WŁOCHY: Florencja – Traktat Rzymski w Archiwum Historycznym Unii Europejskiej

5 czerwca 2023 r. Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Włoch przekazał do Archiwum Historycznego Unii Europejskiej uwierzytelnioną kopię dokumentów założycielskich Unii Europejskiej – Traktatu Rzymskiego podpisanego 27 marca 1957 r. Nabytek Archiwum składa się z traktatów ustanawiających Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) i Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Konwencji o niektórych wspólnych instytucjach Wspólnot Europejskich oraz aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej w sprawie wspólnego rynku i Euratomu.

Czytaj dalej „WŁOCHY: Florencja – Traktat Rzymski w Archiwum Historycznym Unii Europejskiej”

WŁOCHY: Florencja – Archiwum Historyczne Unii Europejskiej

Szybkie zmiany technologiczne, zachodzące w końcu XX wieku, sprzyjały też nowym formom aktywności archiwalnej, a zwłaszcza szybkiej wymianie informacji w skali nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej. Wspomagały ją nowo wypracowywane standardy informacji archiwalnej. Europejski Portal Archiwalny był największą z takich inicjatyw realizowanych przez międzynarodowe grono fachowców. Jej celem było udostępnienie w jednym miejscu opisów dokumentów przechowywanych w różnych krajach Europy oraz umożliwienie korzystania z kopii cyfrowych, przechowywanych w krajowych repozytoriach. Obecnie znajdują się na nim dane z ponad 30 krajów, sporządzone w ponad 20 językach i 5 różnych alfabetach. Wyjątkiem wśród podmiotów realizujących projekt było nie państwo, a instytucja, Historical Archives of the European Union (HAEU), z natury rzeczy międzynarodowe, istniejące stosunkowo niedługo, co ma swoje zalety. Decyzja o powołaniu Archiwum Historycznego zapadła w 1983 r., choć przygotowania rozpoczęły się wcześniej, 30 lat po powstaniu pierwszej Europejskiej Wspólnot Węgla i Stali. W ciągu poprzednich lat dokumentacja tej i innych wspólnot oraz innych podmiotów międzynarodowych, była przechowywana przez archiwum centralne w Brukseli (Central Archives of the Council of the European Union), niemające jednak charakteru archiwum historycznego. Archiwum historyczne otwarto 13 grudnia 1985 r. we Florencji, w której od 1976 r. działał European University Institute. Jego idea ewoluowała od ośrodka badań atomowych w stronę badań społecznych, promujących wymianę kulturalną między państwami członkowskimi. I takie badania prowadzone są obecnie w tym Instytucie, który organizuje projekty naukowe, studia podyplomowe, nie będąc instytucją Wspólnoty Europejskiej.

źródło: Historical Archives of the European Union

fot. Historical Archives of the European Union

Czytaj dalej „WŁOCHY: Florencja – Archiwum Historyczne Unii Europejskiej”

POLSKA: Kraków – konferencja „Archiwa Ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”

Początek konferencji: L. Harc, H. Dudała, D. Drzewiecka, D. Schlenker, L. Pudłowski i W. Chorążyczewski
Początek konferencji: L. Harc, H. Dudała, D. Drzewiecka, D. Schlenker, L. Pudłowski i W. Chorążyczewski

W dniach 16-17 września 2021 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Archiwa ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”. Jej organizatorami były Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Archiwum Narodowe w Krakowie. Obrady miały miejsce w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35. Istniała także możliwość zdalnego udziału, z której korzystali i słuchacze, i prelegenci.
Zgromadzonych powitały dr Dorota Drzewiecka, zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki, oraz dr Kamila Follprecht, zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie. W imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zabrała głos dr hab. Lucyna Harc, zastępca NDAP, przedstawiając rozważania na temat nowego pojęcia, ponadnarodowe, jakie zostało użyte w temacie konferencji. Sięgnęła do angielskojęzycznych odpowiedników supranational i transnational, używanych w odmiennych kontekstach, i wskazywała na różnice pojęć międzynarodowy i ponadnarodowy. Tym słowem wstępnym zapoczątkowała dyskusję, trwającą do dnia następnego i jeszcze nie zakończoną. Podjął ją bowiem pierwszy prelegent, Waldemar Chorążyczewski (UMK Toruń)w referacie wprowadzającym: „Archiwa ponadnarodowe – próba definicji”. Analizował pojęcie od strony leksykalnej, odwoływał się do definicji archiwum i narodu, próbując określić sytuacje, kiedy powstają archiwa ponad-, trans- czy multinarodowe, np. w trakcie procesów rozpadu lub łączenia państw. On również odwoływał się do podmiotów międzynarodowych, pozarządowych i hybrydowych, za jaki uznał Międzynarodową Radę Archiwów, zrzeszającą kraje, organizacje i osoby.
[to poniżej na drugą stronę]

Czytaj dalej „POLSKA: Kraków – konferencja „Archiwa Ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania””