NIEMCY/ SZWAJCARIA: „W starym kinie”- 27 października Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego.

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego ustanowiony został przez UNESCO w 1980 roku na dzień 27 października. W Niemczech obchodzono go po raz pierwszy w 2007 r., ze znaczącym udziałem zbiorów Bundesarchiv tzw. Filmarchiv. Zbiory te obejmują ponad 100 lat historii filmu, a składa się na nie 146 tys. filmów dokumentalnych i fabularnych (poza produkcją telewizyjną), nagranych na ponad milionie rolek filmowych i innych nośnikach. To największe archiwum filmowe na świecie ustanowione zostało w 1950 roku, a najstarszy zapis filmowy pochodzi z 1895 roku. Ponadto zbiorom filmowym towarzyszy cała dokumentacja artystyczna, dokumentalna, techniczna, a także plakaty, fotografie i recenzje.
Filmarchiv nie jest jedyną instytucją w Niemczech posiadającą zbiory filmowe i zaangażowaną w obchody tego dnia, bo aktywnie włączają się do nich takie instytucje jak: Cinegraph e.V., Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, Deutsches Filminstitut – DIF e.V., Deutsches Filmmuseum, Filmmuseum Dusseldorf i Filmmuseum Potsdam.

 

Czytaj dalej „NIEMCY/ SZWAJCARIA: „W starym kinie”- 27 października Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego.”

CZECHY: Konferencja o archiwach miejskich w Brnie

W dniach 4-5 listopada 2009 r. Archiwum Miejskie w Brnie (Czechy) organizuje konferencję na temat: „Archiwa miejskie i miejscy archiwiści wczoraj, dziś i w przyszłości“ (Městské archivy a městští archiváři včera, dnes a zítra). Konferencja odbędzie się w nowym ratuszu miasta Brna przy pl. Dominikańskim 1. Ma ona uświetnić 80. rocznicę istnienia tego Archiwum. Zakres tematyczny obejmować będzie rozówj archiwów miejskich od usamodzielnienia się samorządów miejskich w 1850 r. do wspólczesności. Trzeba pamiętać, iż archiwa miejskie w Czechach przechowują zasób wieczysty, często niezwykle cenny. Pierwszego dnia konferencji planowane jest zwiedzanie nowego ratusza.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji moga się kontaktować z: cervena.radana@brno.cz; blazek.libor@brno.cz; jurackova.sarka@brno.cz

Wiecej w języku czeskim

Program konferencji

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

WŁOCHY: Pierwszy numer „Notizie degli Archivi di Stato” z 1941r. opublikowany on-line.

Dyrekcja Generalna Archiwów (Dizezione Generale degli Archivi) opublikowała on- line pierwszy historyczny numer centralnego kwartalnika archiwistów włosikich „Notizide degli archivi di Stato”. Ukazał się w Rzymie 1 lipca 1941r. jako biuletyn kwartalny pod redakcją Ministra Spraw Wewnętrznych. We wstępie napisano: „Spuścizna unikatowej wartości i olbrzymiej wielkości jaka posiadają Włochy w dziedzinie archiwistyki, spuścizna która jest wspaniałą, wielką drogą wgłąb wieków historii musi być znana ze swej zawartości, nowych nabytków, które ją powiekszają, ze swej aktywności i swojej nowej organizacji czemu ma służyć periodyczna publikacja.” Na czele komitetu redakcyjnego stanęli: dr Giuseppe Giovenco (Dyrektor Generalny Administracji Cywilnej), prof. Annibale Alberti (Członek Wyższej Rady Archiwów Królewskich Komisarz Ministerialny dla Archiwów Państwowych), dr Rodoffo Biancorosso (Szef Biura Centralnego Archiwów Państwowych), dr Leopoldo Sandri (sekretarz redakcji, Pierwszy Archiwista Państwowy).

Czytaj dalej „WŁOCHY: Pierwszy numer „Notizie degli Archivi di Stato” z 1941r. opublikowany on-line.”

NIEMCY: Małe jest piękne, czyli niecodzienny zbiór archiwalny w Kreisarchiv w Pforzheim.

Do Kreisarchiv powiatu Enz (rejencja Karlsruhe) zostało przekazanych przez władze Landu Badenii-Wirtembergii, dalej: B-W) 50 tomów dokumentacji obejmującej ponad 5 tysięcy pomników/zabytków małej architektury. Z inicjatywą wykonania takiej dokumentacji wyszedł Urząd Ochrony Zabytków Landu B-W (Landesamt für Denkmalpflege), Związek Szwabski (Schwäbischen Heimatbund) i Towarzystwo Krajoznawcze Szwabii i Szwarcwaldu (Schwarzwald- und dem Schwäbischen Albverein). Przez małe pomniki lokalnej architektury rozumiano w tym przypadku wytwory rękodzieła i rzemiosła z drewna , metalu lub kamienia zrośnięte z lokalnym krajobrazem. Niegdyś służyły one określonym celom praktycznym i kulturowym lub upamiętniały jakieś ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia. Obecnie popadają w zapomnienie i dewastację, a są ważnym elementem kultury materialnej i duchowej w każdym regionie. Bo „małe” wcale nie znaczy mniej ważne, niż np. zamek, katedra czy galeria przedniego malarstwa. Przedmiotem zainteresowania dokumentalistów stały się takie obiekty, jak: przydrożne krzyże, kapliczki, pomosty i mosty, kamienie i słupy graniczne, studnie, schrony, parkany, inskrypcje na obiektach budowlanych.
Projekt obejmuje cały Land B-W, jako pierwszy jednak wytypowany został powiat Enz. Przez 6 lat, od 2003 do 2009 roku, 60 osób pracowało nad wykonaniem fotografii tych obiektów, a następnie ich opisaniem, łącznie z zebraniem wywiadów i relacji środowiskowych i wypełnieniem arkuszy stanowiących dane do bazy o poszczególnych pomnikach. Prace prowadzone były pod nadzorem Martiny Blaschka, Barbary Hauser i przy wsparciu Wolfganga Kummer z Urzędu Prawa Budowlanego i Ochrony Środowiska (Amt für Baurecht und Naturschutz).

