Rosja: „Dokumenty Epoki Sowieckiej” w internecie

Dnia 11 czerwca 2013 o 12:00 godz. w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego Rosyjskiej Historii Współczesnej w Moskwie (Российский государственный архив новейшей истории) odbędzie się prezentacja nowego międzyarchiwalnego projektu – strony internetowej „Dokumenty Epoki Sowieckiej”.

W Rosji i w innych krajach pojawia się ogromna ilość nie tylko publicystyki, ale też prac naukowych, które, nie będąc oparte na źródłach archiwalnych i rzeczywistych faktach, przyczyniają się do stworzenia niepełnego i zniekształconego obrazu przeszłości historycznej Rosji.
Archiwiści, jako powiernicy i kustosze pamięci narodowej, za swoje główne zadanie uważają zapewnienia obywatelom dostępu do autentycznych źródeł, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – w formie elektronicznej.
Celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do najważniejszego zbioru dokumentów archiwalnych, które są kluczowe dla zrozumienia epoki sowieckiej.
Projekt realizowany jest wspólnie przez Federalną Agencję Archiwów i archiwa federalne przechowujące zespoły archiwalne z czasów Związku Sowieckiego: Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej (Государственный архив Российской Федерации), Rosyjskie Archiwum Państwowe Ekonomiki (Российский государственный архив экономики), Rosyjskie Archiwum Państwowe Literatury i Sztuki (Российский государственный архив литературы и искусства), Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Społeczno-Politycznej (Российский государственный архив социально-политической истории), ww. Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Współczesnej, Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe (Российский государственный военный архив), Rosyjskie Archiwum Państwowe Marynarki Wojennej (Российский государственный архив Военно-Морского Флота), Rosyjskie Archiwum Państwowe Dalekiego Wschodu (Российский государственный архив Дальнего Востока), Rosyjskie Archiwum Państwowe Dokumentacji Fotograficznej i Filmowej (Российский государственный архив кинофотодокументов), Rosyjskie Archiwum Państwowe Dokumentacji Dźwiękowej (Российский государственный архив фонодокументов), Rosyjskie Archiwum Państwowe Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Moskwie wraz ze swoją filią w Samarze (Российский государственный архив научно-технической документации).

Czytaj dalej „Rosja: „Dokumenty Epoki Sowieckiej” w internecie”