Bibliografia o ISAF

1. ISAF: InternationalStandard on Activities/Functions of Corporate Bodies(en)
2. ISAF : Norme internationale sur les activités et fonctions des collectivités(fr)
 Teksty udostępnione na stronach MRA. Wersja portugalska dostępna na stronach MRA
3. Nouvelle norme archivistique: appel à commentaire
4. ISAF: Międzynarodowa norma funkcji/działalności jednostek organizacyjnych (pl) tłumaczenie robocze

ISAF po polsku

NORMA NIEAKTUALNA ZASTĄPIONA PRZEZ ISDF!!!

ISAF Międzynarodowa norma funkcji/działalności jednostek organizacyjnych, Wydanie robocze Opracowana przez Komitet dobrej praktyki i norm zawodowych, Paryż, Francja, maj 2006

Komentarze prosimy przesyłać do
Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej
coia1@archiwa.gov.pl

ISAF (pdf)