UKRAINA: Szwecja przekazała ukraińskim archiwom uwierzytelniony odpis Konstytucji Filipa Orlika

Dyrektor Generalna Archiwów Narodowych Szwecji Karin Åström Iko przekazała szefowi ukraińskich Archiwów Państwowych Anatolijowi Chromowowi poświadczoną kopię łacińskiej wersji językowej Konstytucji Filipa Orlika (Orłyka; ukr. Пилипа Орлика), której łaciński oryginał jest przechowywany w Archiwum Narodowym Szwecji w Sztokholmie w kolekcji „Cosacica” (natomiast oryginał ukraińskiego tekstu Konstytucji znajduje się w posiadaniu archiwów państwowych Rosji). Uznawana za pierwszą ukraińską konstytucję, została napisana przez hetmana ukraińskiego Filipa Orlika, starszyznę kozacką i kozaków armii zaporoskiej 5 kwietnia 1710 r. w mieście Bender (Tighina) w Księstwie Mołdawskim.

Jej pełny oryginalny tytuł brzmi „Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo Collecta”, czyli „Zatwierdzone warunki traktatu między hetmanem a armią zaporoską, zebrane w zwięzłym przeglądzie”.
Szwedzki dar zostanie dołączony jako duplikat do „Zbioru kserokopii z zasobu Archiwum Narodowego Szwecji dotyczących historii Ukrainy, 1654-1747”, przechowywanego w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego w Kijowie.

Źródło:

Державна архівна служба України (Укрдержархів):Швеція передала українським архівам засвідчену копію конституції Пилипа Орлика

oprac.Edyta Łaborewicz
A.P. we Wrocławiu O. w Legnicy