Bibliografia

1. red. A. Laszuk, Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator, Warszawa 1998, ISBN 83-86643-57-9

2. T. Brzózka, Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen in Polen / Niemieckie księgi stanu cywilnego w Polsce 1898- 1945, Frankfurt am Main- Berlin 2000, ISBN 3- 8019-5674-1

3. Franz Josef Burghardt, Familienforschung, Meschede 2003, ISBN 3-926089-03-2)

4. Roots in Sweden: the genealogist’s guide to the Swedish archives, Riksarkivet, 1997.

5. oprac. S. Pijaj, Archiwa rodzinno- majątkowe w zbiorach państwowych we Lwowie: informator, Warszawa 1995. Polskie Dziedzictwo Kulturalne. seria B. Wspólne Dziedzictwo

6. Archivi di famiglie e di persone : materiali per una guida. T. 1. Abruzzo-Liguria / a cura Giovanni Pesiri [et al.], coordinamento di Gabriella de Longis Cristaldi. T. 2. Lombardia- Sicilia / a cura di Giovanni Pesiri [et al.]. – Roma : Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991-1998. – XX, 280; XVIII, 404 p. – (Pubblicazioni degli Archivi di Stato : strumenti ;112, 113)

7. M. Pawiński, Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIXw. ARCHEION CIV, 2002, ss.203-211

8.Phlippe Christol, Retrouver ses ancêtres polonais, Archives & Culture, Paris 2011

9. Anna Laszuk, P. Christol, Retrouver ses ancêtres polonais, Archives & Culture, Paris 2011 )(Recenzja)
Francuskie Wydawnictwo Archives & Culture przystąpiło do publikacji poradników genealogicznych dla osób chcących prowadzić poszukiwania w różnych krajach. Do Polski zaprasza Philippe Christol, który w prezentowanej publikacji przedstawia nie tylko metody poszukiwań, lecz także Polskę, jej historię i język.Książka Philippe’a Christola jest ciekawym spojrzeniem badacza
praktyka z innego kraju, zawierającym niespotykane wcześniej elementy. Podkreślić należy, że autor zmierzył się nie tylko z teorią archiwistyki i praktyką prowadzenia kwerend, ale też z wieloma zagadnieniami różnorodności Polski – historycznej, geograficznej, językowej, narodowościowej, wyznaniowej itp. Zawarł w poradniku także własne spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania polskich archiwów, czym można zainteresować ich pracowników. Można przy tym mieć nadzieję, że poradnik ten nie będzie traktowany przez poszukiwaczy jako jedyne źródło informacji o Polsce, a kolejne jego wydanie zostanie odpowiednio poprawione.

10. Philippe Christol, Odpowiedź na recenzję Anny Laszuk
Philippe Christol, autor poradnika dla osób poszukujących informacji o przodkach wywodzących się z Polski pt. „Retrouver ses ancêtres polonais”  zapoznał się z recenzją zamieszczoną w dziale Genealogia / Bibliografia. Przygotował polemiczną odpowiedź w której z tłumaczy, do kogo kierował swoją publikację i jaki poziom wiedzy posiadają potencjalni czytelnicy. Zwraca uwagę, że w większości nie są to fachowcy, niewiele o Polsce wiedzą, a jeśli mają doświadczenia, to w archiwach francuskich i z tego wynikają czynione przez autora odwołania. Zapowiada uwzględnienie wielu uwag w kolejnym wydaniu poradnika, które ukaże się w tym roku. A przy okazji z wielkim znawstwem czyni porównania i zwraca uwagę na różnice, nie tylko terminologiczne, występujące w archiwach francuskich i polskich.

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

1. Guide des sources genealogique au Canada, Ottawa 2001, wyd. IV, format pdf

2. Dictionary of Canadian Biography Online / Dictionnaire bibliographique du Canada en ligne

3. Wytyczne do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego wydane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 12 grudnia 2014 r.