangażowani w walce z koronawirusem

Od początku wybuchu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w 2019 r. chińscy archiwiści państwowi zostali zaangażowani w walkę z tym zagrożeniem. Ponieważ w Chinach w dalszym ciągu obowiązuje zasada „zero COVID”, także obecnie każdy przypadek zakażenia jest przesłanką do podejmowania rygorystycznych działań prewencyjnych, angażujących nie tylko personel medyczny, ale niemal wszystkie instytucje państwowe. Tak dzieje się w całym państwie, czego przykładem są m.in. działania podejmowane w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.

Czytaj dalej „CHINY/TYBET. Archiwiści zaangażowani w walce z koronawirusem”

RUMUNIA: Wystawa „Epidemie w historii ziem rumuńskich. Świadectwa archiwalne”

Zapewne nie przez przypadek, taka właśnie wystawa, współorganizowana przez Archiwum Narodowe Rumunii i Narodowe Muzeum Historii Rumunii w Bukareszcie, została otwarta 28 października 2021 r. w siedzibie Muzeum. Wydarzenie jest częścią cyklu, który Archiwum Narodowe Rumunii organizuje z okazji „Dnia Archiwów”, obchodzonego co roku 31 października.
Wystawa opowiada dzieje epidemii, jakie na przestrzeni wieków dotykały obecne terytorium Rumunii, od epidemii dżumy, cholery, która pustoszyła kraj w XIX wieku, po epidemie ospy wietrznej, duru brzusznego i hiszpańskiej grypy pod koniec I wojny światowej. Prezentowane dokumenty ukazują, w jaki sposób ówczesne władze i inne instytucje reagowały na pojawianie się tych chorób, jakie były metody powstrzymania ich rozprzestrzeniania się i jakie ślady pozostawiły w społeczeństwie.

Więcej:

Arhivele Naționale ale României:,,Epidemii în istoria Țărilor Române. Mărturii documentare’’

oprac. Edyta Łaborewicz
AP we Wrocławiu O/Legnica