UKRAINA: Szwecja przekazała ukraińskim archiwom uwierzytelniony odpis Konstytucji Filipa Orlika

Dyrektor Generalna Archiwów Narodowych Szwecji Karin Åström Iko przekazała szefowi ukraińskich Archiwów Państwowych Anatolijowi Chromowowi poświadczoną kopię łacińskiej wersji językowej Konstytucji Filipa Orlika (Orłyka; ukr. Пилипа Орлика), której łaciński oryginał jest przechowywany w Archiwum Narodowym Szwecji w Sztokholmie w kolekcji „Cosacica” (natomiast oryginał ukraińskiego tekstu Konstytucji znajduje się w posiadaniu archiwów państwowych Rosji). Uznawana za pierwszą ukraińską konstytucję, została napisana przez hetmana ukraińskiego Filipa Orlika, starszyznę kozacką i kozaków armii zaporoskiej 5 kwietnia 1710 r. w mieście Bender (Tighina) w Księstwie Mołdawskim.

Czytaj dalej „UKRAINA: Szwecja przekazała ukraińskim archiwom uwierzytelniony odpis Konstytucji Filipa Orlika”