UKRAINA: Stan gotowości

Państwowa Służba Archiwalna Ukrainy, włączając się we wzmacnianie sił obrony terytorialnej kraju, wydzierżawiła ministrowi obrony Ukrainy byłą siedzibę Instytutu Badawczo-Konstrukcyjno-Technologicznego Mikrografii w Charkowie na potrzeby jednostek obrony terytorialnej. „Istnieje głęboka świadomość, jak ważne jest stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu obronnego naszego kraju w jak najkrótszym czasie” – powiedział Anatolij Chromow, przewodniczący Archiwów Państwowych Ukrainy–„dlatego podjęliśmy decyzję o natychmiastowym przeniesieniu lokalu. Budynek nadaje się do pełnej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.”

Więcej:

Державна архівна служба України долучилася до зміцнення сил територіальної оборони України

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica