WŁOCHY: Florencja – Traktat Rzymski w Archiwum Historycznym Unii Europejskiej

5 czerwca 2023 r. Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Włoch przekazał do Archiwum Historycznego Unii Europejskiej uwierzytelnioną kopię dokumentów założycielskich Unii Europejskiej – Traktatu Rzymskiego podpisanego 27 marca 1957 r. Nabytek Archiwum składa się z traktatów ustanawiających Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) i Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Konwencji o niektórych wspólnych instytucjach Wspólnot Europejskich oraz aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej w sprawie wspólnego rynku i Euratomu.

Czytaj dalej „WŁOCHY: Florencja – Traktat Rzymski w Archiwum Historycznym Unii Europejskiej”

WŁOCHY: Florencja – Archiwum Historyczne Unii Europejskiej

Szybkie zmiany technologiczne, zachodzące w końcu XX wieku, sprzyjały też nowym formom aktywności archiwalnej, a zwłaszcza szybkiej wymianie informacji w skali nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej. Wspomagały ją nowo wypracowywane standardy informacji archiwalnej. Europejski Portal Archiwalny był największą z takich inicjatyw realizowanych przez międzynarodowe grono fachowców. Jej celem było udostępnienie w jednym miejscu opisów dokumentów przechowywanych w różnych krajach Europy oraz umożliwienie korzystania z kopii cyfrowych, przechowywanych w krajowych repozytoriach. Obecnie znajdują się na nim dane z ponad 30 krajów, sporządzone w ponad 20 językach i 5 różnych alfabetach. Wyjątkiem wśród podmiotów realizujących projekt było nie państwo, a instytucja, Historical Archives of the European Union (HAEU), z natury rzeczy międzynarodowe, istniejące stosunkowo niedługo, co ma swoje zalety. Decyzja o powołaniu Archiwum Historycznego zapadła w 1983 r., choć przygotowania rozpoczęły się wcześniej, 30 lat po powstaniu pierwszej Europejskiej Wspólnot Węgla i Stali. W ciągu poprzednich lat dokumentacja tej i innych wspólnot oraz innych podmiotów międzynarodowych, była przechowywana przez archiwum centralne w Brukseli (Central Archives of the Council of the European Union), niemające jednak charakteru archiwum historycznego. Archiwum historyczne otwarto 13 grudnia 1985 r. we Florencji, w której od 1976 r. działał European University Institute. Jego idea ewoluowała od ośrodka badań atomowych w stronę badań społecznych, promujących wymianę kulturalną między państwami członkowskimi. I takie badania prowadzone są obecnie w tym Instytucie, który organizuje projekty naukowe, studia podyplomowe, nie będąc instytucją Wspólnoty Europejskiej.

źródło: Historical Archives of the European Union

fot. Historical Archives of the European Union

Czytaj dalej „WŁOCHY: Florencja – Archiwum Historyczne Unii Europejskiej”