MRA: Międzynarodowa Rada Archiwów członkiem Sieci Dziedzictwa Klimatycznego

Jednym z tematów tegorocznego Międzynarodowego Tygodni Archiwów był temat wpływu zmian klimatycznych na archiwa i archiwów na zmiany klimatyczne. Międzynarodowa Rada Archiwów (MRA) wraz z ICMOS ( International Council on Monuments and Sites – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych) i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions  -Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich podjęły współpracę w ramach interaktywnego webinarium „Zmiana klimatu i dziedzictwo kulturowe: wezwanie do działania!”  (“Climate Change and Cultural Heritage: A call to action!”). W trakcie webinarium MRA została zaproszona do przystąpienia do Sieci Dziedzictwa Klimatycznego (Climat Heritage Network) i oficjalnie od 1 września 2020 r. jest jej członkiem.
MRA zamierza podjąć współpracę z partnerami z sektora ochrony dziedzictwa kulturowego, ze społecznością archiwistów i archiwów w celu propagowania ochrony zasobów archiwalnych oraz ich znaczenia dla monitorowania skutków zmian klimatu. Koniecznym będzie także spojrzenie na archiwa przez pryzmat takiej budowy infrastruktury archiwalnej aby była ekologiczna (tu aspekty budowy nowych ekologicznych budynków archiwalnych oraz infrastruktury cyfrowej.

Climat Heritage Network to dobrowolna sieć wzajemnego wsparcia organizacji zajmujących się sztuką, kulturą i dziedzictwem, których celem wsparcie społeczeństw w walce o osiągnięcie celów paryskiego porozumienia klimatycznego z grudnia 2015. Przystąpiło do niego 190 państw świata, w tym Unia Europejska wraz z jej członkami. W jej skład wchodzą jednostki rządowe zajmujące się sztuką, kulturą i dziedzictwem kulturowym na wszystkich poziomach organizacji społeczeństwa, organizacje ludności rdzennej, organizacje pozarządowe, uniwersytety i instytucje badawcze, firmy i przedstawiciele różnorodnych zawodów.
Cele działania to wsparcie ograniczenia emisji dwutlenku węgla, oszczędzanie energii, promowanie niskoemisyjnych modeli użytkowania gruntów, wsparcie wprowadzania energii odnawialnej. Administrowanie XXI wieku powinno brać pod uwagę konsekwencje klimatyczne podejmowanych decyzji. Decyzje zaś powinny dążyć do zwiększenia szans na uniknięcie ryzyka katastrofy poprzez wzmocnienie zdolności  adaptacyjnych  społeczeństw. Podejście oparte na nauce i  wykorzystaniu tradycyjnej i tubylczej wiedzy i umiejętności do życia w określonych warunkach. Oznacza to wspieranie zarządzania opartego na ludziach lokalnych wspólnot w lokalnym i regionalnym planowaniu działań.
Obecnie już zmiany klimatyczne prowadzą do trwałego niszczenia miejsc i wartości. Należy postawić właściwe pytania i odpowiedzi prowadzące do kompleksowego zarządzania ryzykiem.

Więcej:
L’ICA devient un membre du Réseau Patrimoine Climatique
Climat Heritage Network

oprac: Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec