ISAF po polsku

NORMA NIEAKTUALNA ZASTĄPIONA PRZEZ ISDF!!!

ISAF Międzynarodowa norma funkcji/działalności jednostek organizacyjnych, Wydanie robocze Opracowana przez Komitet dobrej praktyki i norm zawodowych, Paryż, Francja, maj 2006

Komentarze prosimy przesyłać do
Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej
coia1@archiwa.gov.pl

ISAF (pdf)