Czytaj dalej „NIEMCY: Małe jest piękne, czyli niecodzienny zbiór archiwalny w Kreisarchiv w Pforzheim.”

UKRAINA: 360-lecie ugody zborowskiej

8 października 2009 r. w Bibliotece Narodowej Ukrainy w Kijowie otwarto uroczyście wystawę archiwalną pt. „Utworzenie ukraińskiego państwa kozackiego. 360-lecie ugody zborowskiej 1649 r.”. Eksponaty pochodzą z zasobu archiwów ukraińskich, polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych w Moskwie.

Czytaj dalej „UKRAINA: 360-lecie ugody zborowskiej”

CZECHY: Wystawa w 20-lecie aksamitnej rewolucji w Czechach

Przypadająca właśnie 20-ta rocznica tzw. „Aksamitnej rewolucji” w Czechosłowacji, która zakończyła rządy komunistyczne, skłoniła wiele czeskich archiwów do zorganizowania okolicznościowych imprez i wystaw. Jedną z nich przygotowało Powiatowe Archiwum Państwowe w Příbramie. Jest to wystawa dokumentów archiwalnych, określana jako: „pełna wspomnień”, pt. „Příbramsko 1989 – pani nauczycielko, już nie musi pani nas okłamywać” (Příbramsko 1989 – paní učitelko, už nám nemusíte lhát).

Wystawa będzie czynna w dniach od 16 października 2009 r. do 29 stycznia 2010 r. Wystawę można zwiedzać w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 8.00 do 17.00, w czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 14.00.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Niemcy:„Deklaracja kolońska” – bezpieczeństwo zasobów archiwalnych przede wszystkim.

W ramach 79 zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów (Verband deutscher Archivarinnen und Archivare., dalej VdA) obradującego w dniach 22-25 września 2009 roku w Ratyzbonie – program zjazdu szczegółowo opisuje artykuł poniżej – uchwalona została w dniu 24 września rezolucja zebrania członków VdA tzw. „Deklaracja kolońska” w sprawie bezpieczeństwa i zachowania zasobów archiwalnych. Nietrudno domyśleć się jakie wydarzenia legły u podstaw tego dokumentu.
Deklaracja przywołuje wydarzenia z 3 marca tego roku, kiedy to na skutek katastrofy budowlanej- dosłownie- zapadło się pod ziemię Archiwum Miejskie w Kolonii. Wielokrotnie na łamach „Archnetu” temat ten był opisywany. Sygnatariusze deklaracji podkreślają wagę podjęcia wszystkich niezbędnych środków w celu zabezpieczania przed podobnymi wypadkami zasobu archiwalnego. Wyrażono również uznanie dla działań podjętych na skalę ogólnopaństwową, doceniono współpracę wielu ludzi i organizacji, w celu ratowania archiwaliów kolońskich.
W wyniku zapoznania się z wnioskami płynącymi z konferencji eksperckiej z 24 czerwca tego roku, zorganizowanej przez Landesarchiv Północnej Westfalii – Nadrenii, zatytułowanej „Po katastrofie” (w oryginale „Nach Köln”), zebranie członków VdA ustaliło kilka działań ukierunkowanych na profilaktykę zabezpieczania obiektów budowlanych i samych zbiorów archiwalnych. Zasadnicze wnioski, jakie wynikają z prac ekspertów ująć można w kilka podstawowych zagadnień wyartykułowanych w deklaracji, a mianowicie:
– Dla każdego budynku archiwalnego powinno być przewidziane zarządzanie /kontrola zagrożeń budynku (Risikomanagement) oraz jego otoczenia na potencjalne szkody.
– Konieczne jest prowadzenie katastru zniszczeń i szkód (Schadenskataster) w celu uniknięcia niespodziewanych katastrof.
– Ważnym elementem zabezpieczenie zasobu archiwalnego jest jego przepakowanie w trwałe, drewniane, bezkwasowe pudła.
– Współpraca z lokalnymi władzami, klarowny podział kompetencji oraz sprawny system przepływu informacji.
– Podstawą zabezpieczenia zasobu archiwalnego jest przede wszystkim stworzenie jego analogowej kopii w postaci mikrofilmów, które nie wymagają zaangażowania dużych środków do ich odczytania.
– Digitalizacja i mikrofilmowanie powinny być prowadzone równolegle i uzupełniać się nawzajem.
Zapewne przez wiele jeszcze lat, wydarzenia, jakie miały miejsce w Kolonii, będą stanowiły poważne memento dla świata archiwalnego w Niemczech i nie tylko. Podjęcie, więc działań mających na celu lepsze zabezpieczenie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń dla budynków archiwalnych, oraz zabezpieczanie samego zasobu wydaje się być kwestią zasadniczą.

Deklaracja kolońska

Opracowała: Jolanta Leśniewska

AP Kutno

Pełny tekst: więcej na stronach VdA