Władysław Stępniak Colloquia…in the Co-operation of European Archives

  1. Władysław Stępniak Colloquia Jerzy Skowronek dedicata in the Co-operation of European Archives (1995-2004)
  2. Władysław Stępniak „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata ” we współpracy archiwów państw Europy Środkowo- Wschodniej i Południowej

Referat w języku angielskim wygłoszony w trakcie jubileuszowej X konferencji „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata” w 2004r. Dzięki uprzjmości autora mamy możliwość zaprezentować go także w wersji polskiej. Oba teksty w formacie pdf.

Autor: dr hab.Władysław Stępniak, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej, rewindykacji oraz wydawnictw sprawuje nadzór merytoryczny nad wydziałami: Współpracy z Zagranicą, Integracji Europejskiej oraz Wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.