MRA: Międzynarodowa Rada Archiwów członkiem Sieci Dziedzictwa Klimatycznego

Jednym z tematów tegorocznego Międzynarodowego Tygodni Archiwów był temat wpływu zmian klimatycznych na archiwa i archiwów na zmiany klimatyczne. Międzynarodowa Rada Archiwów (MRA) wraz z ICMOS ( International Council on Monuments and Sites – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych) i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions  -Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich podjęły współpracę w ramach interaktywnego webinarium „Zmiana klimatu i dziedzictwo kulturowe: wezwanie do działania!”  (“Climate Change and Cultural Heritage: A call to action!”). W trakcie webinarium MRA została zaproszona do przystąpienia do Sieci Dziedzictwa Klimatycznego (Climat Heritage Network) i oficjalnie od 1 września 2020 r. jest jej członkiem.
MRA zamierza podjąć współpracę z partnerami z sektora ochrony dziedzictwa kulturowego, ze społecznością archiwistów i archiwów w celu propagowania ochrony zasobów archiwalnych oraz ich znaczenia dla monitorowania skutków zmian klimatu. Koniecznym będzie także spojrzenie na archiwa przez pryzmat takiej budowy infrastruktury archiwalnej aby była ekologiczna (tu aspekty budowy nowych ekologicznych budynków archiwalnych oraz infrastruktury cyfrowej.

Czytaj dalej „MRA: Międzynarodowa Rada Archiwów członkiem Sieci Dziedzictwa Klimatycznego”