Władysław Stępniak Colloquia…in the Co-operation of European Archives

  1. Władysław Stępniak Colloquia Jerzy Skowronek dedicata in the Co-operation of European Archives (1995-2004)
  2. Władysław Stępniak „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata ” we współpracy archiwów państw Europy Środkowo- Wschodniej i Południowej

Referat w języku angielskim wygłoszony w trakcie jubileuszowej X konferencji „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata” w 2004r. Dzięki uprzjmości autora mamy możliwość zaprezentować go także w wersji polskiej. Oba teksty w formacie pdf.

Autor: dr hab.Władysław Stępniak, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej, rewindykacji oraz wydawnictw sprawuje nadzór merytoryczny nad wydziałami: Współpracy z Zagranicą, Integracji Europejskiej oraz Wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

A. Laszuk, H. Kossakowska Colloquia Jerzy Skowronek dedicata 2004

W dniach 29-30 maja br. odbyła się w pałacu Belweder w Warszawie

X Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata”.

Jej tegoroczny temat brzmiał: „Archiwa wśród instytucji pamięci.” W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Izraela, Litwy, Mołdowy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Ukrainy i Węgier.

m_col042.jpg

od lewej Leif Gidlöf (Szwecja), Hennadii Boriak (Ukraina), Daria Nałęcz (Polska),Vladimir P. Kozlov (Rosja) Władysław Stępniak (Polska)

m_col045.jpg

widok ogólny na salę

W trakcie konferencji odbyły się 3 sesje plenarne: Zagadnienia teoretyczne i prawne, Zagadnienia praktyczne oraz Wspólne dziedzictwo europejskie, w czasie których przedstawiono zarówno zagadnienia ogólne, czyli dzieje kształtowania zbiorów archiwów, bibliotek i muzeów w różnych krajach, jak i działalność konkretnych instytucji czy szczegółowe projekty gromadzenia i udostępniania informacji i zbiorów przez instytucje archiwalne we współpracy z innymi placówkami przechowującymi zbiory dziedzictwa. 30 maja podpisano też umowę o współpracy między archiwami polskimi i mołdawskimi.

m_col048.jpg

od lewej Leif Gidlöf (Szwecja), Hennadii Boriak (Ukraina), Daria Nałęcz (Polska), Vladimir P. Kozlov (Rosja), Władysław Stępniak (Polska) i Andrzej Biernat (Polska)

m_col252.jpg

od lewej: Maria Wrede (Biblioteka Narodowa- Polska), Lajos Körmendy (Węgry), Vladimir P. Kozlov (Rosja), Vlatka Lemić (Chorwacja), Matevž Košir (Słowenia)

Materiały z konferencji zostaną, jak co roku, opublikowane w serii Papers of International Conferences on archives of states of. Central and Eastern Europe.

Tekst Anna Laszuk Zdjęcia Hanna Kossakowska